Lý thuyết thứ lý 10 bài xích 23. Động lượng. Định điều khoản bảo toàn hễ lượng

I. ĐỘNG LƯỢNG

1. Xung lượng của lực

Khi một lực 

*
tính năng lên một vật trong khoảng thời gian Δt thì tích 
*
Δt được quan niệm là xung lượng của lực 
*
trong khoảng thời gian Δt (với mang thiết 
*
không đổi trong khoảng thời hạn tác dụng Δt).

Bạn đang xem: Vật lý 10 bài 23

Đơn vị xung lượng của lực là niutơn giây (kí hiệu N.s).

2. Động lượng

*

Động lượng của một vật dụng khối lượng mm đang hoạt động với vận tốc 

*
là đại lượng được khẳng định bởi công thức:

*

Động lượng là một trong những vectơ thuộc hướng với vận tốc của vật. Đơn vị cồn lượng là kilôgam mét bên trên giây (kí hiệu kg.m/s).

Độ đổi mới thiên đụng lượng của một trang bị trong một khoảng thời gian nào đó bởi xung lượng của tổng các lực tính năng lên thứ trong khoảng thời hạn đó.

II. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

1. Hệ cô lập

Một hệ các vật được hotline là cô lập khi không tồn tại ngoại lực công dụng lên hệ hoặc nếu gồm thì các ngoại lực ấy cân bằng nhau. Vào một hệ cô lập, chỉ có những nội lực liên quan giữa những vật. Các nội lực này theo định hiện tượng III Newton trực đối nhau từng đôi một.

2. Định công cụ bảo toàn động lượng của hệ cô lập

*

Động lượng của một hệ cô lập là một trong đại lượng bảo toàn.

*

3. Va chạm mềm

*

Va đụng của nhì vật m1,m2 được điện thoại tư vấn là va va mềm.

Xem thêm: Dng Là File Dng Là Gì - Làm Thế Nào Để Mở Tập Tin

4. Chuyển động bằng bội nghịch lực

*

Nếu xem tên lửa là một hệ cô lập (trong không gian vũ trụ, xa những thiên thể) thì đụng lượng của hệ được bảo toàn:

*

Như vậy, các con tàu vũ trụ, tên lửa,... Hoàn toàn có thể bay trong không gian gian vũ trụ, không phụ thuộc vào môi trường bên ngoài là ko khí hay là chân không.