Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm thứ lý 10 bài 23: Động lượng - Định hiện tượng bảo toàn hễ lượng. Học sinh luyện tập bằng phương pháp chọn đáp án của bản thân trong từng câu hỏi. Dưới thuộc của bài bác trắc nghiệm, gồm phần xem kết quả để biết bài xích làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.


Câu 1: Hình nào biểu diễn đúng quan lại hệ giữa $overrightarrowp$và $overrightarrowv$của một chất điểm?

A.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm động lượng

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2: Động lượng được tính bằng

A. $N.s^2$.B. $N.m/s$.C. $N.s$.D. $kg.N$

Câu 3: Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng?

A. Động lượng của một vật bằng tích khối lượng và vận tốc của vật.B. Động lượng của một vật là một đại lượng vectơ.C. Động lượng của một vật có đối chọi vị của năng lượng.D. Động lượng của một vật phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật.

Câu 4: Động lượng của xe hơi không biến hóa khi ô tô

A. Tăng tốc.B. Bớt tốc.C. Chuyển động tròn đều.D. Chuyển động thẳng những trên đoạn đường có ma sát.

Câu 5: Một vật khối lượng 500 g chuyển động thẳng dọc trục Ox với vận tốc 18 km/h. Động lượng của vật bằng?

A. 9 kg.m/s.B. 2,5 kg.m/s.C. 6 kg.m/s.D. 4,5 kg.m/s.

Câu 6: Một máy bay có khối lượng 200 tấn bay với vận tốc 720 km/h. Động lượng của máy bay là

A. $2.10^3$ kg.m/s.B. $4.10^7$ kg.m/s.C. $2.10^7$ kg.m/s.D. $1,44.10^3$ kg.m/s.

Câu 7: vào quá trình nào sau đây, động lượng của vật không cụ đổi?

A. Vật chuyển động tròn đều.B. Vật được ném ngang.C. Vật đang rơi tự do.D. Vật chuyển động thẳng đều.

Câu 8: Một vật khối lượng m = 500 g hoạt động theo chiều âm của trục tọa độ Ox với vận tốc 43,2 km/h. Động lượng của vật có giá trị là

A. - 6 kg.m/s.B. - 3 kg.m/s.C. 6 kg.m/s.D. 3 kg.m/s.

Câu 9: Chất điểm M chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực không đổi $overrightarrowF$ . Động lượng chất điểm ở thời điểm t là?

A. $overrightarrowp=overrightarrowFm$.B. $overrightarrowp=overrightarrowFt$.C. $overrightarrowp=fracoverrightarrowFm$.D. $overrightarrowp=fracoverrightarrowFt$.

Câu 10: xe A có trọng lượng 1000 kg, hoạt động với vận tốc 60 km/h; xe cộ B có khối lượng 2000 kg, hoạt động với gia tốc 30 km/h. Động lượng của

A. Xe pháo A bằng động lượng xe pháo B.B. Xe pháo B gấp đôi động lượng xe cộ A.C. Xe pháo A to hơn động lượng xe B.D. Xe cộ B lớn hơn động lượng xe B.

Câu 11: Một chất điểm chuyển động ko vận tốc đầu dưới tác dụng của lực không đổi F = 0,1 N. Động lượng chất điểm ở thời điểm t = 3 s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là?

A. 30 kg.m/s.B. 3 kg.m/s.C. 0,3 kg.m/s.D. 0,03 kg.m/s.

Câu 12: trên hình 23.2 là đồ thị tọa độ – thời gian của một vật có khối lượng 3 kg. Động lượng của vật tại thời điểm t1= 1s và thời điểm t2= 5 s lần lượt bằng?

*

A. P1= 4 kg.m/s và p2= 0.B. P1= 0 và p2= 0.C. P1= 0 và p2= - 4 kg.m/s.D. P1= 4 kg.m/s và p2= - 4 kg.m/s.

Câu 13: Một vật 3 kilogam rơi tự bởi rơi xuống đất trong khoảng thời gian 2s. Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là (lấy g = 9,8 m/s2)?

A. 60 kg.m/s.B. 61,5 kg.m/s.C. 57,5 kg.m/s.D. 58,8 kg.m/s.

Câu 14: Một quả bóng khối lượng 250 g bay tới đập vuông góc vào tường với tốc độ v1= 5 m/s và bật ngược trở lại với tốc độ v2= 3 m/s. Động lượng của vật đã vậy đổi một lượng bằng?

A. 2 kg.m/s.B. 5 kg.m/s.C. 1,25 kg.m/s.D. 0,75 kg.m/s.

Câu 15: Một vật khối lượng 1 kilogam chuyển động tròn đều với tốc độ 10 m/s. Độ biến thiên động lượng của vật sau 1/4 chu kì kể từ lúc bắt đầu chuyển động bằng?

A. đôi mươi kg.m/s.B. 0 kg.m/s.C. 10√2 kg.m/s.D. 5√2 kg.m/s.

Câu 16: Một quả bóng khối lượng 0,5 kg vẫn nằm yên ổn thì được đá cho nó chuyển động vói vận tốc 30 m/s. Xung lượng của lực tác dụng lên quả bóng bằng?

A. 12 N.s.B. 13 N.s.C. 15 N.s.D. 16 N.s.

Câu 17: Viên đạn khối lượng 10 g đang bay với vận tốc 600 m/s thì gặp một cánh cửa thép. Đạn chiếu qua cửa trong thời gian 0,001 s. Sau khi chiếu thẳng qua tường vận tốc của đạn còn 300 m/s. Lực cản trung bình của cửa tác dụng lên đạn có độ lớn bằng?

A. 3000 N.B. 900 N.C. 9000 N.D. 30000 N.

Câu 18: Hệ gồm nhị vật 1 và 2 có khối lượng và tốc độ lần lượt là 1 kg; 3 m/s và 1,5 kg; 2 m/s. Biết nhì vật chuyển động theo hướng ngược nhau. Tổng động lượng của hệ này là?

A. 6 kg.m/s.B. 0 kg.m/s.C. 3 kg.m/s.D. 4,5 kg.m/s.

Câu 19: Hệ gồm hai vật có động lượng là p1= 6 kg.m/s và p2= 8 kg.m/s. Động lượng tổng cộng của hệ p. = 10 kg.m/s nếu:

A. $overrightarrowp_1$ cùng $overrightarrowp_2$ thuộc phương, ngược chiều.B. $overrightarrowp_1$ với $overrightarrowp_2$ cùng phương, thuộc chiều.C. $overrightarrowp_1$ với $overrightarrowp_2$ phù hợp với nhau góc $30^o$.D. $overrightarrowp_1$ với $overrightarrowp_2$ vuông góc với nhau.

Câu 20: Phát biểu nào tiếp sau đây là sai? vào một hệ kín?

A. Các vật vào hệ chỉ tương tác với nhau.B. Các nội lực từng đôi một trực đối.C. Không có ngoại lực tác dụng lên các vật vào hệ.D. Nội lực và ngoại lực cân bằng nhau.

Câu 21: Một vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc 3 m/s đến va chạm vứi một vật có khối lượng 2m vẫn đứng yên. Coi va chạm giữa hai vật là mềm. Sau va chạm, nhị vật dính nhau và chuyển động với cùng vận tốc?

A. 2 m/s.B. 1 m/s.C. 3 m/s.D. 4 m/s.

Câu 22: Một viên đạn đang bay với vận tốc 10 m/s thì nổ thành nhị mảnh. Mảnh thứ nhất, chiếm 60% khối lượng của quả lựu đạn và tiếp tục bay theo hướng cũa với vận tốc 25 m/s. Tốc độ và hướng chuyển động của mảnh thứ nhị là?

A. 12,5 m/s; theo hướng viên đạn ban đầu.B. 12,5 m/s; ngược hướng viên đạn ban đầu.C. 6,25 m/s; theo hướng viên đạn ban đầu.D. 6,25 m/s; ngược hướng viên đạn ban đầu.

Câu 23: Một viên đạn pháo khối lượng m1= 10 kg cất cánh ngang với vận tốc v1= 500 m/s dọc theo đường sắt và cắm vào toa xe cộ chở cát có khối lượng m2= 1 tấn, đã chuyển động cùng chiều với vận tốc v2= 36 km/h. Vận tốc của toa xe ngay sau khoản thời gian trúng đạn là?

A. 4,95 m/s.B. 15 m/s.C. 14,85 m/s.D. 4,5 m/s.

Xem thêm: Top 100 Đề Kiểm Tra 1 Tiết Gdcd 10 Học Kì 2 Có Đáp Án ), Đề Kiểm Tra 1 Tiết Gdcd 10 Học Kì 2

Câu 24: Một đồ dùng có trọng lượng m =1 kg chuyển động thẳng với phương trình sau $x = 2t^2 -2t + 5$ (m; s). Chiều dương là chiều gửi động, rượu cồn lượng của thiết bị tại thời khắc 2s là

A. 12 kg.m/s.B. 6 kg.m/s.C. 8 kg.m/s.D. 4 kg.m/s.

Câu 25: Một đồ vật có khối lượng m =3 kg chuyển động thẳng cùng với phương trình sau $x = t^2 + 4t + 3$ (m; s). Chiều dương là chiều đưa động, độ trở thành thiên đụng lượng của trang bị từ thời điểm t1 = 2s đến thời khắc t2 = 4s là