Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Tìm số nghiệm của phương trình sinx cos2x

*


(sinleft(cos2x ight)=0Leftrightarrow cos2x=kpi) ((kin Z))

Do (-1le cos2xle1Rightarrow-1le kpile1)

(Rightarrow-frac1pile klefrac1pi), mà lại (kin ZRightarrow k=0)

(Rightarrow cos2x=0Rightarrow2x=fracpi2+npiRightarrow x=fracpi4+fracnpi2)

Do (0le xle2piRightarrow0lefracpi4+fracnpi2le2pi)

(Rightarrow-frac12le nlefrac72Rightarrow n=left;1;2;3 ight\)

Pt tất cả 4 nghiệm trên khoảng đã choĐề bài bác là gì bạn? (sinx.cos2x=0) giỏi (sinleft(cos2x ight)=0)

Thấy (sinxleft(cos2x ight)=0) có nào đấy ko ổn


*

Số điểm biểu diễn những nghiệm của phương trình sin3x - cos3x + căn3 = 0 trê tuyến phố tròn lượng giác?

Nghiệm của phương trình sinx = căn2 Phương trình sin2x = (căn3)/2 gồm bao nhiêu nghiệm trên đoạn <-pi; 2pi>

Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy Tìm hình ảnh đường tròn C: x² + y² - 4y + 6y - 12. Qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện tiếp tục phép quay trọng điểm O góc tảo 90 độ và phép vị tự tâm O tỉ số k = 2


1. Kiếm tìm tham số m để phương trình 3cos2x-7=2m bao gồm nghiệm?

2. Trên đoạn (<0;2pi>) , phương trình (2cos^2x-sqrt3cosx=0)có từng nào nghiệm?

3. Có toàn bộ bao nhiêu giá trị nguyên dương của thông số m để hàm số (y=sqrt2cosx-3m+14) xác minh với đông đảo x nằm trong R?

Help me!!!

 


1:cho phương trình sau: (sinx+fracsinx+cos3x1+2sinx=frac3+cos2x5).

tìm những nghiệm thuộc khoảng tầm từ (left(0,2pi ight))

2:cho phương trình sau: (cos5x.cosx=cos4x.cos2x+3cos2x+1).

tìm các nghiệm thuộc khoảng chừng từ (left(-pi;pi ight))
Xem thêm: Giải Mã Cung Song Tử Nam Và Biểu Hiện Khi Yêu Như Thế Nào? Cung Song Tử

Nghiệm của phương trình : (cos^4x-cos2x+2sin^6x=0)

Tổng những nghiệm phương trình (cos4x=cos^23x) trong khoảng (left(-pi;pi ight))

Tìm m nhằm phương trình (cos2x-left(2m+1 ight)cosx+m+1=0) tất cả nghiệm (xinleft(fracpi2;frac3pi2 ight))


(dfracsqrt2left(sinx-cox ight)^2left(1+2sin2x ight)sin3x+sin5x=1-tanx)

(sinleft(2x-dfracpi4 ight)cos2x-2sqrt2sinleft(x-dfracpi4 ight)=0)