Một ô tô tải xuất phát từ thành phố H chuyển động thẳng đều về phía thành phố P với tốc độ 60 km/h. Khi đến thành phố D cách H 60 km thì xe dừng lại 1 giờ. Sau đó xe tiếp tục chuyển động đều về phía P với tốc độ 40 km/h. Con đường H-P coi như thẳng và dài 100 km.

Bạn đang xem: Vật lý lớp 10 trang 15


a) Viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của ô tô trên hai quãng đường H - D và D - P. Gốc tọa độ lấy ở H. Gốc thời gian là lúc xe xuất phát từ H.
b) Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của xe trên cả con đường H - P.c) Dựa vào đồ thị, xác định thời điểm xe đến P.
a) Chọn gốc tọa độ \(O\equiv H\), chiều dương trục Ox là chiều chuyển động,gốc thời gian là lúc xuất phát tại H Công thức tính quãng đường đi của ô tô:
- Trên quãng đường H - D : \(s_{1}\) = 60t (x : km; t : h) với : x ≤ 60 km tương ứng với 0 ≤ t ≤1 h.

Xem thêm: Công Thức Tổ Hợp Chỉnh Hợp Công Thức Hoán Vị, Hoán Vị, Chỉnh Hợp, Tổ Hợp


- Trên quãng đường D - P : Do ô tô dừng lại 1h cộng với thời gian chuyển động từ H → D hết 1h nữa nên ô tô trễ 2h so với mốc thời gian đã chọn lúc xuất phát từ H. Ta có : \(s_{2}\) = 40(t - 2) (km) với điều kiện t ≥ 2.
- Trên đoạn D - P : \(x_{2}\) = 60 + 40(t - 2) với x ≥ 60 km tương ứng với 2 ≤ t ≤ 3h.b) Đồ thị (hình vẽ)
*