Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2

*

CHƯƠNG IV: OXI- KHÔNG KHÍCâu 1: Đốt cháy 6,2 g photpho trong bình cất 5,6 lít oxi, sau phản tất cả chất nào còn dư?A. Oxi B. PhotphoC. Hai hóa học vừa không còn D. Không xác định đượcCâu 2: tuyên bố nào sau đây về oxi là không đúng?Oxi là phi kim vận động hoá học vô cùng mạnh.B. Oxi sản xuất oxit bazơ với số đông kim loạiC. Oxi không có mùi và vịD. Oxi quan trọng cho sự sốngCâu 3: Oxit nào sau đây làm hóa học hút ẩm?A. Fe2O3 B. Al2O3 C. CuO D. CaOCâu 4: quy trình nào dưới đây không làm bớt lượng oxi gồm trong ko khí?Sự gỉ của các vật dụng bởi sắtB. Sự cháy của than tổ ong, phòng bếp củi, bếp ga trong đun nấuC. Sự quang vừa lòng của cây xanhD. Sự thở của hễ vậtCâu 5: dãy oxit làm sao có tất cả các oxit đều công dụng được cùng với nước ở ánh sáng thườngA. SO3, CaO, CuO, Al2O3 B. SO3, K2O, BaO, N2O5C. MgO, CO2, SiO2, PbO D. SO2, Al2O3, HgO, Na2OCâu 6: Dãy hóa học chỉ gồm các oxit axit là:A. CO, CO2, CaO, Al2O3, N2O5 B. SO3, SO2, MnO, Fe2O3, N2O5C. FeO, Mn2O7, SiO2, CaO, Fe2O3 D. N2O5, CO2, P2O5, SiO2Câu 7: Một một số loại đồng oxit bao gồm thành phần có 8 phần cân nặng đồng và một trong những phần khối lượng oxi. Phương pháp của oxít đó là:A. Cu2O B. CuO C. Cu2O3 D. CuO3Câu 8: Oxit như thế nào là oxit axit trong những các oxit sắt kẽm kim loại cho bên dưới đây?A. Li2O B. MgO C. CrO3 D.Cr2O3Câu 9: Oxit sắt kẽm kim loại nào dưới đấy là oxit axit?A. MnO2 B. Fe2O3 C. ZnO D. Mn2O7Câu 10: Oxit phi kim nào sau đây không buộc phải là oxit axit?A. CO2 B. Co C. SiO2 D. Cl2OCâu 11: Oxit phi kim nào tiếp sau đây không nên là oxit axit?A. SO2 B. SO3 C. NO D. N2O5Câu 12: Oxit phi kim nào tiếp sau đây không đề xuất là oxit axit?A.N2O B. NO3 C. P2O5 D. N2O5Câu 13: tỷ lệ về trọng lượng của oxi tối đa trong oxi nào mang đến dưới đây?A. CuO B. ZnO C. PbO D. MgOCâu 14: Oxit nào dưới đây góp phần nhiều nhất vào sự xuất hiện mưa axit?A. CO2 B. Co C. SO2 D. N2O5Câu 15: lúc thổi không gian vào nước nguyên chất, hỗn hợp thu được hơi gồm tính axit. Khí nào sau đây gây phải tính axit đó?CO2 B. H2 C. N2 D. O2Câu 16: P hoàn toàn có thể có hoá trị III hoặc V. Hợp chất bao gồm công thức P2O5 mang tên goi là:A. Điphotpho oxit B. Photpho oxitC. Photpho pentaoxit D. Điphotpho pentaoxitCâu 17: vì sao trong chống thí nghiệm người ta lại điều chế oxi bằng cách nhiệt phân KClO3 tốt KMnO4 hoặc KNO3?A. Dễ dàng kiếm, ngân sách chi tiêu rẻ B. Nhiều oxi với dễ phân huỷ ra oxitC. Cân xứng với thiết bị đồ vật móc tân tiến D. Không độc hại, dễ sử dụngCâu 18: trong thí nghiệm pha chế khí oxi lý do người ta thu khí oxi qua nước?A. Khí oxi khối lượng nhẹ hơn nước B. Khí oxi tan tương đối nhiều trong nướcC. Khí O2 tan không nhiều trong nước D. Khí lão hóa lỏng ở - 183 oCCâu 19: lựa chọn định nghĩa hóa học xúc tác đúng và không thiếu nhất trong những các có mang sau:Chất xúc tác là chất tạo cho phản ứng hoá học xẩy ra nhanh hơn.B. Chất xúc tác là chất tạo nên phản ứng hoá học xảy ra nhanh hơn mà lại không thâm nhập vào bội nghịch ứngC. Chất xúc tác là chất khiến cho phản ứng hoá học xảy ra nhanh rộng và tiêu tốn trong phản bội ứngD. Chất xúc tác là chất tạo cho phản ứng hoá học xẩy ra nhanh hơn nhưng không trở nên tiêu hao trong phản bội ứng.Câu 20: Trong chống thí nghiệm yêu cầu điều chế 2,24 lít O2 (đktc). Dùng chất nào tiếp sau đây để nên ít cân nặng nhất :A. KClO3 B. KMnO4 C. KNO3 D. H2O (điện phân)Câu 21: Để sản xuất khí O2 trong công nghiệp người ta áp dụng chất làm sao sau đây:A. KMnO4 B. KClO3 C. KNO3 D. Không khíCâu 22: vắt nào là bội nghịch ứng phân huỷA. Làm phản ứng phân huỷ là bội nghịch ứng hoá học trong các số đó một hóa học sinh ra một chất mớiB. Phản bội ứng phân huỷ là làm phản ứng hoá học trong số đó một chất sinh ra hai hóa học mớiC. Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong số ấy một hóa học sinh ra hai hay các chất mớiD. Bội phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học gồm chất khí thoát raCâu 23: Câu như thế nào đúng khi nói đến không khí trong số câu sau?A. Ko khí là 1 nguyên tố hoá họcB. Ko khí là 1 trong đơn chấtC. Ko khí là một hỗn hợp hóa học của 2 yếu tắc là oxi và nitơD. Không gian là hỗn hợp của 2 khí là oxi với nitơCâu 24: trong 32g CuSO4 tất cả chứa từng nào gam đồng?A. 12,8g B.12,6g C. 12,5 g D.12,7gCâu 25: Phần trăm cân nặng của fe trong FeO là:A. 77,78% B. 78,78% C. 78,77% D. 79,78%Câu 26: Hợp hóa học Y gồm 74,2% natri về khối lượng, còn sót lại là Oxi. Phân tử khối của Y là 62 g đvC. Cách làm hóa học của hợp chất Y là:A. NaO B. Na2O C.NaO2 D. Hợp hóa học không tồn tạiCâu 27:Trong x gam quặng fe hematit bao gồm chứa 5,6g Fe. Cân nặng Fe2O3 gồm trong quặng đó là:A. 6g B. 7g C. 8g D. 9gCâu 28: vào oxit, sắt kẽm kim loại có hoá trị III và chiếm phần 52,94% về trọng lượng là:A. Cr2O3 B. Al2O3 C. As2O3 D. Fe2O3Câu 29: Một các loại oxit sắt trong đó cứ 14 phần sắt thì gồm 6 phần oxi (về khối lượng). Công thức của oxit sắt là:A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. Ko xác địnhCâu 30: Đốt chấy 6,4g lưu hoàng trong một bình cất 2,24 lít khí O2( đktc). Thể tích khi SO2 nhận được là:A. 4,48lít B. 2,24 lít C. 1,12 lít D. 3,36 lítCâu 31: fan ta thu khí oxi bằng cách đẩy không gian là nhờ phụ thuộc vào tính chất:A. Khí oxi nhẹ nhàng hơn không khí B. Khí oxi nặng hơn không khíC. Khí oxi dễ trộn lẫn với không gian D. Khí oxi không nhiều tan vào nướcCâu 32: Sự oxi hoá lờ đờ là:Sự oxi hoá mà không toả sức nóng B. Sự oxi hoá mà không vạc sángC. Sự oxi hoá toả nhiệt mà không thắp sáng D. Sự từ bốc cháyCâu 33: Có 3 oxit sau: MgO, SO3, Na2O. Rất có thể nhận biết được các chất đó bởi thuốc thử làm sao sau đây?A. Chỉ dùng nước B. Chỉ cần sử dụng dung dịch kiềmC. Chỉ cần sử dụng axit D. Cần sử dụng nước và giấy quìCâu 34: Tỉ lệ cân nặng của nitơ với oxi vào một oxit là 7:20. Cách làm của oxit là:A. N2O B. N2O3 C. NO2 D, N2O5Câu 35
*
hản ứng nào dưới đây là phản ứng hoá hợpA. CuO + H2 Cu + H2OB. CaO +H2O Ca(OH)2C. 2MnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2D. CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 +H2OCâu 36: tất cả 4 lọ đựng riệng biệt: nước cất, dung dịch H2SO4, dung dịch NaOH, hỗn hợp NaCl. Bằng phương pháp nào rất có thể nhận hiểu rằng mỗi chất trong số lọ?A. Giấy quì tím B. Giấy quì tím và đun cạnC. Sức nóng phân cùng phenolphtalein D. Hỗn hợp NaOHCâu 37: có 4 lọ mất nhãn đựng 4 chất bột white color gồm: CaO, Na2O, MgO với P2O5. Dùng thuốc thử như thế nào để nhận biết các chất trên?Dùng nước cùng dung dịch H2SO4Dùng dung dịch H2SO4 với phenolphtaleinDùng nước cùng giấy quì tímKhông có chất nào thử đượcCHƯƠNG V: HIĐRO- NƯỚCCâu 38: mang lại 24g CuO tác dụng với khí H2 khi đun nóng. Thể tích khí H2 (đktc) đến phản ứng trên là:A. 11,2 lít B. 13,44 lít C. 6,72 lít D. 2,24 lítCâu 39: Cho khí H2 tác dụng với Fe2O3 đun nóng thu được 5,6g FeKhối lượng Fe2O3 đang tham gia phản nghịch ứng là:A. 12g B.13g C.15g D.16gCâu 40: mang đến 13g Zn vào dung dịch đựng 0,5 mol HClThể tích khí H2(đktc) nhận được là:A. 1,12lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lítCâu 41: Axit là hầu như chất khiến cho quì tím đưa sang màu sắc nào trong các các màu đến dưới đây?A. Xanh B. Đỏ C. Tím D. Không khẳng định đượcCâu 42: hóa học làm quì tím chuyển sang red color là chất nào dưới đây:A. H2O B. NaCl C. HCl D. NaOHCâu 43: một vài hoá hóa học được để lên 1 chống tủ gồm khung bằng kim loại. Său 1 năm người ta thấy khung sắt kẽm kim loại bị gỉ. Hoá chất nào bên dưới đây có công dụng gây ra hiện tượng trên?A. Rượu etylic(etanol) B. Dây nhôm C. Dầu hoả D. Axit clohiđricCâu 44: hóa học X là một trong chất lỏng ko màu, có khả năng làm quì tím chuyển sang color đỏ. Nó tính năng với một trong những kim loại giải phóng hiđro cùng nó hóa giải khí CO2 khi chế tạo muối hiđrocacbonat, X là chất nàoA. X là 1 chất kiềm B. X là một trong những bazơC. X là một muối D. X là 1 trong AxitCâu 45: Cặp chất nào sau đây khi tung trong nước chúng công dụng với nhau tạo nên chất kết tủa?A. NaCl cùng AgNO3 B. KOH cùng HClC. NaOH và KCl D. ZnSO4 và HClCâu 46: Cặp chất nào sau đây khi chảy trong nước chúng công dụng với nhau tạo thành chất khí cất cánh ra?A. BaCl2 và H2SO4 B. NaCl và Na2SO3C. HCl và Na2CO3 D. AlCl3 với H2SO4Câu 47: Khí H2 cháy trong khí O2 tạo nước theo phản ứng:2H2 + O2 2H2OMuốn thu được 16,2g nước thì thể tích khí H2 (đktc) rất cần được đốt là:A. 11,2lít B. 22,4lít C. 33,6lít D. 20,16lítCâu 48: Khử trọn vẹn 0,3mol một oxit fe FexOy bằng Al thu được 0,4 mol Al2O3 theo sơ đồ vật phản ứng: FexOy + Al sắt + Al2O3Công thức cuỉa oxit sắt là:A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. Ko xác địnhCâu 49: tất cả các kim loại trong dãy nào sau đây chức năng được với H2O ở nhiệt độ thường?A. Al, Zn, K, Li B. Cu, Fe, Zn, AgC. K, Na, Ca, cha D. Al, K, Na, BaCâu 50: phản bội ứng làm sao dưới đó là phản ứng thế:A. 2KClO3 2KCl + O2 B. P2O5 +H2O H3PO4C. FeO + 2HCl FeCl2 + H2O D. CuO + H2 Cu + H2OCâu 51: mang đến Cu công dụng với hỗn hợp axit HCl sẽ có được hiện tượng sau:Chất khí ra đời cháy được trong không khí mang đến ngọn lửa màu xanhChất khí có mặt làm đục nước vôi trongDung dịch sau bội phản ứng bao gồm màu xanhKhông xuất hiện, hiện tượng lạ gìCâu 52: vào phòng phân tích có những kim các loại Zn cùng Fe, những dung dịch axit H2SO4 loãng và HCl. Hy vọng điều chế được 2,24 lít khí H2 (đktc) yêu cầu dùng kim loại nào, axit làm sao để chỉ cần một khối lượng nhỏ tuổi nhất?A. Fe và H2SO4 B. Fe cùng HCl C. Zn cùng H2SO4 D. Zn cùng HClCâu 53: bao hàm chất rắn sau: CaO, P2O5, MgO, Na2SO4. Dùng phần đông thuốc thử nào để hoàn toàn có thể phân biệt được những chất trên?A. Sử dụng axit với giấy quì tím B. Sử dụng axit H2SO4 với phenolphtaleinC. Dùng H2O và giấy quì tím D. Cần sử dụng dung dịch NaOHCâu 54: có 5 lọ hỗn hợp mất nhãn: HCl, H2SO4, BaCl2, NaCl, Ba(OH)2, chỉ cần sử dụng duy nhất một thuốc test để phân biệt được các dung dịch đóA. Quì tím B. Hỗn hợp phenolphtaleinC. Hỗn hợp AgNO3 D. Khí CO2Câu 55: trong số những chất bao gồm công thức hoá học dưới đây, chất nào tạo nên quì tím không đổi màu:A. HNO3 B. NaOH C. Ca(OH)2 D. KClCâu 56: Dãy chất nào chỉ toàn bao gồm axit:HCl; NaOH, H2SO4CaO; H2SO4, NaOHH3PO4; HNO3, H2SD. SO2; KOH, H2SCâu 57: Dãy hóa học nào chỉ toàn bao gồm muối:ZnCl2; Na2SO4; KNO3K2CO3; H2SO4; Ba(OH)2Fe2(SO4)3; HCl; BaCO3H2O; Na3PO4; AgOHCâu 58: cho biết thêm phát biểu như thế nào dưới đó là đúng:A. Cội sunfat SO4 hoá trị III B. Cội photphat PO4 hoá trị IIC. Gốc nitrat NO3 hoá trị II D. đội hiđroxit OH hoá trị ICâu 59: Khử 5,6g sắt(III) oxit bởi khí hiđro .Thể tích khí hiđro(đktc) đề nghị dùng là:A. 5,04 lít B. 6,72 lit C. 2,24 lít D. 3,36 lítCâu 60: cách thức nào sau đây hoàn toàn có thể dùng điều chế đồng (II) sunfat:Thêm hỗn hợp Natri sunfat vào hỗn hợp đồng (II) cloruaThêm hỗn hợp axit sunfuaric loãng vào đồng(II) cacbonatCho đồng kim loại vào dung dịch natri sunfatCho luồng khí lưu hoàng đioxit trải qua bột đồng nóngCâu 61: bao hàm khí độ ẩm (khí tất cả dẫn khá nước) sau đây:(1) Nito oxit (2) diêm sinh đioxit (3) Cacbon đioxit (4) Hiđro (5) Oxi (6) Hiđro cloruaKhí ẩm nào hoàn toàn có thể làm khô bởi canxi oxit đặc:A. 2,3,5 B. 1,4,5 C.2,3,4 D. 3,4,5Câu 62: Số gam fe cần công dụng hết cùng với axit clohiđric để cho 4,48 lít khí hiđro (đktc) là:A. 11,2g B.28g C. 5,6g D. 3,7gCâu 63: Thể tích khí hiđro bay ra (đktc) khi mang đến 19,6g kẽm tính năng với 19,6g Axit sunfuaric là:A. 22,4 lít B. 44,8 lít C. 4,48 lít D. 2,24 lítCâu 64: có 11,2 lít (đktc) khí bay ra khi cho 56g sắt chức năng với một lượng axit clohiđric. Số mol axit clohiđric đề nghị thêm tiếp đủ nhằm hoà tan hết lượng fe là:A. 0,25mol B. 1,00mol C. 0,75mol D. 0,50molCHƯƠNG VI: DUNG DỊCHCâu 65: những câu sau, câu nào đúng khi định nghĩa dung dịch?A. Hỗn hợp là hỗn hợp đồng điệu của hóa học rắn và hóa học lỏngB. Hỗn hợp là láo hợp nhất quán của hóa học khí và chất lỏngC. Dung dịch là lếu láo hợp đồng bộ của hai chất lỏngD. Hỗn hợp là láo lếu hợp đồng bộ của chất tan và dung môiCâu 66: khi hoà tan 100ml rượu Etylic vào 45 ml nước thì:A. Rượu là hóa học tan cùng nước là dung môiB. Nước là hóa học tan với rượu là dung môiC. Nước cùng rượu phần đa là chất tanD. Nước với rượu các là dung môiCâu 67: khi tăng ánh nắng mặt trời và sút áp suất thì độ rã của hóa học khí trong nước biến đổi như cố nào?A. Tăng B. Giảm C. Rất có thể tăng hoặc bớt D. Không chũm đổiCâu 68: Độ chảy của NaCl trong nước ở 200C là 36g. Khi mới hoà chảy 14,1g NaCl vào 40g nước thì đề xuất hoà tung thêm bao nhiêu gam NaCl nữa nhằm dung dịch bão hoà?A. 0,3g B. 0,4g C.0,6g D.0,8gCâu 69: chọn câu đúng khi nói tới độ tan.Độ tung của một hóa học trong nước sống nhiệt độ xác minh là:A. Số gam chất đó chảy trong 100g dung dịch.B. Số gam hóa học đó tung trong 100g dung môiC. Số gam hóa học đó rã trong nước tạo thành 100g dung dịchD. Số gam hóa học đó tung trong 100g nước để tạo ra dung dịch bão hoàCâu 70: Hoà tung 15,62g NaCl vào 40g nước ở nhiệt độ 200C thì được hỗn hợp bão hoà. Độ tan của NaCl sinh sống nhịêt độ kia là:A. 39,5g B. 35,9g C.39,05g D. 37,52gCâu 71: Nồng độ tỷ lệ là nồng độ cho biết:Số gam hóa học tan có trong 100g dung dịchB. Số gam hóa học tan gồm trong 100g dung dịch bão hoàC. Số gam chất tan gồm trong 100g nướcD. Số gam chất tan có trong một lít dung dịchCâu 72: Câu nào đúng, trong các câu sau?Quá trình hoà rã muối ăn sâu vào nước là một quy trình hoá họcSắt bị gỉ là một trong hiện tượng trang bị líNhững nguyên tử của các đồng vị tất cả cùng số prôton trong phân tử nhânNồng độ % của dung dịch cho biết số chất tan vào 100g dung môiCâu 73: với cùng một lượng chất tan xác định khi tăng thể tích dung môi thì:A. C% tăng, cm tăng B. C% giảm, centimet giảmC. C% tăng, CM bớt D. C% giảm, centimet tăngCâu 74: bằng phương pháp nào sau đây có thể pha chế được dung dịch KCl 25%.Hoà rã 25g KCl vào 75g H2OHoà tung 25g KCl vào 100g H2OC. Hoà tan 30g KCl vào 170g H2OD. Hoà tan 255g KCl vào 210g H2OCâu 75: vào 225 g nước tất cả hoà tung 25g KCl. Nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp là:A. 10% B. 11% C. 12% D. 13%Câu 76: Hoà tung 0,6 mol H2SO4 vào 9g nước. Nồng độ xác suất của hỗn hợp thu được là:A. 86,73% B. 86,15% C. 86,25% D. 84,48%Câu 77: Làm bay hơi 20g nước trường đoản cú dung dịch tất cả nồng độ 16% thu được dung dịch gồm nồng độ 20%. Dung dịch ban đầu có khối lượng là:A. 120g B. 110g C. 100g D. 150gCâu 78: Hoà rã 93g Na2O vào 764ml nước, phản bội ứng tạo nên NaOH. Nồng độ xác suất của dung dịch thu được làA. 15% B. 16% C. 14% D.17%Câu 79: trong 300ml dung dịch gồm chứa 14,7g H2SO4. Nồng độ mol của dung dịch thu được là:0,2M B. 0,3M C.0,4M D.0,5MCâu 80: Hoà rã 16g SO3 vào nước sẽ được 300ml dung dịch. độ đậm đặc của hỗn hợp H2SO4 thu được là:A. 0,67M B. 0,68M C. 0,69M D, 0,7MCâu 81: mong mỏi pha 300g dung dịch NaCl 15% thì khối lượng NaCl cần phải có là:A. 55g B. 45g C. 65g D. 75gCâu 82: trọng lượng nước cần lấy là khi pha 150g hỗn hợp CuSO4 4% từ dung dịch CuS04 20% thìA. 140g B. 150g C.130g D. 120gCâu 83: có 60g hỗn hợp NaOH 20%. Khối lượng NaOH bắt buộc cho phân phối dung dịch trên sẽ được dung dịch 25% là:A. 5g B. 4g C. 3g D.2gCâu 84: muốn pha 100ml hỗn hợp H2SO4 2M thì cân nặng H2SO4 cần lấy là:A. 16,4g B. 17,5g C.18,6g D. 19,6gCâu 85: mong pha 150ml hỗn hợp NaOH độ đậm đặc 0,2M từ dung dịch NaOH 2M thì thể tích dung dịch NaOH 2M phải lấy là:A. 36,5 ml B. 37,5ml C. 38,6ml D. 39,4mlCâu 86: Để pha 100g hỗn hợp CuSO4 5% thì khối lượng nước buộc phải lấy là:A. 95g B. 96g C. 97g D. 98gCâu 87: khi hoà tan 50g mặt đường glucozơ (C6H12O6) vào 200g nước sống 200C thì thu được hỗn hợp bão hoà. Độ chảy của con đường ở 200C là:A. 25g B. 10g C. 15g D. 30gCâu 88: Ở 200C, độ tung của dung dịch muối nạp năng lượng là 26g. độ đậm đặc % của dung dịch muối ăn uống bão hoà sinh sống 200C là:A. 20,65% B. 22,32% C.20,63% D. 25,47%Câu 89: lúc làm cất cánh hơi 100g một hỗn hợp muối thì nhận được 1g muối hạt khan. Hỏi thời điểm đầu, dung dịch tất cả nồng từng nào phần trăm:A. 1,1% B. 1,2% C. 1,5% D. 1%Câu 90: Độ chảy của KNO3 sinh sống 400C là 70g. Số gam KNO3 tất cả trong 340g hỗn hợp ở nhiệt độ trên là:240g B.230g C.

Xem thêm: Chất Có Phản Ứng Màu Với Iốt Là, Nhận Xét Nào Sau Đây Sai

238g D. 239g