CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

đến hai số thực dương x, y vừa lòng 2y+y=2x+log2(x+2y-1).Giá trị bé dại nhất của biểu thức P=xybằng

Phương trình tiếp con đường của thiết bị thị hàm số y=x3+3x-1tại điểm gồm hoành độ x = 1 là

Trong không gian Oxyz, cho mặt mong (S):(x+2)2+(y+1)2+(z-1)2=12.Mặt phẳng nào tiếp sau đây cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một trong những đường tròn?
Bạn đang xem: Tính diện tích mặt cầu có đường kính bằng 6

Tính thể tích V của khối chóp có đáy là hình vuông cạnh 3 và chiều cao bằng 4.

Trong không gian Oxyz, đến tam giác số đông ABC cùng với A(6;3;5) và con đường thẳng BC có phương trình tham số x=1-ty=2+tz=2t. Gọi∆là đường thẳng qua trung tâm G của tam giác ABC cùng vuông góc với phương diện phẳng (ABC). Điểm nào dưới đây thuộc mặt đường thẳng∆

cho khối chóp S.ABCD rất có thể tích bởi 1, lòng ABCD là hình thang cùng với cạnh đáy to là AD với AD = 3BC. Hotline M là trung điểm cạnh SA, N là điểm thuộc cạnh CD làm sao để cho ND = 3NC. Mặt phẳng (BMN) giảm cạnh SD tại p Tính thể tích khối chóp A.MBNP bằng

đến số phức z bao gồm môđun bằng 22Biết rằng tập vừa lòng điểm trong mặt phẳng tọa độ biểu diễn những số phức w=(1-i)(z+1)-ilà đường tròn tất cả tâm I(a;b), bán kính R. Tổng a + b + R bằng

tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để con đường thẳng y = -x + mcắt đồ gia dụng thị hàm số y=x-2x-1tại nhị điểm rõ ràng A, B làm sao để cho OA + OB = 4 (O là nơi bắt đầu tọa độ)?

Trong không khí Oxyz, cho đường thẳng d:x=4-3ty=3+4tz=0. Hotline A là hình chiếu vuông góc của O trên d. Điểm M cầm tay trên tia Oz, điểm N di động trên phố thẳng d sao cho MN = OM + AN. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng OA. Trong trường hợp diện tích tam giác IMN đạt giá trị bé dại nhất, một vectơ pháp tuyến của phương diện phẳng (M, d) gồm tọa độ là

đến hình chóp S.ABC có BC = a. Góc thân hai phương diện phẳng (SBC) và (ABC) bằng 600Gọi H là hình chiếu vuông góc của đỉnh S xung quanh phẳng (ABC). Biết rằng tam giác HBC vuông cân nặng tại H và thể tích khối chóp S.ABC bằng a3Khoảng biện pháp từ A cho mặt phẳng (SBC) bằng

mang đến khối nón có bán kính đáy bởi a, góc giữa đường sinh và dưới đáy bằng 300. Thể tích khối nón đã đến bằng

mang lại hàm số f(x)=ax+3bx2+cx+d(a,b,c,d∈R)có đồ vật thị như mẫu vẽ sau. Số nghiệm của phương trình 4f(x) + 3 = 0là


*

Cho(P):y=x2,H là hình phẳng giới hạn bởi parabol tiếp tuyến với (P) trên M(2;4) và trục hoành. Tính diện tích của hình phẳng (H)?

Đạo hàm của hàm số y=3xlà:

đến hai hàm đa thức y = f(x), y = g(x) bao gồm đồ thị là hai đường cong làm việc hình vẽ. Biết rằng đồ thị hàm sốy = f(x)có đúng một điểm rất trị là A, đồ dùng thị hàm sốy = g(x)có đúng một điểm rất trị là B cùng AB=74.Có từng nào giá trị nguyên của thông số m thuộc khoảng (-5;5) nhằm hàm số y=f(x)-g(x)+mcó đúng 5 điểm rất trị?
Xem thêm: Quá Trình Phiên Mã Ở Vi Khuẩn E.Coli Xảy Ra Trong Ribôxô, Quá Trình Phiên Mã Ở Vi Khuẩn E

*

Tập hợp những điểm cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng là:

Hình nào tiếp sau đây không có mặt cầu nước ngoài tiếp?

Số mặt mong ngoại tiếp tứ diện là:

Hình chóp nào dưới đây luôn nội tiếp được mặt cầu?

Tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp tam giác đều nằm ở vị trí đâu?

Công thức tính diện tích s mặt cầu là:

Khối cầu thể tích (V) thì bán kính là:

Cho khối ước có nửa đường kính (R = 6). Thể tích của khối mong bằng

Một mặt ước có bán kính bằng (a.) diện tích của mặt ước đó là:

Cho hình chóp (S.ABCD) gồm đáy là hình vuông vắn cạnh (2sqrt 2 ). Sát bên (SA) vuông góc với phương diện phẳng đáy với (SA = 3). Phương diện phẳng (left( alpha ight)) qua (A) cùng vuông góc với (SC) cắt cạnh (SB,,,SC,,,SD) lần lượt tại (M,,,N,,,P). Thể tích (V) của khối cầu ngoại tiếp tứ diện (CMNP).