Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn môn tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

Ta có: Ư ( 12) = -1; -3; -4 ; -12 ; -2 ; - 6 ; 1; 2;3;4;6; 12

Mà là tập đúng theo > - 4

=> A = -3 ; -2 ; -1 ; 1 ; 2 ; 3; ;4; 6 ;12


*

Bài 1. Tìm kiếm tập hợp các ước của 12 mà lớn hơn -4.

Bạn đang xem: Tập hợp các ước của 12

Bài 2. Search số nguyên n, hiểu được n – 3 là mong của 7.

Mik đã tick


Tập đúng theo A toàn bộ các mong của 18Tập hợp B toàn bộ các ước to hơn 5 của 60

Tập đúng theo C tất cả các ước nhỏ tuổi hơn 20 của 48Tập thích hợp D toàn bộ các bội nhỏ hơn 30 của 4Tập thích hợp E toàn bộ các bội to hơn 7 và nhỏ hơn 35 của 7Tập đúng theo F toàn bộ các bội lớn hơn hoặc bởi 10 và nhỏ tuổi hơn hoặc bằng 40 của 5


1) TÌM 5 BỘI CỦA 3; -5; 9 ; -92) TÌM CÁC BỘI CỦA -13 LỚN HƠN -40 NHƯNG NHỎ HƠN 403) TÌM TẤT CẢ CÁC ƯỚC CỦA -3; 6 ; -1 ; -11; 364)TÌM CÁC ƯỚC CỦA 12 MÀ LỚN HƠN -4


a) Viết tập hợp những số nguyên tố nhỏ dại hơn 30.

b) Viết tập hợp các ước của 30.

c) Viết tập hợp các bội lớn hơn 20 và nhỏ tuổi hơn 100 của 12.


a)Tập các số nguyên tố nhỏ tuổi hơn 30 là:2,3,5,7,11,13,17,19,23,29

b)Tập những ước của 30 là:1,2,3,5,6,10,15,30

c)Tập những số phải tìm là:24,36,48,60,72,84,96


a) Viết tập hợp các số nguyên tố nhỏ hơn 30.

2;3;5;7;11;13;17;19;23;29

b) Viết tập hợp những ước của 30.

Xem thêm: Mặt Cầu Là Gì ? Công Thức Hình Cầu Tìm Diện Tích Bề Mặt Hình Cầu (R)

1;2;3;5;6;10;15;30

c) Viết tập hợp các bội lớn hơn 20 và nhỏ tuổi hơn 100 của 12

24;36;48;60;72;84;96

HỌC TỐT


1.Tìm những bội nhỏ dại hơn hoặc bởi 12 của 3 ?

2.Tìm những bội to hơn 5 cùng nhỏhơn 25 của 4 ?

3.Tìm tất cả các ước của 8 ?

4.Tìm các ước của 12 ?

5.Tìm toàn bộ các mong của 5 ?

6.Tìm số tự nhiên x cơ mà x E Ư(9) ?

(làm nhanh giùm bản thân nha!mai bản thân nộp ai giải được bản thân tick cho)


1. Bội của 3 (in) 3, 6, 9, 12, 15, ...

nhưng B(3)(le)12

(Rightarrow Bleft(3 ight)inleft3;6;9;12 ight\)

2.(Bleft(4 ight)inleft4;8;12;16;20;24;28;... ight\)

nhưng(5

(Rightarrow Bleft(4 ight)inleft8;12;16;20 ight\)

3.(Ưleft(8 ight)inleft1;2;4;8 ight\)

4.(Ưleft(12 ight)inleft1;2;3;4;6;12 ight\)

5.(Ưleft(5 ight)inleft1;5 ight\)

6. Ta bao gồm :(Ưleft(9 ight)inleft1;3;9 ight\)

mà(xinƯleft(9 ight))

Vậy:(xinleft1;3;9 ight\)


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên