Trắc nghiệm Công và công suất có câu trả lời năm 2021

Với bài xích tập trắc nghiệm Công và năng suất có câu trả lời năm 2021 sẽ giúp học sinh khối hệ thống lại kiến thức bài học với ôn luyện nhằm đạt công dụng cao trong các bài thi môn trang bị Lí lớp 10.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm công công suất

*

Câu 1: Lực tác dụng lên một vật đã chuyển động thẳng biến đổi đều ko thực hiện công khi

A. Lực vuông góc với gia tốc của vật.

B. Lực ngược chiều với gia tốc của vật.

C. Lực hợp với phương của vận tốc với góc α.

D. Lực cùng phương với phương chuyển động của vật.

Hiển thị đáp án

Chọn A.

Lực tác dụng lên một vật đã chuyển động thẳng biến đổi đều không thực hiện công lúc lực vuông góc với đường đi. Nhưng gia tốc luôn có phương trùng với lối đi trong vận động thẳng cho nên vì thế lực vuông góc với gia tốc của vật thì lực đó không sinh công.


Câu 2: Đơn vị không phải solo vị của công suất là

A. N.m/s.

B. W.

C. J.s.

D. HP.

Hiển thị đáp án

Chọn C.

Công suất là đại lượng đo bằng công hiện ra trong một đơn vị chức năng thời gian.

Công thức tính công suất: p = A/t

Trong hệ SI, hiệu suất đo bằng oát, kí hiệu là oát (W).

1W = 1J/s = 1N.m/s

Ngoài ra còn dùng đơn vị chức năng KW = 1000 W; MW = 1000 KW


Câu 3: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Máy có công suất lớn thì hiệu suất của máy đó nhất định cao.

B. Hiệu suất của một máy có thể lớn hơn 1.

C. Máy có hiệu suất cao thì công suất của máy nhất định lớn.

D. Máy có công suất lớn thì thời gian sinh công sẽ nhanh.

Hiển thị đáp án

Chọn D.

Công suất là đại lượng đo bởi công sinh ra trong một đơn vị thời gian. Cho nên máy có công suất lớn thì thời gian sinh công sẽ nhanh.


Câu 4: Một lực F = 50 N tạo với phương ngang một góc α=30o, kéo một vật và làm chuyển động thẳng đều bên trên một mặt phẳng ngang. Công của lực kéo khi vật di chuyển được một đoạn đường bằng 6 m là

A. 260 J.

B. 150 J.

C. 0 J.

D. 300 J.

Hiển thị đáp án

Chọn A.

Công của lực kéo lúc vật di chuyển được một đoạn đường bằng 6 m là:

A = F.s.cosα = 50.6.cos30° = 259,81 J ≈ 260 J.


Câu 5: Thả rơi một hòn sỏi khối lượng 50 g từ độ cao 1,2 m xuống một giếng sâu 3 m. Công của trọng lực lúc vật rơi chạm đáy giếng là (Lấy g = 10 m/s2)

A. 60 J.

B. 1,5 J.

C. 210 J.

D. 2,1 J.

Hiển thị đáp án

D

A = Fs.cosα = Ps.cos0o = mg(h + d) = 2,1 J.


Câu 6: Một vật có khối lượng 2 kg rơi tự vày từ độ cao 10 m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản ko khí. Lấy g = 9,8 m/s2. Vào thời gian 1,2 s kể từ lúc bắt đầu thả vật, trọng lực thực hiện một công bằng

A. 196 J.

B. 138,3 J.

C. 69,15 J.

D. 34,75J.

Hiển thị đáp án

Chọn B.

Thời gian để vật rơi xuống đất bằng

*

Vì t = 1,43 s > 1,2 s bắt buộc trong thời gian 1,2 s kể từ lúc bắt đầu thả vật, đồ vật vẫn sẽ rơi cùng trọng lực thực hiện một công bằng:

*


Câu 7: Một vật 5 kilogam được đặt trên mặt phẳng ngiêng. Lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng bằng 0,2 lần trọng lượng của vật. Chiều dài của mặt phẳng nghiêng là 10 m. Lấy g = 10 m/s2. Công của lực ma sát lúc vật trượt từ đỉnh xuống chân mặt phẳng nghiêng bằng

A. – 95 J.

B. – 100 J.

C. – 105 J.

D. – 98 J.

Hiển thị đáp án

Chọn B.

Độ lớn của lực ma sát: Fms = 0,2P = 0,2mg.

Vì lực ma gần cạnh ngược hướng với vectơ đường đi s cần công của lực ma sát khi vật trượt từ đỉnh xuống chân mặt phẳng nghiêng bằng:

A = Fms .s.cos180° = 0,2.5.10.10.cos180° = - 100J.


Câu 8: Một vật 5 kg được đặt trên mặt phẳng ngiêng. Chiều dài của mặt phẳng nghiêng là 10 m, chiều cao 5 m. Lấy g = 10 m/s2. Công của trọng lực lúc vật trượt từ đỉnh xuống chân mặt phẳng nghiêng có độ lớn là

A. 220 J.

B. 270 J.

C. 250 J.

D. 260 J.

Hiển thị đáp án

Chọn C.

Công của trọng lực lúc vật trượt từ đỉnh xuống chân mặt phẳng nghiêng có độ lớn là

A = P.s.cos(P→, s→) = P.s.h/s = P.h = mgh = 5.10.5 = 250 J.


Câu 9: Một thang máy khối lượng 1 tấn chuyển động cấp tốc dần đều lên rất cao với gia tốc 2 m/s2. Lấy g = 10 m/s2. Công của động cơ thực hiện vào 5s đầu tiên là

A. 250 kJ.

B. 50 kJ.

C. 200 kJ.

D. 300 kJ.

Hiển thị đáp án

Chọn D.

Do vật chuyển động có gia tốc đề xuất theo định hình thức II Niu-tơn: F – phường = ma

*


Câu 10: Một vật khối lượng 1500 kilogam được cần cẩu nâng đều lên độ cao 20 m trong khoảng thời gian 15 s. Lấy g = 10 m/s2. Công suất trung bình của lực nâng của cần cẩu là

A. 15000 W.

B. 22500 W.

C. 20000 W.

D. 1000 W.

Hiển thị đáp án

Chọn C

Do nâng đều đề nghị F = p = mg

*


Câu 11: Một động cơ điện cung cấp công suất 15 kW đến một cần cẩu nâng 1000 kg lên cao 30 m. Lấy g = 10 m/s2. Thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó là

A. 40 s.

B. đôi mươi s.

C. 30 s.

D. 10 s.

Hiển thị đáp án

Chọn B

*


Câu 12: Một xe hơi chạy đều bên trên đường với vận tốc 72 km/h. Công suất trung bình của động cơ là 60 kW. Công của lực phát động của xe hơi khi chạy được quãng đường 6 km là

A. 1,8.106 J.

B. 15.106 J.

C. 1,5.106 J.

D. 18.106 J.

Hiển thị đáp án

Chọn D.

Ta gồm v = 72 km/h = đôi mươi m/s; p = 60 kW = 60000 W; s = 6 km = 6000 m.

Ô tô chạy đều, nên thời hạn ô tô chạy hết quãng đường 6 km là:

t = s/v = 6000/20 = 300 s.

Công của lực phát động của ô tô khi chạy được quãng đường 6 km là:

A = P.t = 60000.300 = 18.106 J.


Câu 13: Một thang máy khối lượng 1 tấn có thể chịu tải tối đa 800 kg. Lúc chuyển động thanh máy còn chịu một lực cản không đổi bằng 4.103 N. Để chuyển thang máy lên cao với vận tốc ko đổi 3 m/s thì công suất của động cơ phải bằng (cho g = 9,8 m/s2)

A. 35520 W.

B. 64920 W.

C. 55560 W.

D. 32460 W.

Hiển thị đáp án

Chọn B

Để thang máy chuyển động với vận tốc ko đổi thì F = p. + Fc

P = Fv = (Mg + Fc)v = <(mthang + mtải)g + Fc>v

= <(1000 + 800).9,8 + 4000>.3 = 64920 W.


Câu 14: Một xe pháo tải chạy đều bên trên đường ngang với tốc độ 54 km/h. Lúc đến quãng đường dốc, lực cản tác dụng lên xe tăng gấp ba nhưng công suất của động cơ chỉ tạo thêm được hai lần. Tốc độ chuyển động đều cảu xe trên đường dốc là

A. 10 m/s.

B. 36 m/s.

C. 18 m/s.

D. 15 m/s.

Hiển thị đáp án

Chọn A

Do xe pháo chạy đều đề xuất F = Fc

*


Câu 15: Một động cơ điện cỡ nhỏ được sử dụng để nâng một vật có trọng lượng 2,0 N lên rất cao 80 cm trong 4,0 s. Hiệu suất của động cơ là 20%. Công suất điện cấp mang lại động cơ bằng

A. 0,080 W.

B. 2,0 W.

C. 0,80 W.

D. 200 W.

Hiển thị đáp án

Chọn B

*


Câu 16: Một vật trọng lượng 20kg vẫn trượt với vận tốc 4 m/s thì đi vào mặt phẳng nằm hướng ngang nhám với thông số ma liền kề μ. Công của lực ma gần kề đã thực hiện đến khi vật tạm dừng là

A. Công vạc động, tất cả độ mập 160 J.

B. Là công cản, có độ to 160 J.

C. Công phạt động, bao gồm độ phệ 80 J.

D. Là công cản, có độ khủng 80 J.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

*

Lực ma sát công dụng lên vật tất cả độ lớn bởi công thức: F = μmg

Quãng con đường vật trượt đến khi dừng là:

*

Công của lực ma gần kề đã thực hiện đến lúc vật tạm dừng là

*

Do A

Câu 17: Một đồ gia dụng có cân nặng m = 500g trượt trường đoản cú đỉnh B mang đến chân C của một phương diện phẳng nghiêng có chiều nhiều năm ℓ = BC = 2m, góc nghiêng β = 30°; g = 9,8m/s2. Công của trọng lực tiến hành khi vật dịch chuyển từ B mang lại C bằng

*

A. 10 J.

B. 9,8 J.

C. 4,9J.

D. 19,61.

Hiển thị đáp án

Chọn C.

*

Trọng lực tính năng lên vật xác minh bởi: p. = mg.

Quãng đường vật di chuyển chính là chiều dài mặt phẳng nghiêng:

s = BC = 2 m

Công nhưng mà trọng lực thực hiện khi vật di chuyển hết phương diện phẳng nghiêng là:

A = F.s.cosα = m.g.BC.sinβ (Vì α + β = 90°)

Thay số ta được: A = 4,9 J


Câu 18: Một bạn kéo một vật bao gồm m = 10kg trượt trên mặt phẳng ngang có thông số ma gần kề μ = 0,2 bằng một gai dây có phương phù hợp một góc 30° đối với phương nằm ngang. Lực công dụng lên dây bởi Fk→ đồ trượt không vận tốc đầu với a = 2 m/s2, mang g = 9,8 m/s2. Công của sức lực kéo trong thời gian 5 giây tính từ lúc khi ban đầu chuyển hễ là

A. 2322,5 J.

B. 887,5 J.

C. 232,5 J.

D. 2223,5 J.

Hiển thị đáp án

Chọn B.

*

Chọn Ox như hình vẽ

Áp dụng định qui định II Niu-tơn ta được:

*

Công của sức kéo trong thời hạn 5 giây kể từ khi bước đầu chuyển động là:

A = Fscosα = 40,99.25.cos(30°) ≈ 887,5J


Câu 19: Một đồ có trọng lượng m = 3 kg được kéo lên trên mặt phẳng nghiêng một góc 30° đối với phương ngang vì một lực không đổi F = 70 N dọc theo mặt phẳng nghiêng. Biết hệ số ma gần kề là 0,05, rước g = 10 m/s2. Tổng công của toàn bộ các lực công dụng lên đồ khi vật dịch rời được một quãng con đường s = 2m bởi

A. 32,6 J.

B. 110,0 J.

C. 137,4 J.

D. 107,4 J.

Hiển thị đáp án

Chọn D.

*

Vật chịu tính năng của những lực: sức lực kéo F→ , trọng lực P→ , phản bội lực N→ của phương diện phẳng nghiêng và lực ma liền kề Fms→ .

Vì P.sinα = 15 N

Câu 20: Đường tròn có 2 lần bán kính AC = 2R = 1m. Lực F bao gồm phương tuy vậy song cùng với AC, có chiều không đổi từ A mang lại C và có độ khủng 600N. Công của lực F sinh ra để gia công dịch gửi vật bên trên nửa con đường tròn AC bằng

*

A. 600J

B. 500J

C. 300J

D. 100J

Hiển thị đáp án

Chọn A.

*

Xét vật dịch rời một cung nhỏ tuổi S khi ấy cung trùng với dây cung S = AC

Công của lực F di chuyển trên cung này là:

A = F.S.cosα = F.S(F→) (*)

Với S(F→) = A"C" = AC.cosα đó là độ dài đại số hình chiếu của AC lên phương của lực F→

Xét với một đường cong bất kỳ ta rất có thể chia nhỏ tuổi thành các cung nhỏ tuổi tùy ý rồi sử dụng kết quả (*) lúc ấy ta được bí quyết cho mặt đường cong bao quát dài tùy ý

A = F.S.cosα = FS(F→)

Với: F = 600N,S(F→) = A"C" = AC = 1m

Thay vào ta được:

A = F.S.cosα = F.S(F→) = 600.1 = 600J


Câu 21: Một vật khối lượng m được kéo hoạt động thẳng đa số trên sàn bằng 1 lực F = 20N hợp với phương ngang góc 30°, khi vật dịch rời 2m hết thời hạn 4s. Hiệu suất của lực kéo bằng

A. 10W.

B. 5√3 W.

C. 10√3 W.

D. 5W.

Hiển thị đáp án

Chọn B.

*

*


Câu 22: Một vật cân nặng m được kéo hoạt động thẳng cấp tốc dần hầu hết trên sàn bởi một lực F từ tâm trạng nghỉ công suất của lực F có mặt trong giây thiết bị nhất, lắp thêm hai gọi khớp ứng là P1 và P2. Hệ thức đúng là

A. P1 = P2

B. P2 = 2P1

C. P2 = 3P1

D. P2 = 4P1

Hiển thị đáp án

Chọn C

Gia tốc của thứ thu được: a = F/m.

Đường đi và hiệu suất trong giây thiết bị nhất:

*


Câu 23: Một vật trọng lượng m = 10 kilogam được kéo hoạt động thẳng cấp tốc dần dều bên trên sàn nhẵn không ma sát bằng một lực F = 5N theo phương ngang từ tâm lý nghỉ. Trong thời gian 4 giây tính từ lúc bắt đầu chuyển động năng suất trung bình của lực F bằng

A. 10W.

B. 8W.

C. 5W.

D. 4W.

Hiển thị đáp án

Chọn C.

*


Câu 24: Một đồ vật có khối lượng m = 2 kilogam rơi tự do thoải mái không gia tốc đầu từ độ dài h, mang g = 10 m/s2. Hiệu suất tức thời của trọng lực tại thời gian 2 giây tính từ lúc lúc ban đầu chuyển động là

A. 400 W.

B. 40 W.

C. 200 W.

D. 20W.

Hiển thị đáp án

Chọn A.

Xem thêm: Cây Cà Chua Ra Hoa Khi Đạt Được Đến Lá Thứ ? Cây Cà Chua Ra Hoa Khi Đạt Được Đến Lá Thứ

Vận tốc lập tức tại thời gian t = 2s là: v = g.t = 10.2 = đôi mươi m/s

Công suất liền tại thời gian t = 2 s là

P = F.v = P.v = (m.g)v = (2.10)20 = 400W

Chú ý: dùng biểu thức p = F.v để tính năng suất tức thời tại một thời điểm t trong vấn đề chuyển động chuyển đổi (v nạm đổi) thì ta gọi v vào biểu thức tương xứng là v tức thời tại thời điểm t ta xét.


Câu 25: Một hộp động cơ điện cung ứng công suất 5 kW cho 1 cần cẩu để nâng đồ vật 1000 kg hoạt động đều lên cao 30m. Rước g = 10m/s2. Thời hạn để thực hiện công việc đó là