Phần bên dưới là 120 câu trắc nghiệm đồ vật Lí 10 Chương 4: các định lý lẽ bảo toàn chọn lọc, tất cả đáp án. Các bạn vào tên bài bác để tìm hiểu thêm các thắc mắc trắc nghiệm thiết bị Lí 10 tương ứng.Bạn sẽ xem: Trắc nghiệm vật dụng lý 10 chương 4

Mục lục trắc nghiệm vật Lí 10 Chương 4

27 câu trắc nghiệm Động lượng – Định mức sử dụng bảo toàn đụng lượng cực hay gồm đáp án (phần 1)27 câu trắc nghiệm Động lượng – Định pháp luật bảo toàn hễ lượng rất hay bao gồm đáp án (phần 2)25 câu trắc nghiệm Công và năng suất cực hay bao gồm đáp án (phần 1)25 câu trắc nghiệm Công và năng suất cực hay bao gồm đáp án (phần 2)15 câu trắc nghiệm Động năng cực hay bao gồm đáp án15 câu trắc nghiệm chũm năng cực hay có đáp án 15 câu trắc nghiệm Cơ năng rất hay tất cả đáp án 25 câu trắc nghiệm Ôn tập Chương 4 cực hay gồm đáp án (phần 1)25 câu trắc nghiệm Ôn tập Chương 4 rất hay gồm đáp án (phần 2)

Trắc nghiệm Động lượng. Định quy định bảo toàn đụng lượng (có đáp án)

Câu 1: Hình nào biểu diễn đúng quan liêu hệ giữa v→ và p→ của một chất điểm?


*

Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Động lượng của một vật bằng tích khối lượng và vận tốc của vật.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lý 10 chương 4

B. Động lượng của một vật là một đại lượng vectơ.

C. Động lượng của một vật có đơn vị của năng lượng.

D. Động lượng của một vật phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật.

Câu 3: Một vật khối lượng 500 g chuyển động thẳng dọc trục Ox với vận tốc 18 km/h. Động lượng của vật bằng

A. 9 kg.m/s.

B. 2,5 kg.m/s.

C. 6 kg.m/s.

D. 4,5 kg.m/s.

Câu 4: trong quá trình nào sau đây, động lượng của vật không vắt đổi?

A. Vật chuyển động tròn đều.

B. Vật được ném ngang.

C. Vật sẽ rơi tự do.

D. Vật chuyển động thẳng đều.

Câu 5: Chất điểm M chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực không đổi F→. Động lượng chất điểm ở thời điểm t là:


*

Câu 6: Một chất điểm chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực không đổi F = 0,1 N. Động lượng chất điểm ở thời điểm t = 3 s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là

A. 30 kg.m/s.

B. 3 kg.m/s.

C. 0,3 kg.m/s.

D. 0,03 kg.m/s.

Câu 7: bên trên hình 23.2 là đồ thị tọa độ – thời gian của một vật có khối lượng 3 kg. Động lượng của vật tại thời điểm t1 = 1s và thời điểm t2 = 5 s lần lượt bằng:


*

A. P1 = 4 kg.m/s và p2 = 0.

B. P1 = 0 và p2 = 0.

C. P1 = 0 và p2 = – 4 kg.m/s.

D. P1 = 4 kg.m/s và p2 = – 4 kg.m/s.

Câu 8: Một vật 3 kg rơi tự bởi vì rơi xuống đất trong khoảng thời gian 2 s. Độ biến thiên động lượng của vật vào khoảng thời gian đó là (lấy g = 9,8 m/s2).

A. 60 kg.m/s.

B. 61,5 kg.m/s.

C. 57,5 kg.m/s.

D. 58,8 kg.m/s.

Câu 9: Một quả bóng khối lượng 250 g bay tới đập vuông góc vào tường với tốc độ v1 = 5 m/s và bật ngược trở lại với tốc độ v2 = 3 m/s. Động lượng của vật đã cụ đổi một lượng bằng

A. 2 kg.m/s.

B. 5 kg.m/s.

C. 1,25 kg.m/s.

D. 0,75 kg.m/s.

Câu 10: Một vật khối lượng 1 kg chuyển động tròn đều với tốc độ 10 m/s. Độ biến thiên động lượng của vật sau 1/4 chu kì kể từ lúc bắt đầu chuyển động bằng

A. Trăng tròn kg.m/s.

B. 0 kg.m/s.

C. 10√2 kg.m/s.

D. 5√2 kg.m/s.

Trắc nghiệm Công và hiệu suất (có đáp án)

Câu 1: Lực tác dụng lên một vật sẽ chuyển động thẳng biến đổi đều ko thực hiện công khi

A. Lực vuông góc với gia tốc của vật.

B. Lực ngược chiều với gia tốc của vật.

D. Lực cùng phương với phương chuyển động của vật.

Câu 2: Đơn vị không phải đơn vị của công suất là

A. N.m/s.

B. W.

C. J.s.

D. HP.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Máy có công suất lớn thì hiệu suất của máy đó nhất định cao.

B. Hiệu suất của một máy có thể lớn rộng 1.

C. Máy có hiệu suất cao thì công suất của máy nhất định lớn.

D. Máy có công suất lớn thì thời gian sinh công sẽ nhanh.

Câu 4: Một lực F = 50 N tạo với phương ngang một góc α=30o, kéo một vật và làm chuyển động thẳng đều bên trên một mặt phẳng ngang. Công của lực kéo lúc vật di chuyển được một đoạn đường bằng 6 m là

A. 260 J.

B. 150 J.

C. 0 J.

D. 300 J.

Câu 5: Thả rơi một hòn sỏi khối lượng 50 g từ độ cao 1,2 m xuống một giếng sâu 3 m. Công của trọng lực lúc vật rơi chạm đáy giếng là (Lấy g = 10 m/s2)

A. 60 J.

B. 1,5 J.

C. 210 J.

D. 2,1 J.

Câu 6: Một vật có khối lượng 2 kilogam rơi tự vị từ độ cao 10 m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 9,8 m/s2. Trong thời gian 1,2 s kể từ lúc bắt đầu thả vật, trọng lực thực hiện một công bằng

A. 196 J.

B. 138,3 J.

C. 69,15 J.

D. 34,75J.

Câu 7: Một vật 5 kg được đặt trên mặt phẳng ngiêng. Lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng bằng 0,2 lần trọng lượng của vật. Chiều dài của mặt phẳng nghiêng là 10 m. Lấy g = 10 m/s2. Công của lực ma sát khi vật trượt từ đỉnh xuống chân mặt phẳng nghiêng bằng

A. – 95 J.

B. – 100 J.

C. – 105 J.

D. – 98 J.

Câu 8: Một vật 5 kilogam được đặt trên mặt phẳng ngiêng. Chiều dài của mặt phẳng nghiêng là 10 m, chiều cao 5 m. Lấy g = 10 m/s2. Công của trọng lực khi vật trượt từ đỉnh xuống chân mặt phẳng nghiêng có độ lớn là

A. 220 J.

B. 270 J.

C. 250 J.

D. 260 J.

Câu 9: Một thang máy khối lượng 1 tấn chuyển động cấp tốc dần đều lên rất cao với gia tốc 2 m/s2. Lấy g = 10 m/s2. Công của động cơ thực hiện vào 5s đầu tiên là

A. 250 kJ.

B. 50 kJ.

C. 200 kJ.

D. 300 kJ.

Câu 10: Một vật khối lượng 1500 kg được cần cẩu nâng đều lên độ cao đôi mươi m trong khoảng thời gian 15 s. Lấy g = 10 m/s2. Công suất trung bình của lực nâng của cần cẩu là

A. 15000 W.

B. 22500 W.

C. 20000 W.

Xem thêm: Phát Biểu Định Luật Ánh Sáng,Định Luật Phản Xạ Ánh Sáng, Phát Biểu Định Luật Phản Xạ Ánh Sáng

D. 1000 W.

Chương 1: Động học chất điểmChương 2: Động lực học chất điểmChương 3: cân bằng và vận động của đồ vật rắnChương 5: hóa học khíChương 6: cửa hàng của nhiệt rượu cồn lực họcChương 7: chất rắn, hóa học lỏng. Sự đưa thể

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại 91neg.com

Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 tất cả đáp án hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiếtGần 4000 câu trắc nghiệm thứ lý 10 tất cả đáp án