Mục lục:

Mặt nón tròn xoayMặt trụ1. Bài xích tập tương quan đến khía cạnh nón – hình nón -khối nón2. Bài tập liên quan đến khía cạnh trụ – hình tròn – khối trụ


Bạn đang xem: Toán hình 12 bài 1 chương 2

Mặt tròn xoay:

Trong phương diện phẳng (left( p ight)) đến đường trực tiếp (Delta ) cùng một con đường (left( C ight)) bất cứ (đường cong hoặc mặt đường thẳng).

Xem thêm: Nếu Có Ước Muốn Trong Cuộc Đời Này Hãy Nhớ Ước Muốn Cho Thời Gian Trở Lại

Khi mang đến (left( C ight)) quay quanh (Delta ) thì ta được mặt tròn chuyển phiên trục (Delta ) sinh bởi (left( C ight)).

Mặt nón tròn xoay

– Trong phương diện phẳng (left( p. ight)) cho hai tuyến phố thẳng (d,d’) giảm nhau trên (O) và sản xuất thành góc (alpha left( {0^0

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Hình trụ có nửa đường kính đáy R=5 và độ cao h=7.

a) diện tích s xung quanh hình tròn là: (S_xq = 2pi Rl = 2pi .5.7 = 70pi ,,(cm^2))

Diện tích toàn phần hình tròn trụ là: (S_tp = S_xq + 2.S_day = 70pi + 2pi .5^2 = 120pi ,,(cm^2).)

b) Thể tích khối trụ là: (V = pi R^2h = pi .5^2.7 = 175pi ,,(cm^3).)