⇒ m - n với m + n là cầu của 36. Còn mặt khác tổng của m - n cùng m + n là một số trong những chẵn cần hai số sẽ thuộc chẵn hoặc cùng lẻ.

*
Bạn đang xem: Xét nguyên tử hidro theo mẫu bo

A. Hạt electron là hạt sở hữu điện tích âm, bao gồm độ bự

*


B. Hạt electron là hạt có cân nặng

*


Công thức liên hệ giữa số lượng giới hạn quang điện , công thoát electron A của kim loại, hằng số Planck h và vận tốc ánh sáng trong chân không c là


A.

*


B.

*


C.

*


Giới hạn quang quẻ dẫn của một chất buôn bán dẫn là

*
mang
*
*
*
Năng lượng quan trọng để giải phóng một êlectron link thành êlectron dẫn (năng lượng kích hoạt) của hóa học đó là


Một chất quang dẫn có số lượng giới hạn quang dẫn là 0,78 μm. Chiếu vào chất quang dẫn đó lần lượt tất cả chùm bức xạ solo sắc có tần số f1 = 4,5.1014 Hz; f2 = 5,0.1013 Hz; f3 = 6,5.1013 Hz với f4 = 6,0.1014 Hz đến c = 3.108 m/s. Hiện tượng quang dẫn sẽ xẩy ra với các chùm bức xạ gồm tần số.
Xem thêm: Một Số Tên Tiếng Anh Hay Cho Nữ Sang Chảnh, Cao Quý Và Ý Nghĩa

Giới hạn quang điện của kim loại natri là λ0 = 0,50μm. Tính công thoát electron của natri ra đơn vị eV?