Trình giải toán Tiger Algebra

Có phải bạn đang tìm kiếm...

*Bạn đang xem: Thừa số nguyên tố của 120

*
*
*
*

*
*
*
*

Chúng tôi mang đến là bạn đã viết:

lcm(120,84,144)

Đây là bài toán về bội phổ biến nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố.


Bội thông thường nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố

1. Tìm các thừa số yếu tố của 120

*Xem thêm: Rừng Nguyên Sinh Là Rừng Như Thế Nào, Và Tại Sao Chúng Ta Nên Bảo Vệ Chúng

Sơ vật dụng cây của các thừa số thành phần của 120: 2, 2, 2, 3 với 5

Xác định số lần xuất hiện tối đa của mỗi thừa số nguyên tố (2, 3, 5, 7) trong quá trình tìm thừa số của các số đã cho: