Vinyl Axetilen là gì ? Trong bài viết dưới đây của cửa hàng chúng tôi sẽ share đến các bạn những ngôn từ vô thuộc hấp dẫn cũng giống như hữu ích liên quan đến Vinyl Axetilen mang lại bạn

Hãy theo dõi ngay lập tức kẻo bỏ qua những thông tin hữu ích !

Tham khảo nội dung bài viết khác: 

Vinyl Axetilen là gì ?

– Vinyl xetilen là giữa những nguyên liệu bao gồm để tạo nên các loại cao su tổng đúng theo hiện nay. Vinyl axetilen là tên gọi gọi thường thì của hợp chất hidrocacbon

Vinyl Axetilen công thức cấu tạo là gì ?

– Vinyl xetilen tất cả công thức cấu tạo: CH2=CH-C-C​​​​三H

*

– Ta thấy trong công thức phân tử axetilen có liên kết cha và cả liên kết đôi, với cấu tạo như vậy nó sẽ thể hiện tính chất như những phân tử có liên kết bội khác như phản ứng cộng với H2, HCl tuyệt phản ứng với AgNO3, KMnO4,..

làm phản ứng chất hóa học của Vinyl Axetilen

1. Vinyl Axetilen ra butadien

Axetilen -> vinyl axetilen -> buta-1,3-dien -> cao su đặc buna

2CH≡CH –to,xt–> CH≡C-CH=CH2

CH≡C-CH=CH2 + H2 –to,xt–> CH2=CH-CH=CH2

nCH2=CH-CH=CH2 –to,xt,p–> (-CH2-CH=CH-CH2-)n

2. Vinyl Axetilen ra butan

Propan -> Metan -> Axetilen -> Vinylaxetilen -> Butan -> Propilen -> ropilenglycol

CH3-CH2-CH3 –to,xt–> CH4 + CH2=CH2

2CH4 –to,làm lạnh lẽo nhanh–> CH≡CH + 3H2

2CH≡CH –to,xt,p–> CH≡C-CH=CH2

CH≡C-CH=CH2 + 3H2 –to,Ni–> CH3-CH2-CH2-CH3

CH3-CH2-CH2-CH3 –to,xt–> CH2=CH-CH3 + CH4

3CH2=CH-CH3 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2(OH)-CH(OH)-CH3 + 2MnO2 + 2KOH

*

3. Vinyl Axetilen + H2

CH2CHCCH + H2 → CH2CHCHCH2

– bên cạnh đó còn có thể cộng tiếp vào nối đôi còn sót lại hoặc có thể cộng hoàn toàn

CH2CHCCH + 3H2 →CH3CH2CH2CH3 (butan)

4.


Bạn đang xem: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau dưới dạng công thức cấu tạo: metan


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xuất Nhiều Bản Vẽ Cad Sang 1 File Pdf Hàng Loạt

Vinyl Axetilen + Br2

CH2=CH-C-C​​​​三CH + 3Br2 CH2Br-CHBr-CBr2-CHBr2

5. Vinyl Axetilen + HCl

– phản nghịch ứng cộng HCl :

CH≡C-CH=CH2 + 2HCl → CH2=CCl-CHCl-CH3

– trong khi còn rất có thể cộng tiếp vào nối đôi còn lại, tuân theo luật lệ MacCopnhiCop: phần dương của tác nhân tiến công vào C với nối đôi đựng được nhiều Hidro hơn.

CH2=CCl-CHCl-CH3 +Br2 → CH3-CCl2-CHCl-CH3

Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết này, hẹn gặp lại bạn ở những nội dung bài viết chia sẻ nội dung tiếp theo của Đồng Hành Cho cuộc sống đời thường Tốt Đẹp