Hãy viết thông số kỹ thuật electron của các nguyên tử bao gồm Z = 20, Z = 21, Z = 22, Z = 24, Z = 29 và cho nhận xét cấu hình electron của những nguyên tử đó không giống nhau thế nào?


Đề bài

Hãy viết thông số kỹ thuật electron của các nguyên tử gồm Z = 20, Z = 21, Z = 22, Z = 24, Z = 29 và cho nhận xét cấu hình electron của các nguyên tử đó khác nhau thế nào?

Lời giải đưa ra tiết

Cấu hình electron của các nguyên tử là:

(eqalign& Z = 20:,,1s^22s^22p^63s^23p^64s^2 cr & Z = 21:,,1s^22s^22p^63s^23p^63d^14s^2 cr & Z = 22:,,1s^22s^22p^63s^23p^63d^24s^2 cr & Z = 24:,,1s^22s^22p^63s^23p^63d^54s^1 cr & Z = 29:,,1s^22s^22p^63s^23p^63d^104s^1. cr )

Nhận xét: 

- cấu hình Z = đôi mươi khác với các thông số kỹ thuật còn lại làm việc chỗ không tồn tại phân lớp 3d.

Bạn đang xem: Viết cấu hình electron z=21

- thông số kỹ thuật Z = 24 cùng Z = 29 đều có 1 electron sống phân lớp 4s.

- cấu hình Z = 21 cùng Z = 22 đều phải có 2 electron ở phân lớp 4s.

- Ở cấu hình của Z = 24, nếu như đúng quy chính sách thì cần là (left< Ar ight>3d^44s^2), nhưng vì chưng phân lớp 3d “vội giả bão hòa nửa phân lớp” bắt buộc mới tất cả cấu trong khi trên.

- Ở cấu hình của Z = 29, nếu như đúng quy hình thức thì yêu cầu là (left< Ar ight>3d^94s^2), nhưng bởi vì phân lớp 3d “vội bão hòa” yêu cầu mới gồm cấu bên cạnh đó trên.

91neg.com


*
chia sẻ
*
Bình luận
Chia sẻ

Bài tiếp theo

*


Bài 5 trang 32 SGK chất hóa học 10 nâng cao

Hãy cho thấy thêm số electron lớp ngoài cùng của những nguyên tưt H, Li, Na, K, Ca, Mg, C, Si, O.

Xem thêm: Em Hãy Tưởng Tượng Một Kết Thúc Khác Cho Truyện Mị Châu - Ttrọng Thủy.

Bài 6 trang 32 SGK hóa học 10 nâng cấp

Cấu hình electron nguyên tử của những nguyên tố K (Z = 19) và Ca (Z = 20) có điểm sáng gì?

Bài 7 trang 32 SGK hóa học 10 nâng cấp

Viết thông số kỹ thuật electron của F (Z = 9), Cl (Z = 17) và cho biết thêm khi nguyên tử của chúng nhận thêm một electron thì lớp electron xung quanh cùng có đặc điểm gì?

Bài 3 trang 32 SGK chất hóa học 10 nâng cao

Tại sao vào sơ đồ phân bổ electron của nguyên tử cacbon (C: ), phân lớp 2p lại màn biểu diễn như sau:

Bài 2 trang 32 SGK hóa học 10 nâng cấp

Sự phân bố electron vào nguyên tử tuân theo đa số nguyên lí với quy tắc gì? Hãy phân phát biểu các nguyên lí với quy tắc đó. Lấy thí dụ minh họa.