Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Bạn đang xem: Vị trí của clo trong bảng tuần hoàn

Create an account


*

*

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ, CẤU TẠO, TÍNH CHẤT

CỦA NGUYÊN TỐ

I.Kiến thức yêu cầu nhớ

*Trong một chu kì - Số sản phẩm tự của chu kì ngay số lớp electron vào nguyên tử của các nguyên tố phía bên trong chu kì. - khi đi từ trên đầu chu kì đến cuối chu kì theo chiều tăng nhiều điện tích hạt nhân: +Tính kim loại của nguyên tố sút dần, tính bazo của nguyên tố sút dần

+ Tính phi kim tăng dần, tính axit của yếu tắc tăng dânf

*Trong một nhóm - Số sản phẩm tự của nhóm bằng số electron lớp bên ngoài cùng của nguyên tử của các nguyên tố trong nhóm

- khi đi từ bên trên xuống theo hướng tăng điện tích hạt nhân, ta có:

+ Tính kim loại của những nguyên tố tăng dần, tính bazo của nhân tố tăng dần

+ Tính phi kim giảm dần, tính axit của nguyên tố giảm dần

II.Các dạng bài xích tập thường gặp

2) Dạng 1: Biết địa chỉ của nguyên tử suy ra kết cấu nguyên tử và tính chất của nguyên tố.

- Biết số vật dụng tự của nguyên tố, nhờ vào bảng tuần hoàn những nguyên tố khẳng định được:

+ thương hiệu nguyên tố

+ Số lắp thêm tự của chu kì

+ Số lắp thêm tự của nhóm

+ Phân nhóm thiết yếu hay phụ

=> cấu trúc nguyên tử của yếu tắc đó.

Ví dụ: thành phần A gồm số lắp thêm tự là 56 vào bảng khối hệ thống tuần hoàn. Hãy mang đến biết kết cấu nguyên tử và đặc điểm của yếu tố A?

Giải:


Từ vị trí này ta biết: + nguyên tố A tất cả số hiệu nguyên tử là 56, chính là Ba. + Điện tích phân tử nhân của nguyên tử bởi 56+, số electron hoạt động xung quanh hạt nhân là 56e. + yếu tắc A làm việc chu kì 6, vì vậy có 6 lớp electron. + yếu tố A ở team IIA tất cả 2e sinh sống lớp vỏ ko kể cùng, nhân tố A nghỉ ngơi đầu chu kì nên gồm tính kim loại mạnh. 2) Dạng 2: Biết cấu tạo nguyên tử suy ra vị trí và đặc thù của nguyên tố.

- Từ kết cấu nguyên tử khẳng định được:

+ Số lắp thêm tự chu kì

+ Số sản phẩm tự nhóm

- dựa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố suy ra:

+ địa chỉ của nguyên tố

+ Các đặc thù cơ bản của nguyên tố

Ví dụ: yếu tố B tất cả 2 lớp electron, gồm 7e ở phần ngoài cùng. Hãy cho biết vị trí của nhân tố B và tính chất cơ bản của nó? Giải:

Ta có:

+ yếu tắc B bao gồm 2 lớp e buộc phải B thuộc chu kì II.

+ nhân tố B gồm 7 e lớp bên ngoài cùng đề xuất B thuộc team VII

=> nhân tố B là Flo (F) bao gồm số hiệu nguyên tử là 9. Nhân tố B ở cuối chu kì nên bao gồm tính phi kim mạnh.

3) Dạng 3: đối chiếu tính kim loại, phi kim, tính axit, bazo của oxit, hidroxit của những nguyên tố

Bước 1: phụ thuộc tên nhân tố hoặc số hiệu nguyên tử của yếu tố để khẳng định số electron của nguyên tử yếu tắc đó

Bước 2: phụ thuộc đặc điểm cấu hình electron để xác xác định trí của nhân tố trong bảng tuần trả hóa học

-Nguyên tử tất cả số e phần ngoài cùng:

+Có từ bỏ 1-3 e: Nguyên tố kia là kim loại (trừ H)

Ví dụ:

+Có 8 electron là khí hi hữu (trừ Heli có 2e)

+Có 4e

-Với các nguyên tố phân nhóm chính:

+Số e = Số vật dụng tự nguyên tố

+Số lớp e = Số đồ vật tự chu kì

+Tổng số e phần bên ngoài cùng = Số lắp thêm tự nhóm = hóa trị cao nhất

*Lưu ý:

+Hóa trị tối đa với oxi ( hóa trị dương) của những nguyên tố bằng số thứ tự của group chứa thành phần đó

+Số oxi hóa của một nguyên tố nào kia thuộc phân nhóm chủ yếu IV, V, VI, VII tuân theo nguyên tắc sau: Tổng giá trị tuyệt vời của số lão hóa dương tối đa nO (trong hợp hóa học với oxi) với số lão hóa thấp độc nhất nH ( trong vừa lòng chất đối với hidro) bằng 8

|nO| + |nH| = 8

Ví dụ 1:


-Nguyên tố Clo gồm 17 e => Clo nằm ở vị trí số tứ trường đoản cú 17 của ô nguyên tố

-Nguyên tố Clo có 3 lớp e => Clo trực thuộc chu kì 3

-Nguyên tố Clo có 7e phần ngoài cùng =>Clo ở trong nhóm thứ VII

-Ta bao gồm oxit cao nhất của Clo với oxi là Cl2O7: Hóa trị cao nhất trong oxit của Clo với oxi cũng là 7

Bước 3: phụ thuộc sự thay đổi tính hóa học của nguyên tố trong 1 chu kì và nhóm để so sánh tính kim loại, tính phi kim của những nguyên tố cũng giống như so sánh tính axit, bazo của oxit và hidroxit

Ví dụ 2: cho các nguyên tố A, B, C tất cả số hiệu nguyên tử là 7, 12, 14

a)Xác định vị trí của chúng trong bảng tuần trả và sắp xếp theo thiết bị tự tăng dần đều tính kim loại, tính phi kim

b)So sánh tính bazo của các hidroxit tương ứng

Lời giải:

a)A(Z=7): =>A làm việc chu kì 2, nhóm VA, ô sản phẩm 7

B(Z=12) =>B sinh sống chu kì 3, team IIA, ô thiết bị 12

C(Z=14) =>C làm việc chu kì 3, team IVA, ô vật dụng 14

A (Z=7)

B (Z=12)

C (Z=14)

Xét nhân tố X sinh hoạt chu kì 3, đội VA (ZX = 15)

-Nguyên tố A và X ở cùng 1 nhóm và ZA tính sắt kẽm kim loại A X

-Nguyên tố B, C và X ở cùng chu kì 3, ZB tính kim loại B > C > X, tính phi kim B

Vậy tính kim loại: A A

Tính phi kim B

b)Tính sắt kẽm kim loại A tính bazo của những hidroxit tương ứng: A

Ví dụ 3: cho nguyên tố R gồm Z = 16

a)Xác xác định trí của R vào bảng tuần hoàn, hóa trị và công thức oxit cao nhất, hidroxit, hợp chất với hidro (nếu có) cùng tính chất của những hợp hóa học đó

b)So sánh đặc điểm của R với các nguyên tố ở bên cạnh trong bảng tuần hoàn

Lời giải:

R ( Z= 16) => R sinh sống ô trang bị 16, chu kì 3, đội VIA, R ở ngay sát cuối chu kì nên tất cả tính phi kim, R là S

-Hóa trị cao nhất trong hợp hóa học oxit là 6, hóa trị trong hợp hóa học với H là 2

- cách làm oxit tối đa SO3, công thức hidroxit H2SO4

- SO3 là oxit axit, H2SO4 là axit mạnh


- Hợp chất khí cùng với H là H2S

b)Các nguyên tố bên cạnh với S trong cùng chu kì: P(Z=15, Cl(Z=17)

Các nguyên tố kề bên với S trong thuộc nhóm VA: O (Z= 8) , Se (Z=34)

Tính phi kim: p. S >Se

Tính axit: của hidroxit: H3PO4 H2SeO4

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - coi ngay


Nguyên tố clo có số hiệu nguyên tử là 17.

a) Viết thông số kỹ thuật e của nguyên tử clo cùng xác định vị trí của clo vào bảng tuần hoàn (giải thích).

b) Điền tin tức vào bảng sau:


*

c) Viết công thức electron, công thức kết cấu phân tử hợp chất của clo cùng với hiđro.

d) Viết phương trình hoá học của làm phản ứng tạo nên thành link ion khi Cl2 công dụng với kim loại K (nhóm IA).

Xem thêm: Số Tự N Là Gì ? Tập Hợp N Và N* Khác Nhau Như Thế Nào? Sự Khác Nhau Giữa Tập Hợp N Và N*


triết lý trắc nghiệm hỏi đáp bài xích tập sgk

mang đến nguyên tử Cl (Z=17). Hãy: a.Xác xác định trí nguyên yếu tắc clo trong bảng tuần hoàn. B. Nêu các tính chất sau: · Tính sắt kẽm kim loại hay phi kim · cách làm hợp chất khí của clo với hiđro · bí quyết cua oxit cao nhất, của hiđroxit tuong ứng và tính chất của nó.