Bài viết tổng hợp kim chỉ nan và các bài tập tự cơ phiên bản đến nâng cấp có kèm theo đáp án giúp học sinh ôn luyện dẽ dàng hơn.

Bạn đang xem: Tổng hợp lực tuân theo quy tắc


ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

CHỦ ĐỀ 1: TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC. ĐKCB CỦA CHẤT ĐIỂM

I. LỰC. CÂN BẰNG LỰC

- Lực là đại lượng vectơ đặc thù cho công dụng của đồ gia dụng này lên vật dụng khác và gây ra vận tốc cho vật hoặc làm cho vật bị đổi mới dạng.

- những lực cân đối là các lực đồng thời tác dụng vào vật nhưng không gây gia tốc cho vật.

- Đường thẳng với vectơ lực hotline là giá bán của lực.

- Đơn vị của lực là niutơn (N)

*

*

5. Độ phệ của hòa hợp lực nhị lực đồng qui hợp với nhau góc l :

A. Cos B. Cos.

C. Cos D.

6. Có hai lực đồng qui gồm độ lớn bởi 9N và 12N. Cực hiếm nào rất có thể là độ phệ của phù hợp lực ?

a) 25N b) 15N c) 2N d) 1N

7. Lực bao gồm môđun 30N là hợp lực của nhì lực làm sao ?

a) 12N, 12N b) 16N, 10N c) 16N, 46N d) 16N, 50N

8. Hai lực v vuông góc cùng với nhau. Các độ to là 3N và 4N. Thích hợp lực của chúng tạo ra với nhì lực này những góc bao nhiêu? (lấy trịn tới độ)

A. 300 v 600 B. 420 v 480 C. 370 v 530 D. Khc A, B, C

9. Có hai lực đồng quy v . Hotline l gĩc hợp vì v v . Nếu thì :

a) a = 00 b) a = 900 c) a = 1800 d) 00

10. Có nhị lực đồng quy v . điện thoại tư vấn l gĩc hợp vì chưng v v . Trường hợp thì :

a) a = 00 b) a = 900 c) a = 1800 d) 00

11. Cho nhì lực đồng qui bao gồm cùng độ mập 600N. Hỏi góc giữa 2 lực bằng bao nhiêu thì đúng theo lực cũng đều có độ lớn bởi 600N.

a) a = 00 b) a = 900 c) a = 1800 d) 120o

12. Có nhì lực đồng quy v . Call l gĩc hợp vị v v . Ví như thì :

a) a = 00 b) a = 900 c) a = 1800 d) 00


13. Cho nhị lực đồng qui tất cả độ bự F1 = F2 = 30N. Gĩc tạo bởi vì hai lực l 120o. Độ khủng của hợp lực :

a) 60N b) N. C) 30N. D) N

14. Phn tích lực thnh nhị lực v nhị lực ny vuông góc nhau. Biết độ phệ của lực F = 100N ; F1 = 60N thì độ phệ của lực F2 l:

a) F2 = 40N. B) N c) F2 = 80N. D) F2 = 640N.

15. Hai lực F1 = F2 phù hợp với nhau một gĩc . Hòa hợp lực của chúng gồm độ lớn:

A. F = F1+F2 B. F= F1-F2 C. F= 2F1Cos D. F =

16. Lực 10N là phù hợp lực của cặp lực nào dưới đây, cho biết thêm góc thân cặp lực đó?

A. 3N, 5N, 120o B. 3N, 13N, 180o C. 3N, 6N, 60o D. 3N, 5N, 0o

17. Một vật chịu đựng 4 lực chức năng .Lực F1 = 40N hướng tới phía Đông,lực F2 = 50N nhắm tới phía Bắc, lực F3 = 70N hướng tới phía Tây, lực F4 = 90N nhắm đến phía Nam.

Độ bự của hòa hợp lực tính năng lên trang bị là từng nào ?

A. 50N B. 170N C. 131N D. 250N


18. Điều như thế nào sau đây là đúng khi nói về phép so sánh lực.

a.Phép so sánh lực là phép thay thế sửa chữa một lực bằng hai hay những lực thành phần.

b.Phép đối chiếu lực là phép làm trái lại với phép tổng đúng theo lực.

Xem thêm: Điều Kiện Xảy Ra Ăn Mòn Điện Hóa Là Gì? Điều Kiện Xảy Ra Ăn Mòn Điện Hóa

c.Phép so với lực theo đúng qui tắc hình bình hành. d.Cả a, b cùng c đa số đúng.

********************************

*

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn vật lý lớp 10 - xem ngay