*

*

Bài 2: Chuyển động thẳng đều

Bài 9 (trang 15 SGK Vật Lý 10)

2 xe hơi xuất phát thuộc một cơ hội từ 2 địa điểm A và B phương pháp nhau 10 km trên một đường thẳng qua A cùng B, chuyển động thuộc chiều từ A đến B. Tốc độ của ô tô xuất vạc từ A là 60 km/h, của ô tô xuất phát từ B là 40 km/h.

Bạn đang xem: Vật lý 10 bài 9 trang 15

a) Lấy gốc tọa độ ở A, gốc thời gian là lúc ôtô xuất phát, hãy viết công thức tính quãng đường đi được với phương trình chuyển động của hai xe.

b) Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của 2 xe trên thuộc một hệ trục (x,t).

c) Dựa vào đồ thị tọa độ - thời gian hãy xác định vị trí và thời điểm cơ mà xe oto A đuổi kịp xe pháo B.

Lời giải

a) Công thức tính quãng đường đi được của 2 xe là :

SA=60t cùng SB=40t.

Phương trình chuyển động của 2 xe là:

xA=0+ 60t cùng xB=10+ 40t

Với S và x tính bằng km; t tính bằng giờ.

b)

t (h)00,5123...
(km)03060120180...
(km)10305090130...

c) khi 2 xe gặp nhau thì tọa độ của chúng bằng nhau:

xA= xB

60t = 10 + 40t

=> t = 0,5 h

=> xA= 60.0,5 = 30 km.

Vậy điểm gặp nhau của 2 xe giải pháp gốc tọa độ A một đoạn là 30 km.

Xem thêm: Vía Quan Âm 19 2 Là Ngày Gì, Lịch Âm Ngày 19 Tháng 2 Năm 2021

Trên đồ thị điểm gặp nhau tất cả tọa độ (t,x ) tương ứng là (0,5;30).

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: bài 2. Chuyển động thẳng đều