Triolein bao gồm 3 gốc oleat (C17H33COO) kết hợp với gốc hiđrocacbon của glixerol (C3H5).

Bạn đang xem: Trong một phân tử triolein có 3 liên kết pi

Mỗi cội oleat tất cả 1πC=O + 1πC=C nên tổng triolein có 6π.

*
Triolein có mấy links pi" width="435">

Cùng top lời giải đi tìm hiểu về Triolein nhé.

I. Định nghĩa Triolein

- Định nghĩa: Triolein là 1 trong những triglyxerit có bắt đầu từ ba đơn vị của axit oleic.

- công thức phân tử: C57H104O6

- công thức cấu tạo: (C17H33COO)3C3H5

*
Triolein bao gồm mấy liên kết pi (ảnh 2)" width="345">

- thương hiệu gọi

+ Tên nơi bắt đầu chức: Trioleolyglixerol

+ Tên hay gọi: Triolein

II. đặc thù vật lí và nhận thấy của Triolein


- Triolein là 1 trong chất lỏng không tan trong nước mà lại lại chảy trong hỗn hợp clorofom, axeton, benzen

III. đặc thù hóa học của Triolein

1. Bội nghịch ứng thủy phân trong những trường axit

*
Triolein có mấy link pi (ảnh 3)" width="500">

2. Phản nghịch ứng thủy phân trong những trường kiềm (xà phòng hóa)

*
Triolein gồm mấy liên kết pi (ảnh 4)" width="476">

3. Phản nghịch ứng cùng H2

*
Triolein bao gồm mấy links pi (ảnh 5)" width="435">

4. Bội nghịch ứng oxi hóa

Nối đôi C=C ở nơi bắt đầu axit ko no bị lão hóa chậm bởi vì oxi trong không khí tạo thành thxnhf peoxit, chất này phân diệt thành những chất có mùi khó chịu.

IV. Nguồn gốc của Triolein

- Triolein chiếm được từ dầu oliu

- Nó là một trong nhì thành phần của dầu của Lorenzo.

Xem thêm: Ứng Dụng Tích Phân Tính Thể Tích Phân Tính Thể Tích, Công Thức Ứng Dụng Tích Phân Tính Thể Tích

V. Ứng dụng của Triolein

- Triolein được thực hiện để chế tao thực phẩm

- bội nghịch ứng cùng hidro của Triolein được áp dụng trong công nghiệp để chuyển hóa chất phệ lỏng (dầu) thành mỡ thừa rắn để thuận lợi cho việc vận chuyển hoặc thành bơ tự tạo và đồng thời cũng chính là để cung ứng xà phòng.

VI. Bài tập về triolein

Ví dụ 1: Chất nào sau đây không gia nhập phản ứng cùng với H2?