Nội dung bài xích họcHiđro sunfua - lưu hoàng đioxit - lưu huỳnh trioxittìm hiểu Hiđro sunfua - sulfur đioxit - lưu huỳnh trioxit bao gồm những đặc điểm nào giống cùng khác nhau? do sao? phần đa phản ứng hóa học có thể minh chứng cho những tính chất này.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 10 bài 32


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1. Hiđro sunfua

1.2. Lưu hoàng đioxit (SO2)

1.3. Diêm sinh trioxit (SO3)

2. Bài xích tập minh họa

2.1. Dạng1

2.2. Dạng 2

2.3. Dạng 3

2.4. Dạng 4

3. Luyện tập

3.1. Bài tập từ bỏ luận

3.2. Bài bác tập trắc nghiệm

3.3. Trắc nghiệm Online

4. Kết luận


*


a. đặc thù vật lí

Chất khí, bám mùi trứng thối đặc trưng

Rất độc và ít rã trong nước

Nặng hơn KK (d = 34/29 ≈1,17)

b. đặc thù hóa học

Tính axít yếu

- dung dịch axít sunfuhiđric (H2S): Tính axít khôn cùng yếu (yếu hơn axít cacbonic).

-Là axít 2 lần axit, có thể tạo ra 2 một số loại muối:

+ muối trung hòa: S2-

+ muối hạt axít: HS-

Ví dụ:

H2S + NaOH →NaHS + H2O

Natri hidrosunfua

H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O

Natri sunfua

- Để xác minh muối tạo ra ta lập tỉ lệ thành phần mol:

(T = fracn_NaOHn_H_2S)

+ giả dụ T ≤ 1 → muối NaHS

+ nếu T ≥ 2 → muối Na2S

+ trường hợp 1 2S

Ví dụ: Cho 200ml dd NaOH 1M chức năng với 100 ml dd H2S 1M. Rất có thể tạo ra gần như muối nào?

nNaOH= 0,2.1= 0,2 mol; nH2S = 0,1.1 = 0,1mol

T = 2 → chế tạo ra muối Na2S

Tính khử mạnh

Nguyên tố S trong H2S có số lão hóa thấp tuyệt nhất (-2)

→ H2S bao gồm tính khử mạnh. Số lão hóa tăng trường đoản cú -2 → 0 +4 +6 (Tính khử)

Tác dụng cùng với oxi

Dung dịch H2S: 2 H2S + O2→ 2S (màu vàng) + 2H2O

*

- Khí H2S cháy trong khí cùng với ngọn lửa màu xanh lá cây nhạt

2H2S + O2→ 2S + 2H2O

2H2S + 3O2→ 2SO2 + 2H2O

Tác dụng cùng với dung dich Br2

H2S + 4Br2+4 H2O → H2SO4+ 8 HBr

(Màu tiến thưởng nâu ) (Không màu sắc )

c. Trạng thái tự nhiên và điều chế

Trạng thái từ bỏ nhiên: H2S trường thọ ở một số nước suối, trong khí núi lửa với bốc ra tự xác chết của bạn và hễ vật...

Trong công nghiệp bạn ta không cấp dưỡng hidro sunfua. Trong chống thí nghiệm, bạn ta điều chế bởi phản ứng hóa học của dung dịch axit clohidric với sắt (II) sunfua.

FeS + 2HCl → FeCl2+ H2S


1.2. Diêm sinh đioxit (SO2)


*

a. Tính chất vật lí

SO2là chất khí không màu, mùi hương hắc, nặng rộng không khí, tan các trong nước, có tính độc.

SO2hóa lỏng sống -10oC, sinh sống 20oC 1 thể tích nước tổng hợp được 40 thể tích khí SO2. Khí SO2rất độc, hít phải không khí có khí này sẽ gây viêm đường hô hấp.

b. đặc điểm hóa học

SO2là oxit axit

SO2tan vào nước tạo nên dd axit yếu ớt (mạnh rộng H2S cùng H2CO3), không bền hotline là axit sunfurơ.

SO2+ H2O ⇔H2SO3

SO2+ Oxit bazơ → muối

SO2+ Bazơ → muối bột axit hoặc muối hạt trung hòa, tùy vào tỉ lệ mol của chất tham gia.

NaOH + SO2 → NaHSO3 (1)

Natri hidro sunfit

2NaOH + SO2→ Na2SO3 + H­2O (2)

Natri sunfit

Đặt: (T = fracnNaOHnSO_2)

Nếu T 3và SO2dư.

Nếu T = 1 → sp NaHSO3

Nếu 1 3và NaHSO3

Nếu T = 2 → sp Na2SO3

Nếu T>2 → sp Na2SO3và NaOH dư.

SO2là chất khử với là chất oxi hóa

SO2là hóa học khử

Đốt cháy SO2trong không khí vẫn thu được khí SO3.

2SO2 + O2→ 2SO3

Sục khí SO2dư vào dd nước brôm (có màu vàng nâu).Sau phản nghịch ứng, dd nước brôm mất màu.

SO2+ Br2+ 2H2O → H2SO4 + 2HBr

(vàng nâu) (không màu)

Sục khí SO2vào dd dung dịch tím. Sau phản bội ứng dung dịch tím mất màu.

5SO2+ 2KMnO4+ 2H2O → 2MnSO4+ K2SO4+ 2H2SO4

(tím) (không màu)

→ dùng để làm nhận biết SO2.

SO2là hóa học oxi hóa

2SO2+ H2S → 3S + 2H2O

SO2 + 2Mg → S + 2MgO

KL:SO2là oxit axit, gồm tính khử hoặc oxi hóa.

c.Ứng dụng cùng điều chế lưu huỳnh đioxit

Ứng dụng

Sản xuất H2SO4trong chống thí nghiệm

Tẩy white giấy với bột giấy

Chất chống ẩm mốc lương thực, thực phẩm...

*

Điều chế lưu huỳnh đioxit

Trong phòng thí nghiệm: H2SO4 + Na2SO3→ Na2SO4+ SO2+ H2O

*

Trong Công nghiệp: Đốt diêm sinh hoặc quặng pirit sắt

S + O2→SO2

4FeS2+ 11O2→ 2Fe2O3+ 8SO2

d. Tổng thể về SO2

*


1.3. Lưu huỳnh trioxit (SO3)


SO3có thương hiệu gọi:

Lưu huỳnh Trioxit

Anhiđric Sunfuric

a. Tính chất

SO3là hóa học lỏng ko màu, rã vô hạn vào nước và tan vào H2SO4ta thu được hòa hợp chất điện thoại tư vấn là Oleum.

SO3+ H2O → H2SO4

nSO3+ H2SO4 → H2SO4.nH2O

SO3có vừa đủ tính hóa học của oxit axit, SO3tác dụng với oxít bazơ, dung dịch bazơ tạo ra muối Sunfat.

SO3+ NaOH → NaHSO4

SO3+ 2NaOH → Na2SO4+ H2O

b. Ứng dụng và điều chế

Dùng để thêm vào H2SO4.

Điều chế SO3bằng phương pháp oxi hóa SO2.

2SO2+ O2→ 2SO3


2. Bài tập minh họa


2.1. Dạng1: định hướng H2S, SO2, SO3và muối bột sunfua


Bài 1:Khi sục SO2vào dung dịch H2S thì

A.Dung dịch không còn trong màu vàng.

B.Không có hiện tượng kỳ lạ gì.

C.Dung dịch rời thành gray clolor đen.

D.Tạo thành hóa học rắn color đỏ.

Hướng dẫn giải

Ta bao gồm phương trình

SO2+ 2H2S → 3S + 2H2O

→ Dung dịch không còn trong màu tiến thưởng (S)

Đáp ánA

Bài 2:Trường hợp nào sau đâykhôngxảy ra bội nghịch ứng hoá học?

A.Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2.

B.Cho fe vào dung dịch H2SO4loãng, nguội.

C.Sục khí H2S vào hỗn hợp CuCl2.

D.Sục khí Cl2vào hỗn hợp FeCl2.

Hướng dẫn giải

Fe + H2SO4→ FeSO4+ H2

H2S + CuCl2→ CuS + 2HCl

Cl2+ 2FeCl2→ 2FeCl3

Đáp ánA

Bài 3:Khí nào sau đây có trong bầu không khí đã làm cho các đồ dùng bằng bội bạc lâu ngày bị xám đen?

A.CO2.

B.SO2.

C.O2.

D.H2S.

Hướng dẫn giải

Khi nhằm lâu trong ko khí, dụng cụ bằng bạc đãi bị xám black là do:

4Ag + 2H2S + O2→2Ag2S↓ + 2H2O

Đáp ánD

Bài 4:Cho FeS tác dụng với dung dịch H2SO4loãng, thu được khí A; nếu dùng dung dịch H2SO4đặc, nóng thì thu được khí B. Dẫn khí B vào dung dịch A thu được rắn C. Những chất A, B, C lần lượt là:

A.H2, H2S, S.

B.H2S, SO2, S.

C.H2, SO2, S.

D.O2, SO2, SO3.

Hướng dẫn giải

FeS + H2SO4(loãng) → FeSO4+ H2S

→ A là khí H2S

FeS + H2SO4(đặc) → Fe2(SO4)3+ SO2+ H2O

→ B là khí SO2

2H2S + SO2→ 2S + 2H2O

→ C là S

Đáp ánB.


2.2. Dạng 2:H2S, SO2, công dụng với hỗn hợp kiềm


Bài 1:Hấp thụ hoàn toàn 5,6 lít H2S vào 800ml dung dịch NaOH 0,5M. Tính trọng lượng muối thu được trong dung dịch.

Hướng dẫn giải

nH2S = 5,6: 22,4 = 0,25 mol

nNaOH = 0,8. 0,5 = 0,4 mol

Ta có: nOH/ nH2S = 0,4 : 0,25 =1,6

→ Sau làm phản ứng hiện ra 2 muối hạt NaHS với Na2S

Ta có phương trình:

H2S + NaOH → NaHS + H2O (1)

x x

H2S + 2NaOH → Na2S + H2O (2)

y 2y

Ta bao gồm hệ phương trình:

x + y = 0,25

x + 2y = 0,4

→ x = 0,1 với y = 0,15

→ nNaHS = 0,1 mol với nNa2S = 0,15 mol

mMuối = mNaHS + mNa2S = 0,1.56 + 0,15.78 = 17,3 gam.

Bài 2:Sục 2,24 lít H2S vào 150 ml hỗn hợp Ca(OH)21M, tính trọng lượng muối chiếm được sau phản ứng?

Hướng dẫn giải

nH2S = 2,24: 22,4 = 0,1 mol

nCa(OH)2= 0,15.1 = 0,15 mol

nOH- = 0,15.2 = 0,3 mol

Ta có: T = nOH/ nH2S = 0,3 : 0,1 = 3 > 2

Sau phản nghịch ứng chỉ hình thành muối trung hòa

Ta tất cả phương trình:

H2S + Ca(OH)2→ CaS + 2H2O

Sau làm phản ứng H2S không còn → Tính theo H2S

nCaS = nH2S = 0,1 mol

→ mCaS = 0,1. 72 = 72 gam


2.3. Dạng 3: bài bác tập về muối sunfua


Bài 1:Cho láo lếu hợp gồm Fe với FeS tác dụng với hỗn hợp HCl dư, khí sinh ra gồm tỉ khối so với hiđro là 9. Nhân tố % theo trọng lượng Fe trong hỗn hợp ban đầu là:

A.40%.

B.50%.

C.38,89%.

D.61,11%.

Hướng dẫn giải

Khối lượng mol trung bình của H2S, H2là: 9.2 =18

Gọi phần trăm số mol của H2S là x → phần trăm số mol của H2là 100 –x

→ Ta gồm phương trình:

(frac34x + 2(100 - x)100 = 18)

→ x = 50%

Giả sử số mol H2S và số mol H2là 1 mol

→ Ta gồm phương trình:

Fe + 2HCl → FeCl2+ H2

1 1

FeS + 2HCl → FeCl2+ H2S

1 1

→ ví như số mol của H2, H2S la 1 mol thì số mol của Fe, FeS cũng là 1 mol

→ %m fe = 56 : (56.1 + 88.1).100% = 38,89%

%m FeS = 100% - 38,89% = 61,11%

Bài 2:Cho m gam FeS, CuS công dụng với HCl dư thu được 2,24 lít khí H2S với 5 gam hóa học rắn. Tra cứu m.

Hướng dẫn giải

Ta gồm phương trình hóa học:

FeS + 2HCl → FeCl2+ H2S (1)

CuS + HCl → ko phản ứng

Sau làm phản ứng, khối lượng chất rắn còn là 5g chủ yếu là khối lượng CuS

nH2S = 2,24: 22,4 = 0,1 mol

(1) → nFeS = nH2S = 0,1 mol

→ mFeS = 0,1.88 = 8,8 gam.

m = mFeS + mCuS = 8,8 + 5 = 13,8 gam.


2.4. Dạng 4: việc oleum


Bài 1:Hoà rã 3,38 gam oleum X vào nước người ta đề xuất dùng 800 ml hỗn hợp KOH 0,1 M để trung hoà hỗn hợp X. Bí quyết phân tử của oleum X là:

A.H2SO4.3SO3.

B.H2SO4.2SO3.

C.H2SO4.4SO3.

D.H2SO4.nSO3.

Hướng dẫn giải

Ta bao gồm phương trình:

H2SO4.nSO3+ nH2O → (n+1)H2SO4. (1)

2KOH + H2SO4→ K2SO4+ 2H2O (2)

(2) nH2SO4= ½ nKOH = ½.0,8.0,1 = 0,04 mol

(1) nH2SO4. NSO3= 1 / (n+1) nH2SO4= 0,04/(n+1) (mol)

Mặt khác m H2SO4. NSO3= 3,38 gam

→ (frac3,3898 + 80n = frac0,04n + 1)

→ n = 3

Đáp ánA

Bài 2:Số gam H2O dùng để làm pha loãng 1 mol oleum tất cả công thức H2SO4.2SO3thành axit H2SO498% là:

A. 36 gam

B.42 gam

C.40 gam

D.Cả A, B và C các sai

Hướng dẫn giải

Ta tất cả phương trình

H2SO4.2SO3+ 2H2O →3H2SO4(1)

Từ (1) → n H2SO4= 3 n oleum = 3 mol

→ m H2SO4= 98 * 3 = 294 gam

→ m dung dịch H2SO498% = (294 : 98). 100 = 300 gam

→ cân nặng nước phải thêm vào là:

m dung dịch H2SO4– m oleum = 300 – 258.1 = 42 gam

Đáp ánB


3. Luyện tập


3.1. Bài bác tập từ luận


Câu 1:Cho muối bột X chức năng với dung dịch NaOH dư, chiếm được dung dịch chứa hai chất tan. Khía cạnh khác, mang lại a gam hỗn hợp muối X chức năng với a gam Ba(OH) 2, chiếm được 2a gam dung dịch Y. Phương pháp của X là?

Câu 2:Dẫn 8,96 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí X bao gồm H2S với CO2vào lượng dư hỗn hợp Pb(NO3)2, nhận được 23,9 gam kết tủa. Thành phần phần trăm thể tích của H2S vào X là?

Câu 3:Hòa tan láo hợp tất cả Fe và FeS vào dung dịch HCl dư, thu được 8,96 lít tất cả hổn hợp khí (đktc). Cho hỗn hợp khí này trải qua dung dịch Pb(NO3)2dư thì chiếm được 23,9 gam kết tủa đen. Cân nặng Fe trong tất cả hổn hợp đầu là?

Câu 4:Đun rét 4,8 gam bột magie cùng với 4,8 gam bột diêm sinh trong điều kiện không tồn tại không khí, thu được tất cả hổn hợp rắn X. Hòa tan trọn vẹn X vào hỗn hợp HCl dư, thu được hõn phù hợp khí Y. Tỉ khối khá của Y đối với H2là?

Câu 5:Đun nóng trăng tròn gam một tất cả hổn hợp X có Fe với S trong điều kiện không có không khí thu được tất cả hổn hợp rắn A. Hòa tan hỗn hợp rắn A vào dung dịch HCl thu được 6,72 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Y. Yếu tố phần trăm khối lượng Fe trong X là?


3.2. Bài tập trắc nghiệm


Câu 1:Một mẫu mã khí thải (H2S, NO2, SO2, CO2) được sục vào dung dịch CuSO4, thấy mở ra kết tủa color đen. Hiện tượng này vị chất nào tất cả trong khí thải gây ra?

A. H2S

B. NO2

C. SO2

D. CO2

Câu 2:Trường đúng theo nào dưới đây không xẩy ra phản ứng hóa học?

A. 3O2+ 2H2S → 2H2O + 2SO2

B. FeCl2+ H2S → FeS + 2HCl

C. SO2+ 2H2S → 3S + 2H2O

D. SO3+ 2NaOH → Na2SO4+ H2O

Câu 3:Khí nào sau đây có chức năng làm mất thuốc nước brom?

A. N2

B. CO2

C. H2

D. SO2

Câu 4:Dãy hóa học nào trong số dãy sau đây gồm các chất đều biểu đạt tính oxi hóa lúc phản ứng cùng với SO2?

A. H2S, O2, nước brom

B. O2, nước brom, hỗn hợp KMnO4

C. Hỗn hợp NaOH, O2, hỗn hợp KMnO4

D. Hỗn hợp BaCl2, CaO, nước brom

Câu 5:Phát biểu nào dưới đây sai?

A. Ở ánh sáng thường, H2S là chất khí không màu, giữ mùi nặng trứng thối, khôn cùng độc.

B. Ở nhiệt độ thường, SO2là chất khí không màu, mùi hắc, tan những trong nước.

C. Ở ánh nắng mặt trời thường, SO3là chất khí không màu, tan vô hạn vào nước.

D. Trong công nghiệp, SO3là hóa học khí không màu, tung vô hạn trong nước.

Xem thêm: Công Thức Tính Chu Vi Hình Cầu, Thể Tích Khối Cầu, Công Thức Tính Chu Vi Hình Cầu


3.3.Trắc nghiệm Online


Các em hãy luyện tập bài trắc nghiệm Hiđro sunfua - diêm sinh đioxit - lưu huỳnh trioxitHóa học 10 sau để nắm rõ thêm kiến thức và kỹ năng bài học.

Trắc Nghiệm


4. Kết luận


Sau bài học cần nắm:

Tính hóa học vật lí, tâm trạng tự nhiên, tính oxit axit, ứng dụng, phương thức điều chế SO2, SO3.Nguyên nhân tính khử oxi hóa, khử: SO2(vừa bao gồm tính oxi hóa, vừa bao gồm tính khử) và SO3(chỉ tất cả tính oxi hóa).
tham khảo thêm