Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Tập xác định của y cosx

*

*

*

*

1.Tìm tập xác minh của hàm số: y= (sqrt1+sinx-2cos^2x)

2. đến hàm số: y = (sqrtsin^4x+cos^4x-2msinx.cosx)

Tìm các giá trị của m để xác minh với những x.


c1 tập xác minh của hàm số (y=dfracsin2x+cosxtanx-sinx)

c2 tập xác định của hàm số (y=sqrt1+cot^22x)

c3 tập xác định của hàm số (y=cotleft(x-dfracpi4 ight)+tanleft(x-dfracpi4 ight))


Tìm điều kiện của thông số m nhằm hàm số sau tất cả tập xác minh là R

(y=dfracsin3xsqrtsin^6x+cos^6x+msinxcosx)


tìm tập khẳng định của hàm con số giác sau

a)(y=dfractanleft(2x-dfracpi4 ight)sqrt1-sinleft(x-dfracpi8 ight))

b)(y=dfractanleft(x-dfracpi4 ight)1-cosleft(x+dfracpi3 ight))

c)(y=dfrac3cosx-cos3x)

d)(y=dfrac4sin^2x-cos^2x)

e)(y=dfrac1+cotleft(dfracpi3+x ight)tan^2left(3x-dfracpi4 ight))


Giải pt:

1. ((sqrt9-x^2)-2x).(x(^3)+x(^2)-12x+10)=0 2. Cos3x+2cos(^2)(x+(dfracpi6))=1

Bài 2 search tập xác định của hàm số y = (dfracsqrt1-sin2xcos3x)

Bài 3 : đến pt (cosx+1)(cos-2x-mcosx)=msin(^2) x

tìm m nhằm pt bao gồm đúng 2 nghiệm sáng tỏ thuộc (<0;dfrac2pi3)(>)

bài 4: cho hàm số y= x(^3)-2mx(^2)+(7m-8)x-5m=10 có đồ thị (C(_m)) và đường thẳng d: y=x+m. Tìm kiếm m nhằm d cắt ( C(_m)) tai ba điểm phân biêt 

giúp e cùng với mn ơiiii

 
Xem thêm: Kiến Thức Công Thức Tính Thể Tích Khí Ở Đktc Trong Hóa Học, Kiến Thức Công Thức Tính Thể Tích Khí Ở Đktc

tìm tập xác minh của từng hàm số sau : a) (y=frac1-cos x2sin x+sqrt2) ; b) (y=fracsinleft(x-2 ight)cos2x-cos x) ; c) (y=frac an x1+ an x) ; d) (y=frac1sqrt3cos2x+1)


tìm tập xác minh của từng hàm số sau : 

a) y = (sqrt3-sin x) ; b) y = (frac1-cos xsin x) ; c) y = (sqrtfrac1-sin x1+cos x) ; d) y = ( an)(2x + (fracpi3))