Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

x3-25x=0

=> x(x2-25)=0

=> x(x2-52)=0

=> x(x-5)(x+5)=0

=> x=0 hoặc x-5=0 hoặc x+5=0

=> x=0 hoặc x=5 hoặc x=-5


*

Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Tìm x biết:

a. X3 – 25x = 0 b. 3x(x- 2) – x + 2 = 0

c. X2 – 4x - 5 = 0 d.x3 – x2 + 3x – 3 = 0

e. X3 + 27 + ( x + 3)( x – 9) = 0


a:(Leftrightarrow xleft(x-5 ight)left(x+5 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=0\x=5\x=-5endmatrix ight.)


a)(left(3x+5 ight)left(7-2x ight)+6xleft(x+4 ight)=0)

(Leftrightarrow21x-6x^2+35-10x+6x^2+24x=0)

(Leftrightarrow35x=-35Leftrightarrow x=-1)

b)(x^3-25x=0)

(Leftrightarrow xleft(x^2-25 ight)=0)

(Leftrightarrow xleft(x-5 ight)left(x+5 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=0\x=5\x=-5endmatrix ight.)


a: Ta có:(left(3x+5 ight)left(7-2x ight)+6xleft(x+4 ight)=0)

(Leftrightarrow21x-6x^2+35-10x+6x^2+24x=0)

(Leftrightarrow x=1)

b: Ta có:(x^3-25x=0)

(Leftrightarrow xleft(x-5 ight)left(x+5 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=0\x=5\x=-5endmatrix ight.)


b) x3 – 5x2 – x + 5 = 0.

Bạn đang xem: X3

c) x3 – x2 – 25x + 25 = 0

d) 4x3 – 8x2 – 9x + 18 = 0.


b:(Leftrightarrowleft(x-5 ight)left(x+1 ight)left(x-1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=5\x=1\x=-1endmatrix ight.)

c:(Leftrightarrowleft(x-1 ight)left(x-5 ight)left(x+5 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=1\x=5\x=-5endmatrix ight.)


Ta có:

(0.25x^3+x^2+x=0)

(Leftrightarrow x^3+4x^2+4x=0)

(Leftrightarrow xleft(x^2+4x+4 ight)=0)

(Leftrightarrow xleft(x+2 ight)^2=0)

(Leftrightarroworbregincasesx=0\x=-2endcases)


(0,25x^3+x^2+x=0)

(xleft(0,25x^2+x+1 ight)=0)

(xleft=0)

(xleft(0,5x+1 ight)^2=0)

(Rightarroworbregincasesx=0\0,5x+1=0endcases)

(Rightarroworbregincasesx=0\x=-2endcases)

Vậy.....


Lời giải:$x^3-x^2-25x+25=0$

$Leftrightarrow x^2(x-1)-25(x-1)=0$

$Leftrightarrow (x-1)(x^2-25)=0$

$Leftrightarrow (x-1)(x-5)(x+5)=0$

$Leftrightarrow x-1=0$ hoặc $x-5=0$ hoặc $x+5=0$

$Leftrightarrow x=1$ hoặc $x=pm 5$


Tìm a làm sao để cho biểu thức A phân chia hết cho B(tìm a làm thế nào để cho A:B∈ Z)1)A=x3-3x2-ax+3;B=x-12)A=3x3-16x2+25x+a;B=x2-4x+33)A=x4-x3+6x2-x+a;B=x2-x+5


(1,A⋮BLeftrightarrow x^3-3x^2-ax+3=left(x-1 ight)cdot aleft(x ight))

Thay(x=1)

(Leftrightarrow1-3-a+3=0\Leftrightarrow a=1)

(2,A⋮BLeftrightarrow3x^3-16x^2+25x+a=left(x^2-4x+3 ight)cdot bleft(x ight)\Leftrightarrow3x^3-16x^2+25x+a=left(x-3 ight)left(x-1 ight)cdot bleft(x ight))

Thay(x=1)

(Leftrightarrow3-16+25+a=0\Leftrightarrow a=-12)

Thay(x=3)

(Leftrightarrow3cdot27-16cdot9+25cdot3+a=0\Leftrightarrow81-144+75+a=0\Leftrightarrow12+a=0Leftrightarrow a=-12)

Vậy(a=-12)


Đúng(4)

Tìm x, biết:

a) 2-x = 2(x-2)3; b) 8x3- 72x = 0;

c)(x-1,5)6+2(1,5-x)2= 0; d) 2x3+3x2+3 + 2x = 0;

e)x3- 4x- 14x(x - 2) = 0; g)x2(x + 1)- x(x + 1) + x(x - 1) = 0.

Xem thêm: Các Câu Sau Đúng Hay Sai?A) Tứ Giác Có 2 Đường Chéo Vuông Góc Là:


#Toán lớp 8
1
Cao Minh Tâm
Đúng(0)

Tìm x biết:x3 + x = 0


#Toán lớp 8
1
Cao Minh Tâm

Ta có:x3+ x = 0 ⇒ x(x2+ 1) = 0

Vìx2≥ 0 nênx2+ 1 ≥ 1 > 0 với tất cả x

Vậy x = 0


Đúng(0)

Tìm x biết4 - 25x^2 =0Tính quý giá của biểu thứcA=x^3 - 3x^2 + 3x - 1


#Toán lớp 8
2
Lấp La che Lánh

1)(4-25x^2=0)

(Rightarrowleft(2-5x ight)left(2+5x ight)=0)

(Rightarrowleft<eginmatrix5x=2\5x=-2endmatrix ight.)(Rightarrowleft<eginmatrixx=dfrac25\x=-dfrac25endmatrix ight.)

2) Tính thì đề nghị cho quý giá của x.


Đúng(1)
Nguyễn Lê Phước Thịnh

(A=x^3-3x^2+3x-1)

(=left(x-1 ight)^3)

(=left<eginmatrixleft(dfrac52-1 ight)^3=dfrac278\left(-dfrac52-1 ight)^3=-dfrac3438endmatrix ight.)


Đúng(1)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
TuầnThángNăm

Lớp học tập trực tuyến


91neg.com
91neg.com)


Design by
91neg.com
Các khóa học rất có thể bạn quan lại tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng