... Hiền Lớp : 10 …… KIỂM TRA TIẾT Họ và Tên:………………………………………… Đề : 03 SỬ 10 – KHTN Điểm:……… A PHẦN : TRẮC NGHIỆM ( điểm ) CÂU 1: ( 4,0 điểm ): Điền vào ô trống chữ đứng trước câu vấn đáp : Câu 10 11 12 ... Nhân từ Lớp : 10 …… KIỂM TRA TIẾT Họ & Tên:………………………………………… Đề : 02 SỬ 10 – KHTN Điểm:……… A PHẦN : TRẮC NGHIỆM ( điểm ) CÂU 1: ( 4,0 điểm ): Điền vào ô trống chữ đứng trước câu trả lời : Câu 10 11 12 ... đạo nho D vớ CÂU 2: Nối ngôn từ kế hoạch sử sau cho ( 1,0 đ ) thời gian Thành Ba-bi-lon xây dừng Vạn Lí trường thành thiết kế Kim từ bỏ Tháp phát hành Đền Pác-tê-nông xây dừng Sự kiện A Ở Ai Cập B...

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sử 10 hk2

Bạn vẫn xem: Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 10 học tập kì 2
*

*

... Việt nam D phái nam Việt Câu 23: công ty Lý thành lập tồn khoảng thời hạn nào? A 101
0 - 1209 B 101 0 - 1 210 C 101 0 - 1138 D 101 0 - 1225 Câu 24: Vị vua cuối bên Lý ai? A Lý Cao Tông B Lý Chiêu Hoàng C ... Liêu, Hạ Câu 7: Lê Hoàn vào năm nào? A Năm 100 5 B Năm 100 7 C Năm 100 4 D Năm 100 6 Câu 8: Ai fan huy binh đao chống quân xâm lược nhà Tống vào năm 107 5 - 107 7? A Lê hoàn B Lý thường Kiệt C trằn ... Loạn Câu 16: bên Tiền Lê ra đời tồn khoảng thời gian nào? A Năm 980 - 100 9 B Năm 981 - 101 0 C Năm 980 - 100 8D Năm 979 - 100 9 Câu 17: Vị vua bên Tiền Lê ai? A Lê Đại Hành B Lê Thái Tổ C Lê Thánh...
*

... Câu 1:
trình bày hiểu biết em văn hoá Đại Việt (X – XV) Câu 2: Em review công lao trào lưu Tây sơn KI M TRA MỘT TIẾT Môn: lịch sử hào hùng Họ Tên: Lớp: 10 A1 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM(4đ) Câu 1: Cơ ... KI M TRA MỘT TIẾT Môn: lịch sử Họ Tên: Lớp: 10 A1 ĐỀ I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM(4đ) Câu 1: cơ sở hình thành quốc gia cổ siêng Pa: A Đông tô B Sa Huỳnh C Đồng Nai D Óc Eo Câu 2: nho giáo ... LUẬN(6đ) Câu 1: Em tiến công công lao hạn chế Vương triều Nguyễn? Câu 2: chứng minh rằng: “ Đặc trưng truyền thống yêu nước nước ta thời phong ki n binh đao chống giặc nước ngoài xâm” KI M TRA MỘT TIẾT...

Xem thêm: Hcn Là Gì ? Hcn Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu


*

... Sai Câu
22: Năm 105 4, vua Lý Thánh Tông thay đổi lại thương hiệu nước thành: A Đại nam giới B Đại Việt C việt nam D phái mạnh Việt Câu 23: nhà Lý ra đời tồn khoảng thời gian nào? A 101 0 - 1209 B 101 0 - 1 210 C 101 0 ... 100 5 B Năm 100 7 C Năm 100 4 D Năm 100 6 Câu 8: Ai fan huy binh lửa chống quân xâm lược đơn vị Tống vào năm 107 5 - 107 7? A Lê trả B Lý thường Kiệt C nai lưng Hưng Đạo D Lý Công Uẩn Câu 9: trong định kỳ ... Xtra-bôn D Ê-xin Câu 32: Ai người sáng tác "Lịch sử cuộc chiến tranh Pê-lô-pô-ne"? A Hê-rô-đôt B Ta-xit C Tu-xi-đít D Xtra-bôn Câu 33: "Lịch sử Rô-ma" "Phong tục bạn Giec-man" nhà cửa định kỳ sử giờ ai? A...
*