Trong bài viết dưới đây, điện máy Sharp vn sẽ chia sẻ định nghĩa số mol, nồng độ mol với công thức tính độ đậm đặc mol, công thức tính số mol hay bí quyết tính mật độ phần trăm khiến cho bạn có thêm kỹ năng và kiến thức về chất hóa học để có thể giải những bài toán tương quan đến mật độ mol xuất xắc thể tích thuận tiện nhé


Số mol là gì?

Số mol giỏi mole (ký hiệu: mol) là solo vị giám sát và đo lường dùng trong hóa học nhằm diễn đạt lượng chất gồm chứa xê dịch 6,022.1023 số hạt đơn vị nguyên tử hoặc phân tử hóa học đó. Mol là 1 đơn vị SI, với cam kết hiệu đơn vị mol.

Bạn đang xem: Tính số mol của các chất sau

Công thức tính số mol

1. Tính số mol qua khối lượng:

n = m/M

Trong đó:

n là số mol, đơn vị là molm là khối lượng, đơn vị chức năng là gamM là trọng lượng mol chất, đơn vị là g/mol

2. Tính số mol qua thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn

n = V/22,4

Trong đó:

n là số mol chất khí ở ở diều khiếu nại tiêu chuẩn, đơn vị tính là molV là thể tích khí, đơn vị tính là lit

3. Tính số mol qua thể tích ở điều kiện thường

n= P.V/R.T

Trong đó:

n là số mol hóa học khí ngơi nghỉ ở diều khiếu nại thường, đơn vị chức năng tính là molP là áp suất , đơn vị chức năng tính là atmV là thể tích khí, , đơn vị chức năng tính là litR là hằng số = 0.082T là ánh nắng mặt trời = 273 + t (K)

4. Tính số mol theo số nguyên tử, phân tử

n = A/N

Trong đó:

A: số nguyên tử hoặc phân tửN: số Avogadro = 6.1023n: số mol (mol)

Các dạng bài bác tập về phương pháp tính mol

Ví dụ 1: Tính số mol nguyên tử hoặc phân tử trong những lượng hóa học sau: 1,44.1023 phân tử HCl

Lời giải:

Số mol phân tử HCl là:

*

Ví dụ 2: Tính số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử có giữa những lượng hóa học sau:

a) 1,8.1023 nguyên tử Fe

b) đôi mươi gam NaOH

c) 6,72 lít khí H2 (đktc)

Lời giải

a) Số mol nguyên tử bao gồm trong 1,8.1023 nguyên tử fe là:

*

Ví dụ 3: Tính số mol của rất nhiều lượng hóa học sau:

a) 4,6 gam Na; 8,4 gam KOH; 11,76 gam H3PO4; 16 gam Fe2O3

b) 2,24 lít khí C2H4; 3,36 lít khí CO2, 10,08 lít khí N2. Những thể tích đo sống đktc.

Lời giải

*

Nồng độ mol là gì?

Nồng độ mol chính là số mol hóa học tan trong một lít dung dịch. Kí hiệu là CM

Công thức tính độ đậm đặc mol

– mật độ mol của dung dịch cho biết thêm số mol hóa học tan có trong một lít dung dịch

CM = n/Vdd

Trong đó:

CM là nồng độ moln là số mol chất tanVdd là thể tích hỗn hợp (lít)

Ví dụ 1: Tính mật độ mol của hỗn hợp khi 0,5 lit hỗn hợp CuSO4 đựng 100 gam CuSO4

Hướng dẫn giải:

Số mol của CuSO4 = 100 : 160 = 0,625 mol

Nồng độ mol của hỗn hợp CuSO4 = 0,625 : 0,5 = 1,25M

Ví dụ 2: Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp khi phối hợp 15,8g KMnO4 trong 5 lít nước.

Xem thêm: Thành Phố Bến Tre Thuộc Tỉnh Nào, Bến Tre (Thành Phố) Là Gì

Lời giải:

Số mol của KMnO4 là: nKMnO4 = 15,8/158 =0,1 (mol)

Nồng độ mol của dung dịch: centimet = 0,1/5 =0,02M

Ví dụ 3: Tính cân nặng chất tan gồm trong 600ml dung dịch CuSO4 gồm nồng độ mol là 1,5M

Lời giải:

Ta tất cả V = 500 ml = 0,5 lít

Áp dụng cách làm CM = n/V => nCuSO4 = V x centimet = 0,5 x 1,2 =0,6 (mol)

Khối lượng Đồng sunfat CuSO4: nCuSO4 x MCuSO4 = 0,6 x 160 = 96 (g)

Công thức tính độ đậm đặc phần trăm

C% = (mct/mdd) x 100%

Trong đó:

mct: khối lượng hóa học tanmdd: khối lượng dung dịch, mdd = mdm + mct

Ví dụ 1: tiến hành hòa rã 3,9 gam Kali vào 36,2 gam nước bọn họ thu được hỗn hợp B gồm nồng độ bao nhiêu?

Lời giải:

Ta bao gồm phương trình phản bội ứng chất hóa học sau

2K + 2H2O —–> 2KOH + H2

Số mol của K = 3,9/ 39 = 0,1 => mol KOH = 0,1 => mol H2O = 0,05

Theo cân bằng phương trình ta tính được:

mdd = mk + mH2O – mH2 = 3,9 + 36,2 – (0,05.2) = 40 gam

=> Áp dụng bí quyết C% = (mct/mdd).100% ta bao gồm C% = <(0,1.56)/40>.100% = 14%

Kết luận: Khi tiến hành hòa tan 3,9 gam Kali vào 36,2 gam nước ra vẫn thu được dung dịch bao gồm nồng độ 14%.

Ví dụ 2: triển khai hòa tan trăng tròn gam muối hạt vào nước thu được dung dịch A gồm C% = 10%

a, Hãy tính cân nặng của dung dịch A thu được

b, Hãy ính khối lượng nước quan trọng cho sự pha chế

Lời giải:

a, Áp dụng phương pháp C% = (mct/mdd).100% ta có:

mdd=(mmuối.100)/ C% = (20.100)/10 = 200 gam

Kết luận: Vậy khối lượng dung dịch A là 200 gam

b, Áp dụng phương pháp bảo toàn trọng lượng ta bao gồm mnước=mdd – mmuối = 200 – trăng tròn = 180 gam

Kết luận: Vậy để có thể hoàn tan 20 gam muối thì chúng ta phải đề nghị 180 gam nước để tạo ra 200 gam dung dịch

Với những tin tức mà shop chúng tôi vừa share có thể khiến cho bạn giải được các bài toán về hóa học đơn giản và dễ dàng nhé. Chúc chúng ta thành công!