Trong thí nghiệm Y-âng khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, màn ảnh cách hai khe 2m. Khi nguồn sáng phát bức xạ λ1 thì trên đoạn MN=1,68cm trên màn người ta đếm được 8 vân sáng, tại các điểm M, N là 2 vân sáng. Khi cho nguồn phát đồng thời hai bức xạ: bức xạ λ1 ở trên và bức xạ có bước sóng λ2=0,4μm thì khoảng cách ngắn nhất giữa các vị trí trên màn có 2 vân sáng của hai bức xạ trùng nhau là
Bạn đang xem: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của y-âng

Giao thoa khe Y-âng nguồn phát đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1=0,5μm và λ2=0,76μm. Hai khe sáng cách nhau 1mm và cách màn 1,5m. Khoảng cách giữa 2 vân sáng bâc 2 ở cùng bên vân trung tâm của 2 ánh sáng đơn sắc trên là:


Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng a=2mm, D=3m và nguồn sáng phát ra hai bức xạ có bước sóng

*
*
. Xét trên bề rộng L=1,68cm đối xứng nhau qua vân trung tâm có bao nhiêu vân sáng cùng màu với vân trung tâm, kể cả vân trung tâm?


Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1=0,75μm vàλ2=0,5μm vào hai khe Y-âng cách nhau a=0,8mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn D=1,2mm. Trong vùng giao thoa rộng 60mm, số vân sáng có màu giống màu của vân sáng trung tâm (kể cả vân trung tâm) là


Thực hiện giao thoa với khe Young, khoảng cách giữa hai khe bằng 1,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát bằng 2m. Hai khe được rọi đồng thời bằng các bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là λ1=0,48μmvà λ2=0,64μm. Xác định khoảng cách nhỏ nhất giữa vân sáng trung tâm và vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm?


Trong thí nghiệm Y-âng về hiện tượng giao thoa ánh sáng, biết a=5mm, D=1M. Khe S phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1=0,4μm, λ2=0,5μm. Biết hai điểm M và N nằm hai bên vân sáng trung tâm, cách vân sáng trung tâm lần lượt những khoảng 5mm và 20mm. Số vân sáng quan sát được nằm từ điểm M đến điểm N là:
Xem thêm: Những Bài Hát Hay Nhất Của Phan Mạnh Quỳnh Bài Hát, Những Bài Hát Hay Nhất Của Phan Mạnh Quỳnh

*