Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Lý thuyết lịch sử dân tộc 12 bài xích 16: trào lưu giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa mon Tám (1939-1945). Nước vn Dân chủ Cộng hòa thành lập

Lý thuyết lịch sử 12 bài xích 16: phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945). Nước vn Dân chủ Cộng hòa ra đời


Bài giảng: Bài 16: trào lưu giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa mon Tám (1939-1945). Nước vn Dân công ty Cộng hòa thành lập và hoạt động - Cô Phạm Phương Linh (Giáo viên 91neg.com)

I. TÌNH HÌNH VIỆT phái mạnh TRONG NHỮNG NĂM 1939 – 1945

1. Tình hình chính trị

a. Ráng giới:

- tháng 6/1940, Đức kéo vào Pháp, Pháp đầu mặt hàng Đức, thực hiện chính sách thù địch đối với các lực lượng hiện đại trong nước và phong trào cách mạng ở thuộc địa.

Bạn đang xem: Sử 12 bài 16 lý thuyết

*

Quân Đức tiến vào Pari (tháng 6/1940)

b. Việt Nam

- Pháp tăng cường vơ vét, tách bóc lột nhân dân nước ta để giao hàng cho cuộc chiến tranh đế quốc.

- Tháng, 9/1940, Nhật vượt biên giới giới Việt - Trung vào khu vực miền bắc Việt Nam, Pháp lập cập đầu hàng. ⇒ Pháp liên minh với Nhật vơ vét, tách bóc lột quần chúng. # Việt Nam.

- tháng 3/1945, Nhật đảo chính Pháp. ⇒ Lợi dụng cơ hội đó, các đảng phái bao gồm trị sinh hoạt Việt Nam tăng cường hoạt động, quần chúng nhân dân sục sôi khí thế, sẵn sàng đứng lên khởi nghĩa.

2. Tình hình tài chính - xã hội

a. Kinh tế:

* chế độ của Pháp:

- tăng tốc vơ vét mức độ người, sức của của nhân dân vn để giao hàng cho chiến tranh thế giới thứ hai.

- Thi hành chế độ “kinh tế chỉ huy”.

* chính sách của Nhật:

- chiếm đoạt ruộng khu đất để lập đồn điền, bắt nhân dân nhổ lúa, ngô trồng đay, thầu dầu phục vụ cho chiến tranh.

- Buộc Pháp xuất cảng các vật liệu chiến tranh sang trọng Nhật với giá tốt như: than, sắt, cao su,..

- Đầu tư, mở mang một số ngành công nhân ship hàng nhu cầu quân sự chiến lược như: khai thác sắt, crôm,...

⇒ Hậu quả: + Tài nguyên thiên nhiên của nước ta ngày càng vơi cạn.

+ kinh tế tài chính Việt phái mạnh nghèo nàn, lạc hậu, phát triển mất cân nặng đối.

b. Làng hội:

- bên dưới hai tầng áp bức Pháp – Nhật, đời sống của những tầng lớp nhân dân nước ta ngày càng khổ cực, xấu cùng.

- các cuộc đấu tranh của nhân dân nước ta chống lại thực dân Pháp cùng phát xít Nhật diễn ra.

⇒ chuyển đổi về tình hình trái đất và trong nước đòi hỏi Đảng cộng sản Đông Dương buộc phải kịp thời nuốm bắt, đưa ra đường lối đấu tranh.

II. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG 9/1939 ĐẾN THÁNG 3/1945

1. Họp báo hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng cùng sản Đông Dương tháng 11/1939

a. Hoàn cảnh:

- Chiến tranh nhân loại thứ hai bùng nổ, tình hình thế giới có tương đối nhiều chuyển vươn lên là phức tạp.

- Thực dân Pháp tăng cường vơ vét, bóc lột, bọn áp dân chúng Việt Nam.

⇒ Đòi hỏi Đảng yêu cầu kịp thời nắm bắt tình hình, đưa ra đường lối tranh đấu đúng đắn.

- tháng 11/1939, họp báo hội nghị Ban Chấp hành tw Đảng họp trên Bà Điểm (Hóc Môn) vì Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì.

*

Tổng túng thiếu thư Nguyễn Văn Cừ

b. Câu chữ hội nghị:

- Nhiệm vụ, phương châm trước đôi mắt là: đánh đổ đế quốc cùng tay sai, giải phóng các dân tộc sinh hoạt Đông Dương, tạo nên Đông Dương trọn vẹn độc lập.

- tạm gác lại khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, trưng thu ruộng đất của thực dân đế quốc cùng địa chủ, bội phản bội quyền lợi dân tộc, chông tô cao, lãi nặng.

- vắt khẩu hiệu “Thành lập tổ chức chính quyền Xô Viết công nông binh” bằng khẩu hiệu “Chính đậy dân nhà cộng hòa”.

- Xác định cách thức đấu tranh: gửi từ chiến đấu đòi dân sinh, dân chủ sang tiến công đổ tổ chức chính quyền của đế quốc với tay sai; từ chuyển động hợp pháp, nửa thích hợp pháp sang kín và bất thích hợp pháp.

- thành lập Mặt trận dân tộc thống tốt nhất phản đế Đông Dương.

c. Ý nghĩa: khắc ghi bước chuyển làn quan trọng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc bản địa lên hàng đầu, chuyển nhân dân ta bước vào thời kỳ trực tiếp di chuyển cứu nước.

2. Phần đông cuộc đấu tranh mở màn thời kì mới

a. Khởi nghĩa Bắc sơn (tháng 9/1940)

* Nguyên nhân: tháng 9/1940, quân Nhật tiến công Lạng Sơn, quân Pháp thất bại chạy, thoái lui qua châu Bắc tô => tạo đk khách quan tiện lợi cho cuộc tranh đấu của dân chúng Bắc Sơn.

* diễn biến chính:

- mon 9/1940, Đảng bộ Bắc Sơn chỉ huy quần bọn chúng nhân dân nổi lên đấu tranh, ra đời chính quyền phương pháp mạng.

*

- Nhật thỏa hiệp cùng với Pháp, xoay trở lại đàn áp phong trào đấu tranh của quần chúng Bắc Sơn.

* Kết quả: Khởi nghĩa Bắc tô bị quân Pháp với Nhật đàn áp, khủng ba dã man => thất bại.

* Ý nghĩa: Thể hiện ý thức yêu nước; Để lại mang đến Đảng cùng sản Đông Dương nhiều bài học kinh nghiệm về khởi nghĩa vũ trang, bài học về chế tạo lực lượng vũ trang, lựa chọn thời cơ,...

b. Khởi nghĩa phái nam Kì (tháng 11/1940)

* Nguyên nhân: thực dân Pháp bắt binh lính vn ra làm cho bia đỡ đạn mang đến chúng.

* diễn biến chính:

- nghĩa quân triệt hạ được một trong những đồn bốt giặc, thành lập chính quyền phương pháp mạng ở nhiều nơi...

*

Lược đồ gia dụng khởi nghĩa nam giới Kì (tháng 11/1940)

* Kết quả: Khởi nghĩa phái mạnh Kì bị quân Pháp mập bố, đàn áp mọi rợ => thất bại.

* Ý nghĩa: thể hiện tinh thần yêu nước; nhằm lại cho Đảng cùng sản Đông Dương bài học kinh nghiệm về lựa chọn thời cơ khởi nghĩa...

* tại sao : Binh lính người việt nam trong quân đội Pháp làm phản đối vấn đề Pháp chuyển lính người việt sang Lào chiến tranh với quân vương quốc nụ cười .

* Kết quả: Pháp kịp thời đối phó,chiều hôm sau, toàn bộ binh quân nhân tham gia nổi lên bị bắt.

*

Lược đồ dùng binh biến hóa Đô Lương

* Ý nghĩa: thể hiện niềm tin yêu nước của binh lính việt nam trong quân team Pháp; để lại nhiều bài học kinh nghiệm mang đến Đảng cộng sản Đông Dương.

3. Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo biện pháp mạng. Hôi nghị lần 8 Ban chấp hành tw Đảng cộng sản Đông Dương (05/1941).

a. Trả cảnh:

- cụ giới: Chiến tranh thế giới bước sang năm sản phẩm 3. Ở châu Âu, vạc xít Đức ráo riết chuẩn bị lực lượng để tiến công Liên Xô,...

- Việt Nam: + dưới hai tầng áp bức Pháp – Nhật, nhân dân nước ta vô cùng khổ cực.

*

Lán Khuổi Nậm – vị trí họp họp báo hội nghị lần máy 8 Ban Chấp hành trung ương Đảng

b. Văn bản Hội nghị:

- xác minh nhiệm vụ hầu hết trước mắt là giải phóng dân tộc .

- tạm thời gác khẩu hiệu bí quyết mạng ruộng đất, nêu khẩu hiệu sút tô, giảm thuế, phân tách lại ruộng công, tiến tới người cày tất cả ruộng.

- sau khi đánh xua đuổi Pháp –Nhật sẽ thành lập Chính đậy nhân dân của nước vn Dân nhà Cộng hòa .

- thành lập Mặt trận Việt Nam hòa bình đồng minh (Mặt trận Việt Minh) núm cho chiến trường Thống độc nhất phản đế Đông Dương .

- nỗ lực tên các hội phản nghịch đế thành hội cứu vãn quốc , trợ giúp việc lập chiến trận ở Lào, Campu chia

- xác định hình thái của cuộc khởi nghĩa sinh hoạt Việt Nam: đi từ khởi nghĩa từng phần phát lên tổng khởi nghĩa, Hội nghị chuẩn bị khởi nghĩa tranh bị là trách nhiệm trung vai trung phong của Đảng.

c. Ý nghĩa: hoàn chỉnh chủ trương gửi hướng chiến đấu được đưa ra từ hội nghị Trung ương mon 11/1939, nhằm giải quyết mục tiêu số một của biện pháp mạng là hòa bình dân tộc và đặt ra nhiều nhà trương sáng tạo để thực hiện kim chỉ nam ấy.

4. Chuẩn bị tiến cho tới khởi nghĩa giành bao gồm quyền.

a. Bước đầu xây dựng lực lượng đến cuộc khởi nghiã vũ trang:

* thành lập lực lượng thiết yếu trị:

- Ở Cao Bằng:

+ Cao bởi là nơi thí điểm xây dựng các Hội cứu vãn quốc.

+ Năm 1942 , khắp các châu làm việc Cao Bằng đều có Hội cứu giúp quốc, trong các số đó có tía châu hoàn toàn, Ủy ban Việt Minh tỉnh giấc Cao bằng và khác tỉnh Cao - Bắc - lạng đựoc thành lập,...

- Ở miền bắc và miền Trung: các "Hội bội phản đế" gửi sang các "Hội cứu giúp quốc", những "Hội cứu vớt quốc" new được thành lập.

- Năm 1943, Đảng chuyển ra bạn dạng "Đề cương văn hóa truyền thống Việt Nam" và vận động thành lập Hội văn hóa truyền thống cứu quốc việt nam (cuối 1944) và Đảng dân chủ việt nam đứng trong chiến trường Việt Minh(6/1944).

*

* xây đắp lực lượng vũ trang:

- Đội du kích Bắc đánh thành lập, chuyển động tại địa thế căn cứ Bắc tô - Võ Nhai.

* Xây dựng căn cứ địa phương pháp mạng:

- họp báo hội nghị Trung ương 11/1940 thiết kế Bắc tô – Võ Nhai thành địa thế căn cứ địa biện pháp mạng .

- 1941, sau khi về nước, Nguyễn Ai Quốc chọn Cao bởi để xây dựng địa thế căn cứ địa dựa vào cơ sở lực lượng thiết yếu trị và tổ chức triển khai phát triển.

⇒ Bắc sơn – Võ Nhai với Cao bởi là 2 địa thế căn cứ địa đầu tiaan của Việt Nam.

b. Vội vàng rút sẵn sàng cho khởi nghĩa khí giới giành chủ yếu quyền.

- mon 02/1943, Ban hay vụ trung ương Đảng họp trên Võng La (Đông Anh- Phúc Yên) vun ra kế hoạch sẵn sàng toàn diện mang lại khởi nghĩa vũ trang.

- Năm 1943, 19 ban “ xung phong “Nam tiến” được lập ra nhằm liên lạc với địa thế căn cứ địa Bắc tô – Võ Nhai và cải cách và phát triển lực lượng xuống miền xuôi .

*

Lễ ra đời Đội vn tuyên truyền giải tỏa quân

III. KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN

1. Khởi nghĩa từng phần (từ mon 3 đến thời điểm giữa tháng 8/1945)

a. Hoàn cảnh lịch sử:

* quả đât

- Đầu 1945, Liên Xô đánh bại phát xít Đức, giải phóng các nước Trung và Đông Âu.

- Ở châu Á – tỉnh thái bình Dương, Nhật thua trận nặng nề.

+ quân thù chính của nhân dân Đông Dương là phát xít Nhật.

+ núm khẩu hiệu “Đánh xua đuổi phát xít Nhật – Pháp” bằng “Đánh đuổi phát xít Nhật”.

+ hình thức đấu tranh: trường đoản cú bất vừa lòng tác, bến bãi công, bến bãi thị cho biểu tình thị uy, vũ trang du kích cùng sẵn sàng chuyển sang tổng khởi nghĩa khi có điều kiện.

+ Phát hễ một cao trào chống Nhật cứu vớt nước làm cho tiền đề mang đến cuộc tổng khởi nghĩa.

b. Diễn biến khởi nghĩa từng phần

- Ở địa thế căn cứ địa Cao – Bắc – Lạng: Đội vn Tuyên truyền hóa giải quân và Cứu quốc quân phối phù hợp với lực lượng thiết yếu trị của quần chúng đập tan chính quyền địch, thành lập và hoạt động chính quyền phương pháp mạng.

- Tại phía bắc và Trung Bộ, khẩu hiệu “phá kho thóc, giải quyết và xử lý nạn đói” của trung ương Đảng đã kịp thời đáp ứng nguyện vọng của quần bọn chúng nhân dân => tạo cho một phong trào đấu tranh sôi nổi, khỏe khoắn mẽ.

*

Đội du kích cha Tơ

- Ở phái nam Kì, phong chống chọi của nhân dân cải tiến và phát triển mạnh, đặc biệt là ở Mĩ Tho với Hậu Giang.

c. Ý nghĩa:

- Đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng sủa suốt, hoạt bát và sáng chế của Đảng cùng sản Đông Dương.

- Qua cao trào “Kháng Nhật, cứu vớt nước”:

+ Đội ngũ cán bộ, đảng viên được test thách, rèn luyện và càng ngày trưởng thành.

+ Lực lượng giải pháp mạng quần chúng ở cả nông thôn và thành thị đều cải tiến và phát triển nhanh chóng.

+ Lực lượng địch suy nhược nghiêm trọng.

- Để lại nhiều bàu học khởi nghĩa quý báu cho những cuộc đương đầu yêu nước sau này.

⇒ Cao trào “Kháng Nhật, cứu vớt nước” là bước trở nên tân tiến nhảy vọt của giải pháp mạng Việt Nam, chế tạo tiền đề trực tiếp cho việc bùng nổ, cách tân và phát triển và giành chiến thắng của Tổng khởi nghĩa mon Tám năm 1945.

2. Sự chuẩn bị cuối cùng trước thời gian ngày Tổng khởi nghĩa.

- mon 4/1945, hội nghị quân sự Bắc Kì được tập trung ở Hiệp Hòa (Bắc Giang). Hội nghị đã quyết định:

+ Thống nhất những lực lượng vũ trang thành nước ta Giải phóng quân.

+ cách tân và phát triển hơn nữa lực lượng vũ trang và nửa vũ trang.

+ Tích cực trở nên tân tiến chiến tranh du kích với xây dựng căn cứ địa phòng Nhật,...

*

Lược đồ dùng Khu giải tỏa Việt Bắc

3 .Tổng khởi nghĩa mon Tám năm 1945.

a. Nhật đầu mặt hàng Đồng Minh, lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố.

* Nhật đầu mặt hàng Đồng minh.

- tháng 8/1945, Chiến tranh quả đât thứ hai lao vào những ngày cuối.

+ Ở châu Âu, vạc xít Đức với Italia bị phá hủy đã đặt quân phiệt Nhật vào nắm tuyệt vọng, thất bại là điều không né khỏi.

*

Nhật phiên bản kí văn khiếu nại đầu mặt hàng Đồng minh không điều kiện

- bài toán Nhật phiên bản đầu hàng, vẫn tác động thâm thúy tới tình hình Việt Nam:

+ Lực lượng quân Nhật ở vn hoang mang, chính phủ nước nhà thân Nhật nai lưng Trọng Kim rệu rã.

+ Đại diện quân Đồng minh (Anh và nước trung hoa Dân quốc) cùng với danh nghĩa giải liền kề quân đội Nhật không tiến vào Việt Nam.

⇒ thời dịp khách quan thuận tiện để nhân dân nước ta nổi dậy giành chính quyền đã tới.

* Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố

b. Cốt truyện cuộc Tổng khởi nghĩa:

- 18/8/ 1945, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng nam giới giành tổ chức chính quyền sớm nhất.

*

Nhân dân Hà Nội xâm lăng Bắc bộ phủ

*

Chủ tịch tp hcm đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai xuất hiện nước việt nam Dân công ty Cộng hòa

V. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LỊCH SỬ BÀI HỌC kinh NGHIỆM CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 .

1. Vì sao thắng lợi

a. Lý do khách quan:

- thắng lợi của Đồng minh trong cuộc chiến tranh chống vạc xít, đã khích lệ tinh thần, lòng tin cho nhân dân nước ta trong đấu tranh giải phóng dân tộc, sinh sản thời cơ nhằm nhân dân nước ta đứng lên Tổng khởi nghĩa.

b. Lý do chủ quan:

- dân tộc ta có truyền thống lâu đời yêu nước nồng nàn.

- Đảng đã đề ra đường lối chiến lược, lãnh đạo chiến lược cùng sách lược chính xác trên đại lý lý luận Mac – Lê-nin được vận dụng sáng chế vào hoàn cảnh Việt Nam.

- Đảng gồm quá trình chuẩn bị suốt 15 năm, qua các phong trào cách mạng 1930 – 1931, 1936 – 1939, 1939 – 1945 với đã rút những bài học kinh nghiệm kinh nghiệm.

- Toàn Đảng, toàn dân độc nhất trí, quyết tâm giành hòa bình tự do, linh họat, sáng sủa tạo chỉ huy khởi nghĩa, chớp thời cơ phát rượu cồn quần chúng nổi dậy giành chính quyền.

2. Ý nghĩa kế hoạch sử.

a. Đối với dân tộc bản địa Việt Nam

- phá tan xiềng xích quân lính của Pháp - Nhật, lật nhào ngai rubi phong kiến, lập nước nước ta Dân công ty Cộng hòa.

- xuất hiện thêm kỷ nguyên mới của dân tộc bản địa – kỉ nguyên độc lập, từ do; giải tỏa dân tộc nối sát với giải phóng xã hội.

- Đảng cộng sản Đông Dương biến đổi một Đảng chũm quyền, sẵn sàng điều kiện đến những thành công tiếp theo.

b. Đối với quả đât :

- đóng góp thêm phần vào chiến thắng chủ nghĩa vạc xít vào Chiến tranh nhân loại thứ hai.

- Cổ vũ mạnh bạo các dân tộc bản địa thuộc địa chống chọi tự giải phóng, có tác động trực tiếp và rất lớn đến biện pháp mạng ở hai nước Miên với Lào.

3. Bài học kinh nghiệm:

- Đảng tất cả đường lối đúng đắn, trên cửa hàng vận dụng sáng chế chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào trong thực tiễn Việt Nam, thâu tóm tình hình nhân loại và trong nước để đề ra chủ trương, phương án cách mạng phù hợp.

- Tập hợp, tổ chức những lực lượng yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhất, trên các đại lý khối hòa hợp công nông.

Xem thêm: Nghị Luận Văn Học Vội Vàng Lớp 11, Phân Tích Vội Vàng Của Xuân Diệu

- kết hợp đấu tranh chủ yếu trị cùng với vũ trang, tiến hành khởi nghĩa từng phần, chớp cơ hội phát cồn Tổng khởi nghĩa trong cả nước.