- Hiđroclorua là chất khí, không màu, tan nhiều trong nước (1 lít nước tổ hợp 500 lít HCl)

- Hiđroclorua nặng hơn không khí

II. Axit Clohiđric (HCl)

1. Tính chất vật lý

- Ddd HCl= 1,19 g/cm3(370C);

- Bốc sương trong không khí.

Bạn đang xem: Thuốc thử của axit clohidric và muối clorua là

2. đặc thù hóa học

a. Tính axit mạnh

HCl là một axit mạnh, có rất đầy đủ tính chất điển hình nổi bật của axit

- làm đỏ quỳ tím

- tác dụng với kim loại (trước H trong dãy điện hóa) hiện ra khí H2

- tính năng với bazơ nhận được muối cùng nước

- tính năng với oxit bazơ chiếm được muối với nước

- tác dụng với muối hạt thu được muối bắt đầu và axit mới

*

*

*

b. Tính khử

Ví dụ:

*

*
.

3. Điều chế.

a. Trong chống thí nghiệm

+ phương thức sunfat:(HBr cùng HI không dùng được biện pháp này do có tính khử)

NaCl rắn + H2SO4đặc→NaHSO4+ HCl↑ (0C)

2NaCl rắn + H2SO4đặc→Na2SO­4+ 2HCl↑ (> 4000C)

*

b. Trong công nghiêp (phương pháp tổng hợp)

- Đốt Cl2và H2lấy từ bỏ phương trình điện phân dung dịch NaCl

*
( ánh sáng, sức nóng độ)

- Clo hóa các hợp chất hữu cơ nhất là hyđrocacbon.

*

III. Muối bột clorua và nhận biết muối clorua

1. Một số muối clorua

NaCl: làm cho muối ăn

ZnCl2: dùng làm chất chống mục

BaCl2: thuốc trừ sâu

KCl: phân bón

Đa số các muối clorua tan những trong nước, trừ AgCl ko tan, không nhiều tan: CuCl, PbCl2.

Ứng dụng: (SGK)

2. Nhận biết ion clorua

Thuốc thử: dung dịch AgNO3

Phương pháp: mang đến vài giọt dd AgNO3vào dung dịch đề xuất phân biệt nếu bao gồm thấy xuất hiện kết tủa trắng không tan trong axit bạo gan → HCl hoặc muối bột clorua.

*

*

B. Bài xích tập

1. Dạng 1: Lí thuyết vềHidroclorua - Axit clohidric cùng muối clorua

Câu 1.Nồng độ cao nhất của hỗn hợp HCl là

A. 25 %. B. 37%. C.20%. D. 50%.

Đáp án B

Câu 2.Nhận xét nào sau đây về hidro clorua là ko đúng?

A. Là chất khí ở đk thường.

B. có mùi xốc.

C. Tan xuất sắc trong nước.

D. có tính axit.

Đáp án D

Câu 3.Tính hóa chất của axit HCl là

A. Tính axit mạnh. B. Tính khử.

C. Cả A với B. D. Tính oxi hoá.

Đáp án C

Câu 4.Khí hidro clorua hoàn toàn có thể được điều chế bằng phương pháp cho muối nạp năng lượng (NaCl rắn) tính năng với hóa học nào sau đây?

A. H2SO4loãng. B. H2SO4đặc.

C. NaOH. D. H2O.

Đáp án B

Câu 5.Để điều chế khí HCl trong công nghiệp, fan ta thực hiện phương pháp:

A. Sunfat.

B. Tổng hợp.

C. Clo hoá các hợp hóa học hữu cơ.

D. Cả A, B, C phần lớn đúng.

Đáp án D

2. Dạng 2: bài bác tập giám sát về HCl

Câu 13.Hoà chảy 6,75 gam hỗn hợp Al và Cu trong dung dịch HCl dư nhận được 3,36 l khí (đktc). Phần trăm trọng lượng của Al và Cu trong hỗn hợp là:

A. 30% với 70%. B. 40% cùng 60%.

C. 35% cùng 65% . D. 50% và 50%.

Đáp án B

Lời giải

Hòa tan hỗn hợp Al với Cu chỉ gồm Al chảy trong HCl

2Al + 6HCl→ 2AlCl3 + 3H2

0,1 0,15 mol

⇒mAl= 0,1.27 = 2,7 gam⇒ %Al = 40%, %Cu = 60%

Câu 14.Cho 16 gam hỗn hợp bột Fe với Mg tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có một gam khí H2 cất cánh ra. Trọng lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam?

A. 33,75 gam. B. 51,5 gam.

C. 87 gam. D. hiệu quả khác.

Xem thêm: Nguyên Nhân Của Biến Đổi Khí Hậu, Nguyên Nhân Và Hậu Quả

Đáp án B

Lời giải

Đặt số mol của Mg là a mol cùng của fe là b mol

Ta gồm hệ sau:

*

⇒khối lượng muối clorua là m = 0,375.(24 +71) + 0,125.(56 + 71) = 51,5 gam.