Hướng dẫn giải bài xích 6. Bài xích tập vận dụng định biện pháp Ôm, sách giáo khoa thứ lí 9. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 bài bác 6 trang 17 18 sgk trang bị lí 9 bao hàm đầy đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề gồm trong SGK để giúp đỡ các em học sinh học giỏi môn thiết bị lí lớp 9, ôn thi vào lớp 10.

Bạn đang xem: Vật lí 9 bài 6 trang 17


*
Giải bài xích 1 2 3 bài 6 trang 17 18 sgk đồ vật lí 9

1. Giải bài 1 bài xích 6 trang 17 sgk thứ lí 9

Cho mạch điện gồm sơ thiết bị như hình 6.1, trong các số đó R1 = 5 Ω. Lúc K đóng, vôn kế chỉ 6 V, ampe kế chỉ 0,5 A.

*

a) Tính điện trở tương tự của đoạn mạch.

b) Tính năng lượng điện trở R2.

Bài giải:

a) Ta có:

+ Số chỉ vôn kế chính là hiệu điện cố gắng giữa nhị đầu AB.

+ Số chỉ ampe kế đó là cường độ dòng điện vào mạch.

Theo định cơ chế ôm, ta có: (I=dfracU_ABR_td).

⇒ Điện trở tương tự của đoạn mạch:


(R_td = displaystyleU_AB over I = 6 over 0,5 = 12Omega .)

b) bởi (R_1 + m R_2 = m R_td)

Suy ra: (R_2 = R_td- m R_1 = 12-5 m = 7 m Omega .)

2. Giải bài bác 2 bài 6 trang 17 sgk thứ lí 9

Cho mạch điện gồm sơ đồ như hình 6.2, trong số ấy R1 = 10 Ω, ampe kế A1 chỉ 1,2 A, ampe kế A chỉ 1,8 A.

*

a) Tính hiệu điện thế UAB của đoạn mạch.

b) Tính năng lượng điện trở R2.

Bài giải:

Ta có:


+ Số chỉ của ampe kế (A_1) là cường độ cái điện qua điện trở (R_1)

+ Số chỉ của ampe kế (A) là cường độ mẫu điện của toàn mạch

Ta thấy mạch điện tất cả (R_1) cùng (R_2) mắc tuy nhiên song cùng với nhau bắt buộc ta có:

(eqalign& U_AB = U_1 = U_2 cr& I_AB = I_1 + I_2 cr )

Vậy:

a) vị (R_1//R_2) phải ta gồm (U_AB=U_1=U_2)


Mặt khác, ta có: (U_1=I_1.R_1)

Suy ra: (U_AB = U_1 = R_1.I_1 = 10.1,2 = 12V)

b) Cường độ mẫu điện chạy qua (R_2) là:

(I_2 = m I m - m I_1 = m 1,8 m - m 1,2 m = m 0,6 m A.)

Điện trở (R_2 = displaystyleU_AB over I_2 = 12 over 0,6 = 20Omega .)

3. Giải bài xích 3 bài xích 6 trang 18 sgk trang bị lí 9

Cho mạch điện bao gồm sơ đồ như hình 6.3, trong những số đó R1 = 15 Ω, R2 = R3 = 30 Ω, UAB = 12 V.


*

a) Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

Xem thêm: Lửa Có Cthh Là Gì Phản Ứng Tạo Ra Khói Không Cần Lửa Hay Nhất 2022

b) Tính cường độ cái điện qua mỗi năng lượng điện trở.

Bài giải:

a) từ sơ trang bị mạch năng lượng điện ta thấy, (R_2) mắc tuy vậy song với (R_3) ngừng cả nhì mắc tiếp nối với (R_1)

( nt R_1)

Gọi (R_23) là điện trở tương tự của (R_2) với (R_3), ta có:


(dfrac1R_23 = dfrac1R_2 + dfrac1R_3)

( o R_23 = displaystyleR_2R_3 over R_2 + R_3 = 30.30 over 30 + 30 = 15Omega )

Ta có: năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch là (R_td = R_1 + m R_23 = 15 + 15 = 30Omega )

b) Cường độ loại điện qua điện trở R1 chính là cường độ mẫu điện qua mạch chính,

(I_1 = displaystyleU_AB over R_td = 12 over 30 = 0,4A.)

– Hiệu điện nỗ lực giữa nhị đầu dây năng lượng điện trở R1 là:

(U_AM=U_1 = R_1.I_1 = m 15.0,4 m = m 6 m V.)

– Hiệu điện ráng giữa nhị đầu dây năng lượng điện trở R2 với R3 là:

(U_MB=U_2 = U_3 = U_AB-U_MB= m 12 m – m 6 m = m 6 m V.)

– Cường độ cái điện qua R2 là: (I_2 = displaystyle m U_2 over R_2 = 6 over 30 = 0,2A.)

Cường độ dòng điện qua R3 là: (I_3=displaystyleU_3 over R_3 = 6 over 30 = 0,2A)

Câu trước:

Câu tiếp theo:

Trên đây là phần chỉ dẫn Giải bài xích 1 2 3 bài bác 6 trang 17 18 sgk trang bị lí 9 vừa đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài bác môn đồ gia dụng lí lớp 9 thật tốt!