toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Câu phát biểu nào dưới đây đúng?

A.Electron là hạt sơ cấp mang điện tích

*


+0+nằm+cân+bằng+trong+điện+trường+đều+giữa+hai+bản+kim+loại+mang+điện+tích+trái+dấu.+Khoảng+cách+giữa+hai+bản+là+d.+Hiệu+điện+thế+giữa+hai+bản+là+U.+Nhận+xét...">

Một hạt bụi cân nặng m mang điện tích q > 0 nằm thăng bằng trong năng lượng điện trường hồ hết giữa hai phiên bản kim loại mang điện tích trái dấu. Khoảng cách giữa hai bản là d. Hiệu điện gắng giữa hai bạn dạng là U. Thừa nhận xét như thế nào sau đây sai?

A. Hạt bụi cân bằng d chức năng của lực điện trường cân bằng với trọng lực

B. Đường mức độ của năng lượng điện trường đều hướng thẳng đứng từ bên trên xuống dưới

C. Điện tích của hạt những vết bụi là: q = m g d U

D. Hai bạn dạng kim nhiều loại được đặt nằm ngang, bản tích năng lượng điện âm sinh sống phía trên


0+nằm+cân+bằng+trong+điện+trường+đều+giữa+hai+bản+kim+loại+mang+điện+tích+trái+dấu+.+Khoảng+cách+giữa+hai+bản+là+d.+Hiệu+điện+thế+giữa+hai+bản+là+U.+Nhận+xét...">

Cho biết trong 22,4 lít khí hidro sinh sống 0 o C và ở áp suất 1 atm thì bao gồm 12,04. 10 23 nguyên tử hidro. Từng nguyên tử hidro gồm hai hạt có điện là proton và electron. Biết độ bự mỗi điện tích là một trong những , 6 . 10 - 19 C .  Lượng điện tích dương và điện tích âm có trong một cm3 thứu tự là:

A.

Bạn đang xem: Tất cả các hạt sơ cấp đều mang điện tích

8,6 mC và –8,6 mC

B. 4,3 C với –4,3 C

C. 8,6 C cùng –8,6 C

D. 4,3 mC cùng –4,3 mC.


Cho biết trong 22,4l khí hiđro sống 0 o với dưới áp suất 1atm thì có 2 . 6 , 02 . 10 23 nguyên tử hiđrô. Mỗi nguyên tử hiđrô có hai hạt mang điện là proton và electron. Tổng các điện tích dương cùng tổng những điện tích âm trong 1 c m 3 khí hiđrô là?

A. 8,6C

B. 17,2C

C. 8,6C và 17,2C

D. 4,3C


Có 4 phân tử lần lượt là electron (điện tích – e; cân nặng me), proton (điện tích + e; trọng lượng m p = 1 , 836 m e ), notron (không mang điện, cân nặng m n = m p ) và hạt nhân heli (điện tích +2e, trọng lượng m H e = 4 m p  bay sang 1 vùng gồm từ ngôi trường đều với một vận tốc theo phương vuông góc với những đường sức từ. Mang thiết chỉ tất cả lực Lo-ren-xơ tác dụng lên những hạt. ở đầu cuối một thời gian, hạt bị lệch khỏi phương lúc đầu nhiều độc nhất vô nhị là

A. Electron

B. Hạt nhân heli

C. Proton

D. Notron


Có 4 hạt lần lượt là electron (điện tích – e; cân nặng me), proton (điện tích + e; cân nặng mp = 1,836me), notron (không có điện, cân nặng mn = mp) và hạt nhân heli (điện tích +2e, trọng lượng mHe = 4mp bay sang 1 vùng bao gồm từ ngôi trường đều với 1 vận tốc theo phương vuông góc với những đường mức độ từ. Trả thiết chỉ bao gồm lực Lo-ren-xơ tính năng lên các hạt. ở đầu cuối một thời gian, phân tử bị lệch khỏi phương thuở đầu nhiều nhất là

A. electron

B. hạt nhân heli

C. proton

D. notron


24) Khi nói về hoạt động của các hạt mang điện bên trong nguồn điện khi bao gồm dòng điện chạy qua nguồn, phát biểu nào tiếp sau đây không đúng?

A. Những điện tích âm vận động từ rất dương sang rất âm dưới chức năng của lực điện trường.

B. Lực dịch rời các hạt sở hữu điện là lực lạ.

C. Những điện tích dương di chuyển từ rất âm sang cực dương.

D. Lực dịch rời các năng lượng điện tích không hẳn là lực điện trường.


Cho biết vào 22,4 lít khí hidro ở 0 o C cùng ở áp suất 1 atm thì gồm 12,04. 10 23 nguyên tử hidro. Mỗi nguyên tử hidro gồm hai hạt mang điện là proton cùng electron. Biết độ béo mỗi năng lượng điện tích là một , 6 . 10 - 19 C .  Lượng điện tích dương và điện tích âm gồm trong 22,4 lít khí hiđrô nói trên theo thứ tự là:

A. 192640 mC và –192640 mC.

B. 192640 C và –192640 C

C.

Xem thêm: Chuyên Gia Chỉ Cách Để Phụ Huynh Giúp Con Chọn Khối Để Làm Gì

96320 mC và –96320 mC

D. 96320 C cùng 96320 C


Một phân tử bụi trọng lượng 10 - 4 g có điện tích q nằm cân đối trong điện trường đều có vecto cường độ điện trường E → tất cả Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống (E = 1600 V/m). Lấy g = 10 m / s 2 . Điện tích của hạt bụi là