Supephotphat đơn: được sản xuất bằng cách cho quặng photphorit hoặc apatit tác dụng với H2SO4 đặc:

Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 → Ca(H2PO4)2 + CaSO4↓

||⇒ cây cỏ đồng hóa dễ dãi muối Ca(H2PO4)2, còn phần CaSO4 không có ích, làm rắn đất.

Bạn đang xem: Thành phần của supephotphat đơn gồm

Supephotphat kép: sản xuất bao gồm 2 giai đoạn, pha chế H3PO4 và mang lại H3PO4 tính năng với photphorit hoặc apatit.

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 2H3PO4 + 3CaSO4↓ || Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 → 3Ca(H2PO4)2.

||⇒ supephotphat kép chứa hàm vị P2O5 cao hơn vì chỉ đựng Ca(H2PO4)2.

⇒ lựa chọn C


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Thành phần bao gồm của phân bón phức hợp amophot là


A. Ca3(PO4)2 cùng (NH4)2HPO4


B. NH4NO3 với Ca(H2PO4)2


C. NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4


D. NH4H2PO4 cùng Ca(H2PO4)2


Câu 2:


Phân bón nitrophotka (NPK) là tất cả hổn hợp của


A. (NH4)2HPO4 với KNO3


B. NH4H2PO4 và KNO3


C. (NH4)3PO4 với KNO3


D. (NH4)2HPO4 và NaNO3


Câu 3:


Cho hình vẽ biểu lộ thí nghiệm điểu chế HNO3 vào phòng xem sét như sau:

Phát biểu không đúng về quy trình điều chế là


A.Có thể cụ H2SO4 đặc vày HCl đặc


B.Dùng nước đá để ngưng tụ khá HNO3


C.Đun rét bình làm phản ứng để tốc độ của phản nghịch ứng tăng


D.HNO3 là 1 trong những axit có ánh nắng mặt trời sôi thấp cần dễ bay hơi lúc đun nóng


Câu 4:


Cho sơ vật dụng phản ứng sau:

Cu + HNO3 ->Muối + NO + nước. Số nguyên tử đồng bị oxi hoá và số phân tử HNO3 bị khử theo lần lượt là


A. 3 với 8


B. 3 và 6


C. 3 với 3


D. 3 với 2


Câu 5:


Ure, (NH2)2CO là một loại phân bón hóa học đặc trưng và phổ biến trong nông nghiệp. Ure thuộc một số loại phân bón hóa học nào sau đây?


A. phân đạm


B. phân NPK


C. phân lân


D. phân kali


Câu 6:


Cho phản nghịch ứng: aAl + bHNO3 → cAl(NO3)3 + dNO + eH2O.

Các thông số a, b, c, d, e là đều số nguyên, về tối giản nhất. Tổng (a + e) bằng


A. 3


B. 4


C. 6


D. 5


Bình luận


bình luận
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại 91neg.com


*

link
thông tin 91neg.com
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


91neg.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


91neg.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Kể Về Ngày 20/11 Ở Trường Em Lớp 3, Viết Đoạn Văn Kể Về Ngày 20/11 Lớp 3


Quên mật khẩu


Nhập add email các bạn đăng ký để mang lại mật khẩu
đem lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


91neg.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn phấn kích để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
91neg.com