Năm 2022, ngôi trường Đại học tài chính quốc dân tuyển chọn 6.100 chỉ tiêu với 4 hướng thức, trong đó xét tuyển chọn theo thi xuất sắc nghiệp thpt là 35%.

Ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào ĐHCQ năm 2022 của trường Đại học tài chính quốc dân áp dụng cho phương thức xét tuyển chọn mã 100 là 20 điểm.

Điểm chuẩn Đại học tài chính Quốc Dân năm 2022 sẽ được ra mắt đến những thí sinh ngày 17/9.
Bạn đang xem: Xét tuyển đại học kinh tế quốc dân

Điểm chuẩn Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân năm 2021-2022

Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế Quốc Dân năm 2021-2022 đúng chuẩn nhất ngay sau thời điểm trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có


Trường: Đại Học kinh tế Quốc Dân - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D07 28.05
2 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 28.25
3 7510605 Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 28.3
4 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 28.15
5 7340122 Thương mại năng lượng điện tử A00; A01; D01; D07 28.1
6 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07 27.35
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 27.65
8 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 28.1
9 7340101 Quản trị gớm doanh A00; A01; D01; D07 27.55
10 7340121 Kinh doanh mến mại A00; A01; D01; D07 27.9
11 CT1 Ngân hàng A00; A01; D01; D07 27.6
12 CT2 Tài chủ yếu công A00; A01; D01; D07 27.5
13 CT3 Tài bao gồm doanh nghiệp A00; A01; D01; D07 27.9
14 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07 27.7
15 7810103 Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành A00; A01; D01; D07 27.2
16 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 27.55
17 7310105 Kinh tế phát triển A00; A01; D01; D07 27.5
18 7310108 Toán kinh tế A00; A01; D01; D07 27.4
19 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D07 27.5
20 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 27.3
21 7480101 Khoa học lắp thêm tính A00; A01; D01; D07 27
22 7380107 Luật ghê tế A00; A01; D01; D07 27.35
23 7380101 Luật A00; A01; D01; D07 27.1
24 7310107 Thống kê ghê tế A00; A01; D01; D07 27.3
25 7340116 Bất cồn sản A00; A01; D01; D07 27.2
26 7340401 Khoa học quản lý A00; A01; D01; D07 27.2
27 7340403 Quản lý công A00; A01; D01; D07 27.2
28 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D01; D07 27
29 7850101 Quản lý tài nguyên với môi trường A00; A01; D01; D07 26.9
30 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; D01; D07 27.05
31 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01; B00 27.7
32 7340409 Quản lý dự án A00; A01; D01; B00 27.5
33 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D01; B00 26.9
34 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; B00 26.95
35 7850102 Kinh tế khoáng sản thiên nhiên A00; A01; D01; B00 26.95
36 7320108 Quan hệ công chúng A01; D01; C03; C04 28.1
37 7220201 Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) A01; D01; D09; D10 37.3
38 POHE Các chương trình kim chỉ nan ứng dụng (POHE - tiếng Anh thông số 2) A01; D01; D07; D09 36.75
39 EBBA Quản trị marketing (E-BBA) A00; A01; D01; D07 27.05
40 EPMP Quản lý công và cơ chế (E- PMP) A00; A01; D01; D07 26.85
41 EP02 Định tầm giá Bảo hiểm & Quản trị khủng hoảng (Actuary) A00; A01; D01; D07 26.95
42 EP03 Khoa học dữ liệu trong kinh tế tài chính & kinh doanh (DSEB) A00; A01; D01; D07 26.95
43 EP05 Kinh doanh số (E-BDB) A00; A01; D01; D07 27.15
44 EP06 Phân tích sale (BA) A00; A01; D01; D07 27.3
45 EP07 Quản trị điều hành quản lý thông minh (E-SOM) A01; D01; D07; D10 27.1
46 EP08 Quản trị quality và Đổi new (E-MQI) A01; D01; D07; D10 27.1
47 EP09 Công nghệ tài thiết yếu (BFT) A00; A01; D01; D07 27.1
48 EP04 Kế toán tích hợp hội chứng chỉ thế giới (ACT-ICAEW) A00; A01; D01; D07 27.3
49 EP12 Kiểm toán tích hợp triệu chứng chỉ thế giới (AUD-ICAEW) A00; A01; D01; D07 27.55
50 EP13 Kinh tế học tập tài thiết yếu (FE) A00; A01; D01; D07 26.95
51 EP01 Khởi nghiệp cùng phát triển sale (BBAE) A01; D01; D07; D09 36.45
52 EP11 Quản trị khách hàng sạn quốc tế (IHME) A01; D01; D09; D10 36.6
53 EP10 Đầu tư tài bao gồm (BFI) A01; D01; D07; D10 37.1
54 EP14 Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng tích hợp triệu chứng chỉ quốc tế (LSIC) A01; D01; D07; D10 37.55
học sinh lưu ý, để làm hồ sơ đúng chuẩn thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7310106 Kinh tế quốc tế ---
2 7340120 Kinh doanh quốc tế ---
3 7510605 Logistics và thống trị chuỗi cung ứng ---
4 7340115 Marketing ---
5 7340122 Thương mại năng lượng điện tử ---
6 7810201 Quản trị khách hàng sạn ---
7 7340301 Kế toán ---
8 7340302 Kiểm toán ---
9 7340101 Quản trị kinh doanh ---
10 7340121 Kinh doanh yêu mến mại ---
11 CT1 Ngân hàng ---
12 CT2 Tài bao gồm công ---
13 CT3 Tài chủ yếu doanh nghiệp ---
14 7340404 Quản trị nhân lực ---
15 7810103 Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành ---
16 7310101 Kinh tế ---
17 7310105 Kinh tế phát triển ---
18 7310108 Toán khiếp tế ---
19 7340405 Hệ thống thông tin quản lý ---
20 7480201 Công nghệ thông tin ---
21 7480101 Khoa học trang bị tính ---
22 7380107 Luật tởm tế ---
23 7380101 Luật ---
24 7310107 Thống kê ghê tế ---
25 7340116 Bất động sản ---
26 7340401 Khoa học quản lý ---
27 7340403 Quản lý công ---
28 7340204 Bảo hiểm ---
29 7850101 Quản lý tài nguyên với môi trường ---
30 7850103 Quản lý đất đai ---
31 7310104 Kinh tế đầu tư ---
32 7340409 Quản lý dự án ---
33 7620114 Kinh doanh nông nghiệp ---
34 7620115 Kinh tế nông nghiệp ---
35 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên ---
36 7320108 Quan hệ công chúng ---
37 7220201 Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh thông số 2) ---
38 POHE Các chương trình triết lý ứng dụng (POHE - tiếng Anh hệ số 2) ---
39 EBBA Quản trị kinh doanh (E-BBA) ---
40 EPMP Quản lý công và cơ chế (E- PMP) ---
41 EP02 Định giá thành Bảo hiểm và Quản trị khủng hoảng rủi ro (Actuary) ---
42 EP03 Khoa học tài liệu trong tài chính & sale (DSEB) ---
43 EP05 Kinh doanh số (E-BDB) ---
44 EP06 Phân tích sale (BA) ---
45 EP07 Quản trị quản lý và điều hành thông minh (E-SOM) ---
46 EP08 Quản trị unique và Đổi mới (E-MQI) ---
47 EP09 Công nghệ tài chính (BFT) ---
48 EP04 Kế toán tích hợp bệnh chỉ nước ngoài (ACT-ICAEW) ---
49 EP12 Kiểm toán tích hợp hội chứng chỉ thế giới (AUD-ICAEW) ---
50 EP13 Kinh tế học tập tài chủ yếu (FE) ---
51 EP01 Khởi nghiệp cùng phát triển marketing (BBAE) ---
52 EP11 Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) ---
53 EP10 Đầu tư tài thiết yếu (BFI) ---
54 EP14 Logistics và thống trị chuỗi cung ứng tích hợp triệu chứng chỉ thế giới (LSIC) ---
học sinh lưu ý, để gia công hồ sơ đúng chuẩn thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7310106 Kinh tế quốc tế ---
2 7340120 Kinh doanh quốc tế ---
3 7510605 Logistics và thống trị chuỗi cung ứng ---
4 7340115 Marketing ---
5 7340122 Thương mại năng lượng điện tử ---
6 7810201 Quản trị khách hàng sạn ---
7 7340301 Kế toán ---
8 7340302 Kiểm toán ---
9 7340101 Quản trị kinh doanh ---
10 7340121 Kinh doanh yêu mến mại ---
11 CT1 Ngân hàng ---
12 CT2 Tài thiết yếu công ---
13 CT3 Tài bao gồm doanh nghiệp ---
14 7340404 Quản trị nhân lực ---
15 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ---
16 7310101 Kinh tế ---
17 7310105 Kinh tế phát triển ---
18 7310108 Toán gớm tế ---
19 7340405 Hệ thống thông tin quản lý ---
20 7480201 Công nghệ thông tin ---
21 7480101 Khoa học sản phẩm công nghệ tính ---
22 7380107 Luật tởm tế ---
23 7380101 Luật ---
24 7310107 Thống kê kinh tế ---
25 7340116 Bất đụng sản ---
26 7340401 Khoa học quản lý ---
27 7340403 Quản lý công ---
28 7340204 Bảo hiểm ---
29 7850101 Quản lý tài nguyên cùng môi trường ---
30 7850103 Quản lý khu đất đai ---
31 7310104 Kinh tế đầu tư ---
32 7340409 Quản lý dự án ---
33 7620114 Kinh doanh nông nghiệp ---
34 7620115 Kinh tế nông nghiệp ---
35 7850102 Kinh tế khoáng sản thiên nhiên ---
36 7320108 Quan hệ công chúng ---
37 7220201 Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh thông số 2) ---
38 POHE Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE - giờ đồng hồ Anh thông số 2) ---
39 EBBA Quản trị sale (E-BBA) ---
40 EPMP Quản lý công và cơ chế (E- PMP) ---
41 EP02 Định tổn phí Bảo hiểm & Quản trị khủng hoảng (Actuary) ---
42 EP03 Khoa học dữ liệu trong tài chính & marketing (DSEB) ---
43 EP05 Kinh doanh số (E-BDB) ---
44 EP06 Phân tích sale (BA) ---
45 EP07 Quản trị quản lý điều hành thông minh (E-SOM) ---
46 EP08 Quản trị unique và Đổi mới (E-MQI) ---
47 EP09 Công nghệ tài thiết yếu (BFT) ---
48 EP04 Kế toán tích hợp hội chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) ---
49 EP12 Kiểm toán tích hợp chứng chỉ thế giới (AUD-ICAEW) ---
50 EP13 Kinh tế học tài bao gồm (FE) ---
51 EP01 Khởi nghiệp cùng phát triển kinh doanh (BBAE) ---
52 EP11 Quản trị khách hàng sạn quốc tế (IHME) ---
53 EP10 Đầu bốn tài chính (BFI) ---
54 EP14 Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng tích hợp hội chứng chỉ thế giới (LSIC) ---
học sinh lưu ý, để gia công hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại trên đây
Xét điểm thi thpt Điểm ĐGNL ĐHQGHN Điểm tư duy ĐHBKHN

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Xem Phim Ngọc Bội Uyên Ương (2014), Xem Phim Ngọc Bội Uyên Ương

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021-2022 256 Trường cập nhật xong tài liệu năm 2021


Điểm chuẩn Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân năm 2021-2022. Coi diem chuan truong dai Hoc tởm Te Quoc Dan 2021-2022 chính xác nhất trên 91neg.com