Bạn đã xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Coi và mua ngay bản đầy đủ của tư liệu tại đây (65.26 KB, 4 trang )
Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 11 bài benzen

Bài 35: Benzen cùng đồng đẳng. Một vài hiđrocacbon thơm Câu 1: dãy đồng đẳng benzen bao gồm công thức tầm thường là

A.CnH2n+2

B. CnH2n-2

C. CnH2n-4

D. CnH2n-6

Câu 2: bí quyết phân tử của Strien làA. C6H6

B. C7H8

C. C8H8

D. C8H10

Câu 3: công thức phân tử của toluen làA. C6H6

B. C7H8

C. C8H8

D. C8H10

Câu 4: Số đồng phân Hiđrocacbon thơm ưng với phương pháp C8H10 là


A. 4 B. 2 C. 3 D. 5

Câu 5: Benzen tác dụng với Br2 theo phần trăm mol 1 : 1 (có khía cạnh bột Fe), thu

được sẩn phẩm hữu cơ làA. C6H6Br2

B. C6H6Br6

C. C6H5Br

D. C6H6Br4

Câu 6: Benzen tác dụng với Cl2 tất cả ánh sáng, thu được hexaclorua. Côngthức của hexaclorua là

A. C6H6Cl2

B. C6H6Cl6

C. C6H5Cl


Câu 7: Benzen công dụng với H2 dư xuất hiện bột Ni xúc tác, thu được

A. Hex-1-enB. HexanC. 3 hex-1-inD. Xiclohexan

Câu 8: Toluen chức năng với Br2 thắp sáng (tỷ lệ mol 1 : 1), chiếm được sẩn

phẩm cơ học làA. O-bromtoluenB. M-bromtoluen.C. PhenylbromuaD. Benzylbromua

Câu 9: hóa học nào sau đây có chức năng tham gia phản bội ứng trùng hợp tạppolime?

A. BenzenB. ToluenC. 3 propanD. Stiren

Câu 10: chất nào dưới đây làm mất màu hỗn hợp KMnO4 nghỉ ngơi nhiệt độ

thường?A. BenzenB. ToluenC. 3 propanD. Stiren

Câu 11: hóa học nào dưới đây làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng?

A. BenzenB. ToluenC. 3 propanD. Metan


Câu 12: Đốt cháy hồn tồn ankybenzen X thu được 7,84 lít CO2 (đktc)

và 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của X là


B. C7H8

C. C8H8

D. C8H10

Câu 13. Đốt cháy hồn tồn 5,3 gam ankybenzen X nhận được 8,96 lítCO2 (đktc). Cách làm phân tử của X là

A. C6H6

B. C7H8

C. C8H8

D. C8H10

Câu 14: đến benzen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4

đặc nhằm điều chế nitrobenzen. Khối lượng Nitrobenzen pha trộn được từ19,5 tấn benzen (hiệu suất phản ứng 80%) là

A. 30,75 tấnB. 38,44 tấn.C. 15,60 tấnD. 24,60 tấn

Câu 15: cho toluen công dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4

đặc để điều chế 2,4,6-trinitrotoluen (TNT). Trọng lượng điều chế được từ23 kg toluen (hiệu suất 80%) là

A. 45,40 kgB. 70,94 kgC. 18,40 kgD. 56,75 kg

Câu 16: chất X là đồng đẳng của benzen, có cơng thức dễ dàng nhất làC3H8. Cơng thức phân tử của của X là

A. C3H4

B. C6H8

C. C9H12

D. C12H16

Đáp án thắc mắc trắc nghiệm hóa học 11


*
tư liệu Đề thi HSG lớp 9 tất cả đáp án 4 1 2
*
bài xích giảng hóa học 11 bài 35 benzen với đồng đẳng. Một số hiđrocacbon không giống trăng tròn 2 6
*
Slide hóa 11 bài xích 35 benzen và đồng đẳng , một trong những hidrocacbon thơm không giống tiết 1 _N.H Yến 38 1 1
*
bài xích giảng bài bác benzen cùng đồng đẳng một số trong những hiđrocacbon khác hóa học 11 (2) 26 636 0
*
bài giảng bài bác benzen cùng đồng đẳng một số hiđrocacbon khác hóa học 11 (3) 39 512 0


Xem thêm: Lập Dàn Ý Cho Bài Văn Tự Sự Ngắn Nhất, Soạn Bài Lập Dàn Ý Bài Tự Sự

(9.53 KB - 4 trang) - cài Trắc nghiệm chất hóa học lớp 11 bài bác 35: Benzen cùng đồng đẳng. Một số trong những hiđrocacbon thơm - bài bác tập trắc nghiệm chất hóa học lớp 11 có đáp án