*Bạn đang xem: Ý nghĩa tên ngọc nhi

Bộ 96 玉 ngọc <0, 5> 玉玉 ngọc, túcyù(Danh) Ngọc, thứ đá quý, đẹp. ◇Lễ Kí 禮記: Ngọc bất trác, bất thành khí 玉不琢, 不成器 (Học kí 學記) Ngọc không mài giũa thì không thành khí cụ.(Tính) Đẹp, ngon. ◎Như: ngọc diện 玉面 mặt đẹp như ngọc, ngọc dịch 玉液 rượu ngon.(Tính) Tôn quý. ◎Như: ngọc thể 玉體 mình ngọc, ngọc chỉ 玉趾 gót ngọc.(Động) Thương yêu, giúp đỡ. ◇Thi khiếp 詩經: Vương dục ngọc nhữ 王欲玉女 (Đại Nhã 大雅, Dân lao 民勞) Nhà vua muốn gây dựng cho ngươi thành tài (thương yêu ngươi như ngọc).Một âm là túc. (Danh) Người thợ ngọc.(Danh) Họ Túc.1. <佩玉> bội ngọc 2. <冰清玉潔> băng thanh ngọc khiết 3. <冰玉> băng ngọc 4. <冰肌玉骨> băng cơ ngọc cốt 5. <寶玉> bảo ngọc 6. <昆玉> côn ngọc 7. <珠玉> châu ngọc 8. <璧玉> bích ngọc 9. <白玉微瑕> bạch ngọc vi hà 10. <碧玉> bích ngọc 11. <芝蘭玉樹> đưa ra lan ngọc thụ 12. <被褐懷玉> bị phân tử hoài ngọc 13. <錦衣玉食> cẩm y ngọc thực 14. <冠玉> quan liêu ngọc 15. <玉雪> ngọc tuyết 16. <玉珂> ngọc kha
玉 có 5 nét, cỗ ngọc: đá quý, ngọc(96)钰 bao gồm 10 nét, bộ kim: sắt kẽm kim loại (nói chung); vàng(167)鈺 gồm 13 nét, bộ kim: kim loại (nói chung); vàng(167)
Bộ 10 儿 nhân <0, 2> 儿儿 nhân, nhi兒 ér, er(Danh) Người. § Cũng như nhân 人. § Chữ nhân 人 giống người đứng, chữ nhân 儿 giống người đi.Giản thể của chữ 兒.


Xem thêm: Bói Ngày 5 Tháng 12 Là Cung Gì ? Sinh Ngày 5 Tháng 12 Thuộc Cung Gì

儿 bao gồm 2 nét, bộ nhân: người(10)而 tất cả 6 nét, bộ nhi: mà, và(126)兒 có 8 nét, bộ nhân: người(10)胹 gồm 10 nét, bộ nhục: thịt(130)唲 bao gồm 11 nét, bộ khẩu: loại miệng(30)鸸 tất cả 11 nét, bộ điểu: bé chim(196)輀 có 13 nét, bộ xa: chiếc xe(159)鴯 bao gồm 17 nét, cỗ điểu: nhỏ chim(196)濡 tất cả 17 nét, bộ thuỷ: nước(85)臑 bao gồm 18 nét, bộ nhục: thịt(130)