Trong xem sét Y-âng khoảng cách giữa nhị khe là 0,5mm, màn hình ảnh cách hai khe 2m. Lúc nguồn sáng phát phản xạ λ1 thì trên đoạn MN=1,68cm bên trên màn fan ta đếm được 8 vân sáng, tại các điểm M, N là 2 vân sáng. Khi đến nguồn phát đôi khi hai bức xạ: bức xạ λ1 sống trên với bức xạ tất cả bước sóng λ2=0,4μm thì khoảng cách ngắn nhất giữa các vị trí trên màn bao gồm 2 vân sáng sủa của hai sự phản xạ trùng nhau là
Bạn đang xem: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của y-âng

Giao thoa khe Y-âng mối cung cấp phát đôi khi 2 ánh sáng đối chọi sắc tất cả bước sóng λ1=0,5μm với λ2=0,76μm. Nhì khe sáng cách nhau 1mm và cách màn 1,5m. Khoảng cách giữa 2 vân sáng bâc 2 sống cùng mặt vân trung chổ chính giữa của 2 ánh sáng đối kháng sắc bên trên là:


Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh nắng a=2mm, D=3m cùng nguồn sáng phân phát ra nhị bức xạ tất cả bước sóng

*
với
*
. Xét trên bề rộng L=1,68cm đối xứng nhau qua vân trung tâm có bao nhiêu vân sáng thuộc màu cùng với vân trung tâm, tất cả vân trung tâm?


Chiếu mặt khác hai bức xạ solo sắc bao gồm bước sóng λ1=0,75μm vàλ2=0,5μm vào nhị khe Y-âng cách nhau a=0,8mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn D=1,2mm. Vào vùng giao thoa rộng 60mm, số vân sáng tất cả màu giống màu của vân sáng sủa trung trung tâm (kể cả vân trung tâm) là


Thực hiện giao quẹt với khe Young, khoảng cách giữa nhị khe bởi 1,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng đựng hai khe cho màn quan liêu sát bởi 2m. Nhị khe được rọi đồng thời bằng các bức xạ đối kháng sắc có bước sóng thứu tự là λ1=0,48μmvà λ2=0,64μm. Khẳng định khoảng cách nhỏ nhất thân vân sáng trung trọng điểm và vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm?


Trong thí điểm Y-âng về hiện tượng kỳ lạ giao bôi ánh sáng, biết a=5mm, D=1M. Khe S phân phát ra đôi khi hai bức xạ đối chọi sắc bao gồm bước sóng λ1=0,4μm, λ2=0,5μm. Biết nhị điểm M cùng N nằm hai bên vân sáng trung tâm, biện pháp vân sáng sủa trung tâm lần lượt những khoảng 5mm và 20mm. Số vân sáng quan ngay cạnh được ở từ điểm M đến điểm N là:
Xem thêm: Những Bài Hát Hay Nhất Của Phan Mạnh Quỳnh Bài Hát, Những Bài Hát Hay Nhất Của Phan Mạnh Quỳnh

*