2HCL---->(điện phân dd) H2+Cl23Cl2+2Fe---->(to)2FeCl3FeCl3+3NaOH---->3NaCl+Fe(OH)32NaCl + H2SO4 (đ,n)---> Na2SO4 + 2HCl (k) t*>450*C 2HCl+CuSO3---->CuCl2+H2O+SO2CuCl2+2AgNO3---->Cu(NO3)2+2AgClem bắt đầu học lớp 8 buộc phải không chắc chắn lắm, bao gồm học bồi dưỡng nâng cao nên biết chút ít.


Bạn đang xem: Viết phương trình phản ứng xảy ra

*
đã trả lời1 mon 7, 2018bởi sakurakasaya1Học sinh(350 điểm)

MnO2 + 4HCl -----> MnCl2 + Cl2 + 2H2O ĐK : nhiệt độ

2Fe + 3Cl2 ----> 2FeCl3 ĐK : nhiệt độ

FeCl3 + 3NaOH -----> Fe(OH)3kết tủa trắng + 3NaCl

2NaCl + H2SO4 ----> Na2SO4 + 2HCl ĐK : nhiệt độ lớn hơn hoặc bằng 400 độ C

CuO + 2HCl ---> CuCl2 + H2O

CuCl2 + 2AgNO3 -----> Cu(NO3)2 + 2AgCl kết tủa trắng

bỏ phiếu cho chính mình nha

*


Từ muối hạt ăn, nước, H2SO4 đặc. Viết những phương trình bội nghịch ứng điều chế: Khí Cl2, H2S, SO2 , nước Javen, Na2SO4
Viết phương trình hóa học của các phản ứng (ghi rõ điều kiện) triển khai dãy đưa hóa sau: cho thấy E là ancol etylic, G cùng H là polime.
Cho biết đã xảy ra sự oxi hoá với sự khử phần đông chất nào trong số những phản ứng rứa sau : a) Cu + 2AgNO3 —» Cu(NO3)2 + 2Ag b) sắt + CuSO4 -> FeSO4 + Cu c) 2Na + 2H2O > 2NaOH + H2.
Viết phương trình hoá học của những phản ứng trình diễn các thay đổi sau : a) КСlOз —> O3 —> SO2 —> Na2SO3 b) S —> H2S —> SO2 —> SO3 —> H2SO4 trong các phản ứng trên, phản bội ứng như thế nào là phản nghịch ứng oxi hoá - khử ?
Có 4 dd loãng của các muối NaCl, KNO3, Pb(NO3)2, CuSO4. Hãy cho biết có hiện tượng lạ gì xảy ra và lý giải hiện tượng khi cho: Dd Na2S vào mỗi dd muối sinh hoạt trên Khí H2S bước vào mỗi dd muối ngơi nghỉ trên
Nêu hiện tượng và viết phương trình bội phản ứng khi: Dẫn khí ozon vào dd KI có nhỏ thêm vài giọt hồ tinh bột Dẫn khí sunfurơ vào dd Brôm, dd KMnO4 Dẫn khí hiđro sunfua vào dd chì nitrat, bội nghĩa nitrat, đồng (II) nitrat Để dd H2S trong bầu không khí một thời hạn Dẫn ... Dd H2SO4 loãng mang đến miếng nhôm vào dd H2SO4 sệt nguội cho ít đường saccarozơ vào ly thủy tinh tiếp đến rót rảnh rỗi đ H2SO4 đặc vào


Xem thêm: Trong Thông Tin Liên Lạc Bằng Sóng Vô Tuyến Người Ta Sử Dụng Cách Biến Điệu Biên Độ

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồngHạng 2: 100.000 đồngHạng 3: 50.000 đồngHạng 4-10: 20.000 đồngBảng xếp hạng update 30 phút một lần