*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Trong hệ tọa độ pt đường đẳng nhiệt là

Phát biểu nào dưới đây là không đúng khi nói về quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí xác định?


*

Một lượng khí xác minh ở áp suất (3 matm) hoàn toàn có thể tích là (10) lít. Thể tích của khối khí lúc nén đẳng nhiệt mang lại áp suất (6 matm)?


Khối lượng riêng rẽ của oxi ở điều kiện tiêu chuẩn chỉnh là (1,43kg/m^3). Khối lượng oxi nghỉ ngơi trong bình kín đáo thể tích (6) lít, áp suất (150atm) nhiệt độ (0^0C) là:


Thể tich cùng áp suất của một lượng khí xác định có quý hiếm là bao nhiêu? Biết ví như áp suất tăng thêm (5.10^5Pa) thì thể tích khí thay đổi (5l), nếu áp suất tăng thêm (2.10^5Pa) thì thể tích của khối khí chuyển đổi (3l). Biết quá trình biến đổi trạng thái có ánh sáng không đổi


Dùng một bơm tay nhằm bơm không gian vào quả bóng thể tích 2 lít tất cả áp suất bên phía trong là 1atm. Áp suất bên phía trong quả bóng là bao nhiêu sau 60 lần bơm, biết những lần bơm được 50cm3 không gian vào trái bóng. Coi quá trình bơm nhiệt độ là ko đổi
Xem thêm: Cúng Giao Thừa Cúng Gì ? Cách Cúng Chuẩn Nhất Bài Cúng Giao Thừa 2022 Trong Nhà Và Ngoài Trời

Một khối khí lúc để ở điều kiện nhiệt độ không đổi thì tất cả sự biến thiên của thể tích theo áp suất như hình vẽ. Khi áp suất có giá trị 1 kN/m2 thì thể tích của khối khí bằng:

*


 Dưới áp suất (10^5Pa) một lượng khí rất có thể tích là 10 lít. Nếu nhiệt độ được giữ lại không đổi và áp suất tạo thêm (1,25.10^5Pa) thì thể tích là