*Bạn đang xem: Ý nghĩa tên hồng ngọc

Bộ 149 言 ngôn <3, 5> 讧讧 hồnghóng, hòngGiản thể của chữ 訌.
讧 có 5 nét, bộ ngôn: nói(149)红 gồm 6 nét, bộ mịch: sợi tơ nhỏ(120)吽 tất cả 7 nét, bộ khẩu: cái miệng(30)洚 bao gồm 9 nét, cỗ thuỷ: nước(85)洪 có 9 nét, bộ thuỷ: nước(85)紅 bao gồm 9 nét, cỗ mịch: tua tơ nhỏ(120)羾 bao gồm 9 nét, cỗ vũ: lông vũ(124)虹 tất cả 9 nét, cỗ trùng: sâu bọ(142)訌 có 10 nét, cỗ ngôn: nói(149)烘 gồm 10 nét, bộ hỏa: lửa(86)鸿 bao gồm 11 nét, bộ điểu: bé chim(196)鴻 bao gồm 17 nét, cỗ điểu: con chim(196)
Bộ 96 玉 ngọc <0, 5> 玉玉 ngọc, túcyù(Danh) Ngọc, thứ đá quý, đẹp. ◇Lễ Kí 禮記: Ngọc bất trác, bất thành khí 玉不琢, 不成器 (Học kí 學記) Ngọc không mài giũa thì không thành khí cụ.(Tính) Đẹp, ngon. ◎Như: ngọc diện 玉面 mặt đẹp như ngọc, ngọc dịch 玉液 rượu ngon.(Tính) Tôn quý. ◎Như: ngọc thể 玉體 mình ngọc, ngọc chỉ 玉趾 gót ngọc.(Động) Thương yêu, giúp đỡ. ◇Thi ghê 詩經: Vương dục ngọc nhữ 王欲玉女 (Đại Nhã 大雅, Dân lao 民勞) Nhà vua muốn gây dựng cho ngươi thành tài (thương yêu ngươi như ngọc).Một âm là túc. (Danh) Người thợ ngọc.(Danh) Họ Túc.1. <佩玉> bội ngọc 2. <冰清玉潔> băng thanh ngọc khiết 3. <冰玉> băng ngọc 4. <冰肌玉骨> băng cơ ngọc cốt 5. <寶玉> bảo ngọc 6. <昆玉> côn ngọc 7. <珠玉> châu ngọc 8. <璧玉> bích ngọc 9. <白玉微瑕> bạch ngọc vi hà 10. <碧玉> bích ngọc 11. <芝蘭玉樹> đưa ra lan ngọc thụ 12. <被褐懷玉> bị phân tử hoài ngọc 13. <錦衣玉食> cẩm y ngọc thực 14. <冠玉> quan liêu ngọc 15. <玉雪> ngọc tuyết 16. <玉珂> ngọc kha


Xem thêm: Danh Sách Các Hàm Toán Học Trong Excel (Hướng Dẫn Cơ Bản), Các Hàm Toán Học Trong Excel

玉 tất cả 5 nét, bộ ngọc: đá quý, ngọc(96)钰 tất cả 10 nét, bộ kim: kim loại (nói chung); vàng(167)鈺 tất cả 13 nét, cỗ kim: kim loại (nói chung); vàng(167)