I. Tính chất vật lý của Axit Nitric HNO3II. Tính chất hoá học của Axit Nitric HNO31. Axit Nitric biểu hiện tính axit2. Axit Nitric miêu tả tính oxi hoáIII. Bài bác tập về Axit nitric

Vậy HNO3 axit nitric và những hợp hóa học muối nitrat có những đặc điểm hoá học và tính chất vật lý đặc trưng gì? bài viết dưới đây họ sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về tính chất hoá học tập của axit nitric với mối nitrat.

Bạn đang xem: Tính chất không đúng với dung dịch hno3 loãng là

Tính hóa học hoá học tập của Axit Nitric HNO3. Lấy ví dụ và bài bác tập về axit Nitric trực thuộc phần: CHƯƠNG 2: NITƠ PHOTPHO

I. đặc thù vật lý của Axit Nitric HNO3

+ Axit nitric trong sáng là chất lỏng, không màu, bốc khói mạnh khỏe trong không gian ẩm, D=1,53 g/cm3


*

+ Axit nitric kém bền. Tức thì ở điều kiện thường, lúc có ảnh sáng, hỗn hợp axit nitric bị phân hủy một trong những phần giải phóng nitơ đioxit. Khí này tan trong hỗn hợp axit làm dung dịch tất cả màu vàng.

+ Axit nitric chảy trong nước ở bất kể tỉ lệ nào. Trong phòng thí nghiệm thường có loại HNO3 mật độ 68%, D=1,40 g/cm3

Cấu tạo ra phân tử của Axit Nitric

Về đặc thù hoá học tập của Axit nitric:

Tác dụng cùng với BazơTác dụng với Oxit bazơTác dụng cùng với MuốiTác dụng với Kim loạiTác dụng cùng với phi kim

Dưới đây, bọn họ cùng tra cứu hiểu chi tiết về đặc thù hoá học của axit nitric.

II. Tính chất hoá học tập của Axit Nitric HNO3

1. Axit Nitric biểu lộ tính axit

* HNO3 là 1 trong những axit mạnh dạn (do HNO3 phân ly thành H+ với NO3-)


*

a) Axit Nitric có tác dụng quỳ tím chuyển thành màu đỏ.

b) Axit Nitric chức năng với oxit bazơ (trong kia kim loại đã đoạt hóa trị cao nhất) muối + H2O:

HNO3 + CuO

2HNO3 + CuO Cu(NO3)2 + H2O

c) Axit Nitric chức năng với bazơ (trong kia kim loại đã đoạt hóa trị cao nhất) muối + H2O:

HNO3 + NaOH

HNO3 + NaOH NaNO3 + H2O

HNO3 + KOH

HNO3 + KOH KNO3 + H2O

HNO3 + Mg(OH)2

2HNO3 + Mg(OH)2 Mg(NO3)2 + 2H2O

d) Axit Nitric chức năng với muối hạt (trong muối hạt kim loại đã đoạt hóa trị cao nhất) muối mới + axit mới:

HNO3 + CaCO3


2HNO3 + CaCO3 Ca(NO­3­)2 + CO2 + H2O

2. Axit Nitric diễn tả tính oxi hoá

* HNO3 tất cả số oxi hoá là +5 (có tính oxi hoá mạnh) buộc phải tuỳ vào nồng độ của HNO3 và khả năng khử của chất tham gia hoàn toàn có thể bị khử thành:

a) Axit Nitric tính năng với kim loại:

HNO3 phản bội ứng với phần đông các kim đào thải Au và Pt muối nitrat + H2­O và sản phẩm khử của N+5 (NO2, NO, N2O, N2 với NH4NO3).

PTPƯ: M + HNO3 M(NO3)n + H2O + NO2 (NO, N2O, N2, NH4NO3)

thành phầm khử của N+5 là tùy trực thuộc vào độ táo tợn của kim loại và mật độ của hỗn hợp axit, thông thường thì:

Dung dịch HNO3 đặc chức năng với sắt kẽm kim loại NO2;Dung dịch HNO3 loãng chức năng với kim loại khử yếu ớt (như: Cu, Pb, Ag,..) NO;Dung dịch HNO3 loãng công dụng với kim loại mạnh (như: Al, Mg, Zn,) thì N bị khử xuống đến mức càng sâu (N2, N2O, NH4NO3).

Ví dụ: HNO3 công dụng với kim loại

HNO3 + Cu

Cu + 4HNO3 Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

HNO3 + Fe

Fe + 4HNO3 (loãng) Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

HNO3 + Na

8Na + 10HNO3 8NaNO3 + NH4NO3 + 3H2O

Lưu ý: Nếu đến Fe hoặc tất cả hổn hợp Fe và Cu tính năng với dung dịch HNO3 mà lại sau bội phản ứng còn dư kim loại trong hỗn hợp Fe nhận được chỉ nghỉ ngơi dạng muối bột Fe2+.

b) chức năng với phi kim NO2 + H2O + oxit của phi kim.

HNO3 + C

C + 4HNO3 CO2 + 4NO2 + 2H2O

HNO3 + S

S + 4HNO3 SO2 + 4NO2 + 2H2O

HNO3 + P

P + 5HNO3 H3PO4 + 5NO2 + H2O

c) Axit Nitric tác dụng với những chất khử không giống (oxit bazơ, bazơ với muối trong số ấy kim loại chưa có hóa trị cao nhất).

4HNO3 + FeO Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

4HNO3 + FeCO3 Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O + CO2

Lưu ý:


Khí N2O là khí gây cười, khí vuiN2 không bảo trì sự sống, sự cháyKhí NO2 tất cả màu nâu đỏNH4NO3 không ra đời ở dạng khí, khi mang đến kiềm vào sắt kẽm kim loại thấy có mùi khaiHNO3 sệt nguội bị động (không làm phản ứng) với Al, Fe, Cr.

III. Bài tập về Axit nitric

Bài 2 trang 45 sgk hoá 11: Lập các phương trình hoá học

a) Ag + HNO3, sệt NO2 + ? + ?

b) Ag + HNO3, loãng NO + ? + ?

c) Al + HNO3 N2O + ? + ?

d) Zn + HNO3 NH4NO3 + ? + ?

e) FeO + HNO3 NO + Fe(NO3)3 + ?

f) Fe3O4 + HNO3 NO + Fe(NO3)3 + ?

* giải mã Bài 2 trang 45 sgk hoá 11:

Ta có những PTPƯ sau (cân bởi PTPƯ bằng phương thức Electron):

a) Ag + 2HNO3, đặc NO2 + AgNO3 + H2O

b) 3Ag + 4HNO3, loãng NO + 3AgNO3 + 2H2O

c) 8Al + 30HNO3 3N2O + 8Al(NO3)3 + 15H2O

d) 4Zn + 10HNO3 NH4NO3 + 4Zn(NO3)2 + 3H2O

e) 3FeO + 10HNO3 NO + 3Fe(NO3)3 + 5H2O

f) 3Fe3O4 + 28HNO3 NO + 9Fe(NO3)3 + 14H2O

Bài 5 trang 45 sgk hoá 11: Viết phương trình hóa học của làm phản ứng triển khai dãy chuyển hóa sau:

NO2 HNO3 Cu(NO3)2 Cu(OH)2 Cu(NO3)2 CuO Cu CuCl2

* giải thuật bài 5 trang 45 sgk hoá 11:

Ta có những PTPƯ sau:

(1). 4NO2 + O2 + 2H2O 4HNO3

(2). 8HNO3 + 3Cu 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Hoặc CuO + 2HNO3 Cu(NO3)2 + H2O

(3). Cu(NO3)2 + 2NaOH Cu(OH)2 + 2NaNO3

(4). Cu(OH)2 + 2HNO3 Cu(NO3)2 + 2H2O

(5). 2Cu(NO3)2 2CuO + 4NO2 + O2


(6) CuO + H2 Cu + H2O

(7) Cu + Cl2 CuCl2

Bài tập 6 trang 45 sgk hoá 11: lúc hoà rã 30,0g tất cả hổn hợp đồng cùng đồng (II) oxit trong 1,5 lít hỗn hợp axit nitric 1,00M (loãng) thấy bay ra 6,72 lit nitơ monooxit (đktc). Xác minh hàm lượng tỷ lệ của đồng (II) oxit trong hỗn hợp, nồng độ mol của đồng (II) nitrat với axit nitric trong hỗn hợp sau phản nghịch ứng, hiểu được thể tích các dung dịch không vậy đổi.

Xem thêm: Dđào Bá Lộc : Tôi Hoàn Toàn Tự Tin Với Cơ Thể, Không Có Nhu Cầu Chuyển Giới

* giải thuật bài tập 6 trang 45 sgk hoá 11:

Theo bài xích ra, ta có: nHNO3 = 1,5. 1,00 = 1,5 (mol)

nNO = 6,72/22,4 = 0,3 (mol)

PTPƯ: 3Cu + 8HNO3 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (1)

CuO + 2HNO3 Cu(NO3)2 + H2O (2)

Theo PTPƯ (1) nCu = (3/2).nNO = (3/2). 0,3 = 0,45 mol

Gọi số mol CuO gia nhập phản ứng là x (nCuO = x mol)

Ta có: mhỗn phù hợp = mCu + mCuO = 0,45. 64 + 80x = 30,00

x = 0,015 nCuO = 0,015 mol mCuO = 0,015. 80 = 1,2 g

(Hoặc mCuO = 30 0,45. 64 = 1,2g)

%CuO= (1,2/30). 100% = 4%

Theo PTPƯ (1) nCu(NO3)2 = nCu = 0,45 mol

Theo PTPƯ (2) nCu(NO3)2 = nCuO = 0,015 mol

Vậy toàn bô mol: nCu(NO3)2 = 0,45 + 0,015 = 0,465(mol)

CM Cu(NO3)2 = 0,465/1,5 = 0,31(M)

Theo PTPƯ (1): nHNO3 = 4. NNO = 4. 0,3 = 1,2 mol

Theo PTPƯ (2): nHNO3 = 2. NCuO= 2. 0,015 = 0,03 mol

nHNO3 (dư)= 1,5 1,2 0,03 = 0,27(mol)

CM HNO3 = 0,27/1,5 = 0,18(M)

Tính chất hoá học tập của axit Nitric HNO3. Ví dụ và bài xích tập Hoá 11 bài bác 9 được biên soạn theo sách tiên tiến nhất và Được hướng dẫn biên soạn bởi những thầy giáo viên dạy xuất sắc tư vấn, ví như thấy giỏi hãy chia sẻ và comment để đa số chúng ta khác học hành cùng.