Một mạch bí mật gồm điện áp nguồn suất điện cồn (E), năng lượng điện trở trong (r) cùng mạch ngoài gồm điện trở (R) hoàn toàn có thể thay đổi. Biết rằng khi năng lượng điện trở mạch xung quanh tăng trường đoản cú (R_1 = 3,,left( Omega ight)) mang đến (R_2 = 10,5,,left( Omega ight)) thì hiệu điện thế giữa hai rất của nguồn tăng gấp hai lần. Điện trở trong của nguồn điện đó là:


Hiệu điện chũm giữa hai rất của nguồn điện khi điện trở mạch không tính là (R_1;,,R_2) là:

(left{ eginarraylU_1 = I_1R_1 = 3I_1\U_2 = I_2R_2 = 10,5I_2endarray ight.)

Ta có: (U_2 = 2U_1 Rightarrow 10,5I_2 = 2.3I_1 Rightarrow I_2 = frac47I_1)

(eginarrayl Rightarrow dfracER_2 + r = dfrac47.dfracER_1 + r Rightarrow 7left( R_1 + r ight) = 4left( R_2 + r ight)\ Rightarrow r = frac4R_2 - 7R_13 = frac4.10,5 - 7.33 = 7,,left( Omega ight)endarray)


*
*
*
*
*
*
*
*

Đồ thị như thế nào sau đây mô tả đúngmối tương tác giữa hiệu điện cụ $(U)$ với cường độ mẫu điện $(I)$ trong khúc mạch chỉ gồm điện trở?


Cho mạch điện như hình vẽ:

Trong đó: R1 = R2 = 4$Omega $, R3 = 6$Omega $, R4 = 3$Omega $, R5 = 10$Omega $

Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch AB?


*

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ.

Bạn đang xem: Trong một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện

R1 = 2,4$Omega $, R2 = 14$Omega $, R3 = 4$Omega $, R4 = R5 = 6$Omega $, I3 = 2A.

Hiệu điện thế giữa nhì đầu đoạn mạch UAB là?


*

Cho mạch điện như hình vẽ:

Trong đó R1 = R3 = R5 = 3$Omega $, R2 = 8$Omega $, R4 = 6$Omega $, U = 12V.

Cường độ cái điện chạy qua đoạn mạch AB là?


*

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ:

Trong đó R1 = 8$Omega $, R3 = 10$Omega $, R2 = R4 = R5 = 20$Omega $, I3 = 2A. Tổng trở của mạch với hiệu điện nỗ lực qua R2 là?


*

*

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ:

R1 = R2 = R3 = 6$Omega $, R4 = 2$Omega $. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch lúc ta nối M với B bởi một ampe kế tất cả điện trở khôn xiết nhỏ?


(U_MN= 4V), (R_1=R_2=2Omega), (R_3=R_4=R_5=1Omega), RA = 0, RV = ∞. Số chỉ của ampe kế với vôn kế là?


Có hai nhiều loại điện trở 5$Omega $ với 7$Omega $. Số năng lượng điện trở từng loại làm sao để cho khi ghép thông liền ta được năng lượng điện trở tổng số 95$Omega $ cùng với số năng lượng điện trở là nhỏ nhất là?


Một mạch điện có vô hạn đông đảo nhóm cấu trúc từ 3 điện trở tương tự nhau r như hình vẽ. Điện trở tương tự của mạch điện là bao nhiêu? Coi rằng vấn đề bỏ đi nhóm năng lượng điện trở (1) thì cũng không làm chuyển đổi điện trở tương tự của toàn mạch.


Cho mạch điện như hình vẽ: R2 = 10$Omega $, UMN = 30V. Biết lúc K1 đóng, K2 mở ampe kế chỉ 1A. Khi K1 mở, K2 đóng góp thì ampe kế A chỉ 2A. Số chỉ của ampe kế A khi cả 2 khóa K1 cùng K2 cùng đóng là?


Biết R3 = R4. Ví như nối hai đầu AB vào hiệu điện nắm 120V thì cường độ dòng điện qua R2 là 2A cùng UCD = 30V. Nếu nối hai đầu đĩa cd vào hiệu điện thế 120V thì UAB = 20V. R1 có mức giá trị là?


Một mối cung cấp điện có điện trở vào 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. Lúc ấy hiệu điện cầm cố giữa hai rất của nguồn tích điện là 12 (V). Suất điện đụng E của nguồn tích điện là:


Cho mạch đện như hình vẽ. Mối cung cấp điện gồm suất điện đụng 24V, năng lượng điện trở trong r = 4 Ω, R = 3Ω, Rx là biến chuyển trở có mức giá trị tự 0 mang lại 100Ω. Tìm Rx để hiệu suất mạch xung quanh là PN = 20W.

Xem thêm: Những Nội Dung Chương Trình Toán Lớp 4 Tiểu Học, Phân Phối Chương Trình Môn Toán Lớp 4

*


Cho mạch đện như hình vẽ. Nguồn điện bao gồm suất điện hễ 24V, điện trở trong r = 4 Ω, R = 3Ω, Rx là phát triển thành trở có mức giá trị từ bỏ 0 cho 100Ω.Tìm Rx để công suất mạch ko kể cực đại. Tính giá chỉ trị cực to đó.

*


Một nguồn điện áp được mắc với điện trở (4,8,,left( Omega ight)) thành mạch kín. Lúc đó hiệu điện nỗ lực giữa hai cực của nguồn tích điện là (12,,left( V ight)). Cường độ mẫu điện trong mạch là


Một mạch kín đáo gồm nguồn điện suất điện động (E), năng lượng điện trở trong (r) và mạch ngoài tất cả điện trở (R) hoàn toàn có thể thay đổi. Hiểu được khi năng lượng điện trở mạch ngoài tăng tự (R_1 = 3,,left( Omega ight)) mang đến (R_2 = 10,5,,left( Omega ight)) thì hiệu điện chũm giữa hai cực của mối cung cấp tăng gấp hai lần. Điện trở vào của nguồn điện áp đó là:


Mạch điện kín đáo một chiều gồm mạch ngoài gồm biến trở R cùng nguồn bao gồm suất điện cồn và năng lượng điện trở trong là (E,r). Khảo sát điều tra cường độ chiếc điện theo R bạn ta thu được đồ vật thị như hình. Quý giá của E với r gần cực hiếm nào độc nhất sau đây?

*


Cho các đồ thị như hình vẽ. Đồ thị nào màn trình diễn định hiện tượng Ohm cho điện trở của một trang bị rắn kim loại ở nhiệt độ không đổi?