Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên


Bạn đang xem: Tìm đa thức

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ công Quốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa học tự nhiên và làng hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

a) Ta có:(M+left(5x^2-2xy ight)=6x^2+9xy-y^2)

(Leftrightarrow M=6x^2+9xy-y^2-5x^2+2xy)

(Leftrightarrow M=x^2+11xy-y^2)

Vậy:(M=x^2+11xy-y^2)


*

b) Ta có:(left(3xy-4y^2 ight)-N=x^2-7xy+8y^2)

(Leftrightarrow N=3xy-4y^2-x^2+7xy-8y^2)

(Leftrightarrow N=-x^2+10xy-12y^2)

Vậy:(N=-x^2+10xy-12y^2)


a, (6x2+9xy-y2) - ( 5x2-2xy)=M

=> M= (6x2+9xy-y2) - ( 5x2-2xy)

=> M= 6x2+9xy-y2- 5x2+2xy

=> M=(6x2- 5x2)+(9xy+2xy)-y2

=>M= 1x2+ 11xy - y2

Vậy M= 1x2+ 11xy - y2

b, N= (3xy-4y2) - (x2-7xy+8y2)

=> N= 3xy-4y2- x2+7xy-8y2

=> N= (3xy+7xy)-(4y2+8y2)-x2

=> N= 10xy - 12y2-x2

Vậy N= 10xy - 12y2-x2


a: Ta có:(M+5x^2-2xy=6x^2+9xy-y^2)

(Leftrightarrow M=6x^2+9xy-y^2-5x^2+2xy)

(Leftrightarrow M=x^2+11xy-y^2)

b: Ta có:(left(3xy-4y^2 ight)-N=x^2-7xy+8y^2)

(Leftrightarrow N=3xy-4y^2-x^2+7xy-8y^2)

(Leftrightarrow N=-x^2+10xy-12y^2)


Đa thức M nào tiếp sau đây thỏa mãnM-(3xy-4y2)=x2-7xy+8y2

A.M=x2-4xy+4y2

B.M=x2-4xy-4y2

C.M=-x2-4xy+4y2

D.M=-x2+10xy+4y2


a) M -(^left(x^2y-1 ight))=-2(x^3)+(x^2y)+1

=> M= (-2(x^3)+(x^2y)+1) +(^left(x^2y-1 ight))

=> M=-2(x^3)+(x^2y)+1+(^x^2y-1)

=> M= -2(x^3)+((x^2y+x^2y))+1-1

=> M=-2(x^3)+(2x^2y)

b)(3x^2+3xy-3x^3-M=3x^2+2xy-4y^2)

=>(M=left(3x^2+3xy-3x^3 ight)-left(3x^2+2xy-4y^2 ight))

(=>M=3x^2+3xy-3x^3-3x^2-2xy+4y^2)

(=>M=left(3x^2-3x^2 ight)+left(3xy-2xy ight)-3x^3+4y^2)

(=>M=xy-3x^3+4y^2)

Hơi muộn nhưng ý muốn bạn tick mang đến mình

*


1,Cho 2 nhiều thức A=4x2-5xy+3y2 B=3x2+2xy-y2

Tính A+B, A-B.Tìm nhiều thức C làm sao để cho C+2B=A

2, tìm nhiều thức M,N biết

a, M+(5x2-2xy)=6x2+9xy-y2

b, (3xy-4y2)-N=x2-7xy+8y2

3, tra cứu nghiệm của các đa thức sau:

F(x)=(3/4)x-1/8 H(x)=-5x+30 G(x)=(x-3)(16-4x) K(x)=x2-81 A(x)=x3-x M(x)=x2+7x-8 N(x)=x2+1

B(x)=x3+x C(x)=5x2+10

4, chứng minh đa thức H(x)=x2+4; f(x)=(x-2)2+1 ko gồm nghiệm

5, đến 2 nhiều thứcP(x)=2x3+10x2-6x+7

Q(x)=-2x3-8x+6x-7

a, TínhP(x)+Q(x);P(x)-Q(x)

b, chứng tỏ rằng ko tồn tại giá trị nào của x để 2 đa thứcP(x) cùng Q(x) cùng có giá trị âm.


#Toán lớp 7
0

tìm nhiều thức M,N biết

a. M+(5x^2 trừ 2xy)=6x^2+9xy trừ y^2

b. (3xy trừ 4y^2) trừ N=x^2 trừ 7xy+8y^2


#Toán lớp 7
0

Tìm nhiều thức M, N biết

a) M + (5x2- 2xy) = 6x2+ 9xy - y2

b) (3xy - 4y2) - N = x2- 7xy + 8y2


#Toán lớp 6
2
Vũ Như Mai

a/

(M+5x^2-2xy-6x^2-9xy+y^2=0)

(M-x^2-11xy+y^2=0)

(M-x^2+y^2-11xy=0)

(M=x^2-y^2+11xy)

Vậy:..

Câu b tương tự


Đúng(0)
Văn

M + (5x2- 2xy) = 6x2+ 9xy - y2 ta cóM =(6x2+ 9xy - y2) -(5x2- 2xy)= x2 +11xy -y2


Đúng(0)

Bài 1: Tìm nhiều thức M biết : M-3xyz+5x2-7xy+9=6x2+xyz+2xy+3-y2

Bài 2:Chứng minh nhiều thức sau vô nghiệm :

a)ax2+2x+3 b)x2+4x+6

Bài 3: cho đa thức P(x)= ax4+bx3+cx2+dx+e,biết P(1)=P(-1) , P(2)=P(-2).

Chứng minh P(x)=P(-x) với tất cả x( giúp mình nha cảm ơn mọi fan aaTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Xem thêm: First Name, Last Name Là Gì? Cách Điền Họ Tên Trong Tiếng Anh Của Bạn


91neg.com)