Bộ 30 bài bác tập trắc nghiệm Hóa lớp 10 bài 26: Luyện tập: nhóm halogen bao gồm đáp án khá đầy đủ các mức độ giúp những em ôn trắc nghiệm Hóa 10 bài xích 26.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 10 chương halogen


Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 26: Luyện tập: đội halogen

Câu 1:Chất làm sao sau đây là chất lỏng ở đk thường:

A. F2.

B. Cl2.

C. Br2.

D. I2.

Hiển thị lời giải

Câu 3:Nước Giaven là hỗn hợp của

A. HCl với HClO.

B. NaCl và NaClO.

C. KCl cùng KClO3.

D. HCl và HClO3.

Hiển thị giải đáp

Khi sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở điều kiện thường ta chiếm được nước Giaven:

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O


Câu 4: Nhỏ vào giọt X2 vào hồ tinh bột thấy hồ tinh bột thay đổi màu xanh. Vậy X2 là:

A. F2.

B. Cl2.

C. Br2.

D. I2.

Hiển thị lời giải
Ở ánh nắng mặt trời thường I2 có tác dụng tạo hợp hóa học xanh tím với hồ nước tinh bột nên ta cần sử dụng I2 để nhận biết hồ tinh bột hoặc ngược lại.

Câu 5:Đổ hỗn hợp AgNO3 theo thứ tự vào 4 dung dịch: NaF, NaCl, NaBr và NaI thì thấy:

A. Cả 4 dung dịch mọi tạo kết tủa.

B. bao gồm 3 dung dịch tạo ra kết tủa và 1 hỗn hợp không chế tác kết tủa.

C. có 2 dung dịch tạo ra kết tủa cùng 2 hỗn hợp không chế tạo kết tủa.

D. có một dung dịch tạo thành kết tủa cùng 3 hỗn hợp không tạo thành kết tủa.

Hiển thị giải đáp

NaF + AgNO3 → ko phản ứng

NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

NaBr + AgNO3 → AgBr↓ + NaNO3

NaI + AgNO3 → AgI↓ + NaNO3


Câu 6: Phương trình pha trộn clo (Cl2) vào công nghiệp là:

A. 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O.

B. K2Cr2O7 +14HCl → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O.

C. KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2 + 3H2O.

D. 2NaCl + 2H2O →dpnccmn2NaOH + Cl2 + H2.

Hiển thị giải đáp

Trong công nghiệp fan ta pha chế Cl2 bằng phương thức điện phân dung dịch muối ăn uống có màng ngăn:

2NaCl + 2H2O → 2NaOH + Cl2 + H2 (điện phân màng ngăn)


Câu 7: Chất gồm tính axit vượt trội nhất trong biện pháp axit sau là:

A. HF.

B. HCl.

C. HBr.

D. HI.

Hiển thị giải đáp

Câu 8: Trong chống thí nghiệm, để điều chế clo (Cl2) ta thực hiện phương trình hoá học:

A. MnO2 + 4HCl→toMnCl2 + Cl2 + 2H2O.

B. 2NaCl →dpnc2Na + Cl2.

C. 2NaCl + 2H2O →dpnccmn2NaOH + Cl2 + H2.

D. F2 + 2NaCl → 2NaF + Cl2.

Hiển thị giải đáp

Câu 9: nhận định nào sau đó là không đúng đắn về HCl:

A. Hiđro clorua là chất khí ko màu, mùi xốc, tan tốt trong nước.

B. Hiđro clorua có tác dụng quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ.

C. Axit clohiđric hoà tan được rất nhiều kim nhiều loại như sắt, nhôm, đồng.

D. Axit clohiđric gồm cả tính oxi hoá lẫn tính khử.

Hiển thị câu trả lời

A đúng

B đúng do khi hòa hợp vào nước tạo nên dung dịch axit làm quỳ tím đưa sang màu sắc đỏ

C sai vì HCl không phối hợp được Cu (đồng) mà lại chỉ hòa tan được các kim một số loại đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học tập của KL.

D đúng bởi vì Cl- có tác dụng nhường e biểu hiện tính khử còn H+ có khả năng nhận e thể hiện tính oxi hóa.


Câu 10: Tổng hệ số thăng bằng (là những số nguyên, tối giản) của phương trình: KMnO4 + HCl → … là:

A. 34.

B. 35.

C. 36.

D. 37.

Hiển thị lời giải

2KMnO4 + 16HClđặc → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Tổng thông số tối giản của phương trình là: 2 + 16 + 2 + 2 + 5 + 8 = 35


Câu 11: Đặc điểm sau đây không yêu cầu là đặc điểm chung của các halogen:

A. Đều là hóa học khí ở đk thường.

B. Đều bao gồm tính oxi hoá.

C. công dụng với phần lớn các kim loại và phi kim.

D. Khả năng tính năng với H2O giảm dần từ bỏ F2 tới I2.

Hiển thị lời giải

Câu 12: trong thực tế, axit bắt buộc đựng bởi lọ thuỷ tinh (thành phần chính là SiO2) là:

A. HF.

B. HCl.

C. HBr.

D. HI.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

HF hoàn toàn có thể hòa tan thủy tinh trong (thành phần chính là SiO2) nhờ vào phản ứng:

SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O


Câu 13: đến phản ứng hoá học: Cl2 + SO2 + H2O → 2HCl + H2SO4. Vào đó, clo là:

A. hóa học oxi hoá.

B. hóa học khử.

C. cả chất oxi hoá lẫn chất khử.

D. chưa hẳn chất oxi hoá hay chất khử.

Hiển thị câu trả lời

Câu 14: bội phản ứng thường được dùng để làm điều chế HCl trong phòng phân tách là:

A. H2 + Cl2 → 2HCl.

B. AgNO3 + HCl → AgCl ↓ + HNO3

C. NaCl(r) + H2SO4 (đ) →toNaHSO4 + HCl.

D. BaCl2 + H2SO4 → NaHSO4 + HCl

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích:

Trong phòng thí nghiệm, người ta pha chế HCl bằng phương pháp cho tinh thể NaCl tính năng với hỗn hợp H2SO4 đặc:

NaCl(r) + H2SO4 (đ) →t°NaHSO4 + HCl.


Câu 15: cho các phản ứng sau:

(1) NaOH + HCl → NaCl + H2O.

(2) K2CO3 + 2HCl → 2KCl + CO2 + H2O.

(3) MnO2 + 4HCl→toMnCl2 + Cl2 + 2H2O.

(4) 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O.

(5) fe + 2HCl → FeCl2 + H2.

(6) 2HCl + CuO → CuCl2 + H2O.

Số bội phản ứng HCl chỉ trình bày tính oxi hoá là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 6.

Hiển thị đáp án

Câu 16: dung dịch NaCl bị lẫn NaI. Để làm cho sạch dung dịch NaCl rất có thể dùng:

A. AgNO3.

B. Br2.

C. Cl2.

D. hồ tinh bột.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

Dùng Cl2 sẽ có phản ứng:

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2

→ sau bội phản ứng chỉ bao gồm NaCl mà không có muối khác. I2 ko tan vào nước, dễ thăng hoa cũng dễ dàng lọc tách.


Câu 17: Trong phòng thí nghiệm, khi điều chế Cl2 từ bỏ MnO2 và HCl, nhằm tránh khí Cl2 bay ra phòng, ta bít nắp ống nghiệm bằng bông gồm tẩm chất nào sau đó là hợp lý nhất:

A. hỗn hợp HCl.

B. hỗn hợp NaOH.

C. dung dịch NaCl.

D. hỗn hợp H2O.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A

Giải thích:

Dùng bông tẩm NaOH để có phản ứng:

2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O

Các muối này sẽ tiến hành giữ lại vì chưng bông phải không thoát ra ngoài.


Câu 18: mang đến 5,6 gam một oxit kim loại chức năng vừa đầy đủ với HCl mang đến 11,1 gam muối bột clorua của kim loại đó. Cho thấy công thức oxit kim loại?

A. Al2O3.

B. CaO.

C. CuO.

D. FeO.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: B

Giải thích:

Giả sử oxit sắt kẽm kim loại là R2On (n là hóa trị của R)

R2On + 2nHCl → 2RCln + nH2O

(g) (2R+16n) 2.(R + 35,5n)

(g) 5,6 11,1

→ 11,1.(2R + 16n) = 5,6.2(R + 35,5n)

→ R = 20n

Với n = 2 thì R = 40 (Ca)

Vậy oxit là CaO


Câu 19: đến 15,8 gam KMnO4 tác dụng hoàn toàn với hỗn hợp HCl đặc, dư. Thể tích khí thu được ở (đktc) là:

A. 0,56 l.

B. 5,6 l.

C. 4,48 l.

D. 8,96 l.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B

Giải thích:

2KMnO4 + 16HClđặc → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

nCl2=2,5nKMnO4=0,25  mol

→VCl2=0,25.22,4=5,6 lít


Câu 20: tổ hợp 10 gam hỗn hợp muối cacbonat kim loại hóa trị II bởi dung dịch HCl dư ta thu được dung dịch A và 2,24 lít khí cất cánh ra (đktc). Hỏi cô cạn dung dịch A thì thu được từng nào gam muối khan?

A. 11,10 gam.

B. 13,55 gam.

C. 12,20 gam.

D. 15,80 gam.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Giải thích:

Tổng quát: RCO3 + 2HCl → RCl2 + CO2 + H2O

nCO2=nRCO3=nCO3=nRCl2=0,1  mol

→mRCl2=mR+mCl−=mRCO3−mCO32−+mCl−

→ mmuối sau = 10 – 60.0,1 + 2.0,1.35,5 = 11,1g


Câu 21: Hoà tan trọn vẹn 25,12 gam tất cả hổn hợp Mg, Al, sắt trong dung dịch HCl dư thu được 13,44 lít khí H2 (đktc) và m gam muối. Quý giá của m là

A. 67,72.

B. 46,42.

C. 68,92

D. 47,02.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích:

Tổng quát với sắt kẽm kim loại M hóa trị n:

M + nHCl → MCln + 0,5nH2

nHCl=2nH2=2.0,6=1,2  mol

Bảo toàn khối lượng: mKL + mHCl = mmuối + mH2

→ mmuối = 25,12 + 1,2.36,5 – 0,6.2 = 67,72g


Câu 22: Hoà tan trọn vẹn 10,05 gam các thành phần hỗn hợp 2 muối bột cacbonat kim loại hoá trị II và III vào dung dịch HCl thu được hỗn hợp A cùng 0,672 lít khí (đktc). Cân nặng muối vào A là

A. 10,38 gam.

B. 20,66 gam.

C. 30,99 gam.

D. 9,32 gam.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Giải thích:

Tổng quát:CO32−+2H+→CO2+H2O

→nCO2=nCO32−=12nH+=12nCl−=0,03  mol

→ mmuối sau = 10,05 – 60.0,03 + 2.0,03.35,5 = 10,38g


Câu 23:Cho 10,3 gam hỗn hợp Cu, Al, sắt vào lượng dư hỗn hợp HCl thu được 5,6 lít khí (đktc) với 2 gam chất rắn ko tan. Vậy % theo trọng lượng của từng hóa học trong lếu hợp ban sơ lần lượt là

A. 26%, 54%, 20%.

B. 20%, 55%, 25%.

C. 19,6%, 50%, 30,4%.

D. 19,4%, 26,2%, 54,4%.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: D

Giải thích:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Vì Cu ko tan vào HCl đề nghị mCu = 2g

→ %mCu =210,3.100%=19,4% → chọn D


Câu 24:Cho V lít tất cả hổn hợp khí tất cả H2S với SO2 công dụng với hỗn hợp brom dư. Thêm dung dịch BaCl2 dư vào hỗn hợp trên thì chiếm được 2,33 gam kết tủa. Cực hiếm của V là

A. 0,112 lít.

B. 2,24 lít.

C. 1,12 lít.

D. 0,224 lít.

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Giải thích:

Các phản bội ứng:

H2S + 4Br2 + 4H2O → H2SO4 + 8HBr

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

H2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2HCl

nH2S+nSO2=nH2SO4=nBaSO4=0,01  mol

→ Vkhí = 0,224 lít


Câu 25:Sục khí clo (Cl2) dư vào dung dịch chứa muối NaBr và KBr thu được muối hạt NaCl và KCl, đôi khi thấy khối lượng muối sút 4,45 gam so với ban đầu. Lượng clo (Cl2) đã tham gia làm phản ứng là:

A. 0,1 mol.

B. 0,05 mol.

C. 0,02 mol.

D. 0,01 mol.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Giải thích:

Gọi số mol Cl2 phản nghịch ứng là x

Tổng quát: Cl2 + 2Br- → Br2 + 2Cl-

Mol x → 2x → 2x

→ mmuối bớt = mBr−−mCl− = 80.2x – 35,5.2x = 4,45

→ x = 0,05 mol


Câu 26:Hỗn phù hợp X có NaBr cùng NaI. Cho các thành phần hỗn hợp X chảy trong nước thu được hỗn hợp A. Nếu đến brom dư vào dung dịch A, sau phản nghịch ứng trả toàn, cô cạn thấy trọng lượng muối khan thu được bớt 7,05 gam. Nếu như sục khí clo dư vào hỗn hợp A, làm phản ứng trả toàn, cô cạn hỗn hợp thấy khối lượng muối khan bớt 22,625 gam. Yếu tắc % trọng lượng của một chất trong các thành phần hỗn hợp X là:

A. 64,3%.

B. 39,1%.

C. 47,8%.

D. 35,9%.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

Gọi số mol NaBr và NaI vào X thứu tự là x cùng y

- khi A phản ứng với Br2:

2NaI + Br2 → 2NaBr + I2

→ mmuối giảm = 127y – 80y = 7,05 → y = 0,15 mol

- lúc A phản bội ứng cùng với Cl2:

2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2

2NaI + Cl2 → 2NaCl + I2

→ mgiảm = (80x + 127y) – 35,5(x + y) = 22,625

→ x = 0,2 mol

Vậy %mNaBr = 47,8% cùng %mNaI = 52,2%


Câu 27:Hấp thụ 2,24 lít Cl2 (đktc) vào 250 ml dung dịch NaOH 1M, sau làm phản ứng thu được dung dịch A. Cô cạn dung dịch A nhận được m gam rắn khan. Giá trị của m là:

A. 13,3 gam.

B. 15,3 gam.

C. 5,85 gam.

D. 7,45 gam.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B

Giải thích:

2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O

0,2 mol ← 0,1 mol

Vậy sau phản nghịch ứng có: 0,1 mol NaCl; 0,1 mol NaClO; 0,05 mol NaOH dư

→ m = 15,3g


Câu 28:Hấp thụ V lít Cl2 sống đktc vào 250 ml dung dịch KOH 1M, sau phản nghịch ứng thu được hỗn hợp B. Cô cạn dung dịch B nhận được 19,3 gam rắn khan. Quý hiếm của V là:

A. 2,24 lít.

B. 3,36 lít.

C. 4,48 lít.

D. 5,60 lít.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Giải thích:

2KOH + Cl2 → KCl + KClO + H2O

Gọi số mol KOH phản ứng là x mol

→ Sau bội phản ứng có: 0,5x mol KCl; 0,5x mol KClO và (0,25 – x) mol KOH dư

→ mrắn sau = 74,5.0,5x + 90,5.0,5x + 56.(0,25 – x) = 19,3g

→ x = 0,2 mol

nCl2=0,1  mol→VCl2=2,24lít


Câu 29:Câu 15: mang đến 7,84 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) bao gồm Cl2 và O2 bội phản ứng toàn vẹn với 11,1 gam hỗn hợp Y có Mg và Al, nhận được 30,1 gam hỗn hợp Z. Yếu tắc phần trăm cân nặng của Al trong Y là

A. 75,68%

B. 24,32%

C. 51,35%

D. 48,65%

Hiển thị giải đáp

Đáp án: B

Giải thích:

nX = 7,8422,4= 0,35 (mol)

Bảo toàn khối lượng:

mCl2+mO2=30,1 – 11,1 = 19 (gam)

Theo bài ra ta tất cả hệ phương trình:

nCl2+nO2=0,3571nCl2+32nO2=19⇔nCl2=0,2nO2=0,15

Lại có:

mhh=mMg+mAlBTe:2nMg+3nAl=2nCl2+4nO2

⇔24nMg+27nAl=11,12nMg+3nAl=2.0,2+4.0,15

⇔nMg=0,35nAl=0,1

%mAl = 27.0,111,1.100%= 24,32%


Câu 30: Cho dung dịch cất 6,03 gam láo hợp tất cả hai muối NaX cùng NaY (X, Y là nhì nguyên tố có trong trường đoản cú nhiên, ở nhị chu kì liên tục thuộc team VIIA, số hiệu nguyên tử ZX Y) vào hỗn hợp AgNO3 (dư), thu được 8,61 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của ni trong hỗn hợp ban đầu là

A. 52,8%.

B. 58,2%.

C. 47,2%.

D. 41,8%.

Xem thêm: Soạn Ngữ Văn Lớp 7 Bài Bố Cục Trong Văn Bản (Chi Tiết), Soạn Bố Cục Trong Văn Bản

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Giải thích:

+) TH1: Nếu tất cả hổn hợp đầu là NaF cùng NaCl

→ Kết tủa chỉ gồm AgCl (Vì AgF tan)

→ nAgCl = 0,06 mol = nNaCl

→ nNaF = 6,03−0,06.58,542= 0,06 mol

→ %mNaCl = 0,06.58,56,03.100% = 58,2%

+) TH2: Nếu không có NaF

Gọi số mol của NaX cùng NaY theo thứ tự là x cùng y

→ mmuối của mãng cầu = x.(23 + X) + y.(23 + Y) = 6,03g

Và mkết tủa = x.(108 + X) + y.(108 + Y) = 8,61g

Trừ vế với vế ta được: (x + y).85 = 2,58g

→ x + y = 0,0304 mol

→ M¯muối na = 198,66

→ M¯halogen = 175,66 → không tồn tại các quý giá thỏa mãn.


Các câu hỏi trắc nghiệm Hóa lớp 10 bao gồm đáp án, chọn lọc khác:

Trắc nghiệm Oxi - ozon gồm đáp án

Trắc nghiệm lưu huỳnh tất cả đáp án

Trắc nghiệm Hidro sunfua – lưu huỳnh đioxit – diêm sinh trioxit bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Axit sunfuric với muối sunfat tất cả đáp án

Trắc nghiệm Luyện tập: nhóm oxi – lưu giữ huỳnh có đáp án


Tham khảo các loạt bài bác Trắc nghiệm lớp 10 khác:


1 151 lượt coi
sở hữu về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

giới thiệu
link
chính sách
kết nối