Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: X3

*

*

Ta có : (x^3-3x^2+4=0)

=> (x^3-2x^2-x^2+2x-2x+4=0)

=> (x^2left(x-2 ight)-xleft(x-2 ight)-2left(x-2 ight)=0)

=> (left(x^2-x-2 ight)left(x-2 ight)=0)

=> (left<eginmatrixx^2-x-2=0\x-2=0endmatrix ight.)

=> (left<eginmatrixx^2-x+frac14-frac94=0\x-2=0endmatrix ight.)

=> (left<eginmatrixleft(x-frac12 ight)^2=frac94\x-2=0endmatrix ight.)

=> (left<eginmatrixx-frac12=pmsqrtfrac94\x-2=0endmatrix ight.)

=> (left<eginmatrixx=sqrtfrac94+frac12=2\x=2\x=-sqrtfrac94+frac12=-1endmatrix ight.)

=> (left<eginmatrixx=2\x=-1endmatrix ight.)

Vậy phương trình bao gồm 2 nghiệm là x = 2, x = -1 .


Đúng 0
comment (0)
Các thắc mắc tương tự

Bài 5: Giải các phương trình sau:

a. (3x - 1)2 - (x + 3)2 = 0

b. X3 = (dfracx49)

c. X2 - 7x + 12 = 0

d. 4x2 - 3x -1 = 0

e. X3 - 2x - 4 = 0

f. X3 + 8x2 + 17x +10 = 0

g. X3 + 3x2 + 6x + 4 = 0

h. X3 - 11x2 + 30x = 0


Lớp 8 Toán bài bác 4: Phương trình tích
6
0

Bài 6: Giải các phương trình sau:

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) x2 – 2x + 1 = 0

15) 1 + 3x + 3x2 + x3 = 0


Lớp 8 Toán bài 4: Phương trình tích
2
0

Bài 6: Giải các phương trình sau:

1) 

*

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9)

10)

11)

12)

13)

14) x2 – 2x + 1 = 0

15) 1 + 3x + 3x2 + x3 = 0


Lớp 8 Toán bài xích 4: Phương trình tích
2
0

Bài 3: Giải phương trình:

a) x3+ 2x2 + x +2 = 0

b) x3 – x2 – 21x + 45 = 0

c) x3 + 3x2+4x + 2 = 0

d) x4+ x2 +6x – 8 = 0

e) (x2 + 1)2 = 4 ( 2x – 1 )

Bài 4: Giải phương trình:

a) ( x2-5x)2 + 10( x2 – 5x) + 24 = 0

b) ( x2 + 5x)2 - 2( x2 + 5x) = 24

c) ( x2 + x – 2)(x2 + x – 3) = 12

d) x ( x+1) (x2 + x + 1) = 42


Lớp 8 Toán bài xích 4: Phương trình tích
4
0

Bài 1: Giải phương trình:

a) ( x+1)2 (x+2) + ( x – 1)2 ( x- 2) = 12

b) x4 + 3x3 + 4x2 + 3x + 1 = 0

c) x5 – x4 + 3x3 + 3x2 –x + 1 = 0

Bài 2: chứng tỏ rằng những phương trình sau vô nghiệm

a) x4 – x3 + 2x2 – x + 1 = 0

b) x4 + x3 + x2 + x + 1 = 0

c) x4 – 2x3 +4x2 – 3x +2 = 0

d) x6+ x5+ x4 + x3 + x2 + x + 1 = 0


Lớp 8 Toán bài 4: Phương trình tích
4
0

1. (x2 - 9x + 20)(x2 - 13x + 12) = 1680 

2. (x2 + x - 2)(x2 + x - 3) = 12

3. (x2 - 9)2 = 12x + 1

4. X3 + 3x2 + 4x + 2 = 0

5. X3 + 2x2 - x - 2 = 0

cac ban giup minh voi a 

*

 

 

 


Lớp 8 Toán bài bác 4: Phương trình tích
1
1
3X2-2X-1=0
Lớp 8 Toán bài bác 4: Phương trình tích
2
0

- Giải phương trình:

a) (x3+x2)+(x2+x)=0 b) (x2-1)+(x+1)(x-2)=0


Lớp 8 Toán bài bác 4: Phương trình tích
2
0

Tìm x,y thỏa mãn nhu cầu 3x2+y2+2x-2y-1=0 cùng 2x(x+y)=2 ai tich x,y hộ mik với

 


Lớp 8 Toán bài bác 4: Phương trình tích
1
1

Giải phương trìnha) x3 + x2 + x + 1 = 0b) x3 + x2 - x - 1 = 0c) (x + 1)2(x + 2) + (x + 1)2(x - 2) = - 24


Lớp 8 Toán bài bác 4: Phương trình tích
1
0

Lớp học trực tuyến

đồ lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực đường

đồ lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh


Xem thêm: Hướng Dẫn Tra Cứu Điểm Thi Vnedu, Vn Edu Tra Cứu Điểm

Khoá học trên OLM (olm.vn)