Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Siêu âm có thể truyền được trong môi trường nào và không tuyền được trong môi trường nào ?

Mai mik thi ùi nên cần gấp lắm trl nhanh giúp mình nha !!!


*

siêu âm có thể truyền đc trong chất rắn, chất lỏng, chất khí và không truyền đc trong chân ko.

Bạn đang xem: Sóng siêu âm có truyền được trong chân không

Mk chắc chắn 100% đúng lun!!!Cứ tin mk!!!

*

-Âm là bao gồm cả hạ âm , siêu âm và âm bình thường bạn ạ. Nên là mình cứ áp dụng theo SGK mà làm thôi: Âm có thể truyền qua môi trường chất rắn, lỏng, khí và không truyền được trong chân không


Âm có thể truyền được qua môi trường nào và môi trường nào thì không truyền được âm ? Thông thường, âm truyền đi trong môi trường nào nhanh nhất, chậm nhất ? Trong khi lan truyền, độ to của âm thay đổi như thế nào?


Am truyen duoc trong cac moi truong ran,long va khi. Am khong truyen duoc trong moi truong chan khong.

Moi truong chat ran la moi truong am truyen nhanh nhat, roi den moi truong chat long va cham nhat la moi truong chat khi

Khi lan truyen do to cua am giam dan 


Âm truyền dược trong môi trường nào? Không truyền được trong môi trường nào? So sánh vận tốc truyền âm trong các môi trường?

 


: Tính khoảng cách ngắn nhất từ người nói đến bức tường để nghe được tiếng vang? Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s.

 


- Âm truyền được trong những môi trường nào? Âm có truyền được trong môi trường chân không không?

- Vận tốc truyền âm qua các môi trường khác nhau thì như thế nào? ai nhanh cho một tick nha


- Bởi vì, âm thanh là sóng cơ học dọc nên truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi (lỏng rắn khí). ... Trong môi trường chân không không có các hạt chất dao động khi các vật phát ra âm dao động thì không có hạt vật chất nào dao động theo nên không thể truyền âm than

-Trong các môi trường khác nhau thì vận tốc truyền âm là khác nhau và phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn


 Bởi vì, âm thanh là sóng cơ học dọc nên truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi (lỏng rắn khí). ... Trong môi trường chân không không có các hạt chất dao động khi các vật phát ra âm dao động thì không có hạt vật chất nào dao động theo nên không thể truyền âm than

-Trong các môi trường khác nhau thì vận tốc truyền âm là khác nhau và phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn


Âm thanh có thể truyền được trong những môi trường nào? Âm thanh không truyền được trong môi trường nào?Vận tốc truyền âm trong môi trường nào lớn nhất, môi trường nào nhỏ nhất?


Âm thanh có thể truyền được trong những môi trường:Rắn,lỏng,khíÂm thanh ko thể truyền trong môi trường : chân khôngV của chất rắn là lớn nhất: 6100m/sV của chất khí là nhỏ nhất: 340m/s


Âm thanh chuyền được trong môi trường rắn,lỏng và khí.

Âm thanh ko thể chuyền trong môi trường Chân ko

Môi trường rắn có vận tốc chuyền âm thanh lớn nhất

-VD:người xưa áp tai nghe xuống đất để nghe tiếng vó ngựa từ xa

Môi trường khí có vận tốc chuyền âm thanh chậm nhất

VD:Lặn ở dưới nước ta vẫn nghe rõ tiếng bước chân ở trên bờ hơn khi ở dưới mặt nước


 

Âm có thể truyền được trong môi trường nào? Âm không truyền được trong môi trường nào? So sánh sự truyền âm trong các môi trường ? Tại sao khi áp tai vào tường ta có thể nghe rõ được tiếng cười nói ở phòng bên cạnh.? Thế nào là ô nhiễm tiếng ồn? Em hãy cho 01 ví dụ về ô nhiễm tiếng ồn và nêu biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn đó.


Trả lời: Chất rắn, lỏng, khí là những môi trường có thể truyền được âm.Âm không truyền được trong môi trường chân không

Vận tốc truyền âm trong chất khí chậm hơn vận tốc truyền âm trong chất lỏng, vận tốc truyền âm trong chất lỏng chậm hơn vận tốc trong chất rắn.

Trả lời: – Khi áp tai vào tườngta có thể nghe được tiếng cười nói ở phòng bên cạnh, vì âm truyền trực tiếp qua vật rắn. Khi để tai tự do trong không khí, thì tường đóng vai trò vật cách âm, nên ta không nghe thấy tiếng cười nói ở phòng bên cạnh

Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi tiếng ồn to... + Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi tiếng ồn to, kéo dài gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hoạt động bình thường của con người.

VD:

- Tiếng máy móc phát ra to và kéo dài.

- bệnh viện, trạm xá ở cạnh chợ

- nhà ở xát cạnh nhà máy xay xát thóc, gạo, ngô.


Đúng 0
Bình luận (0)

âm truyền được trong môi trường : rắn , lỏng , khí

rắn nhanh hơn lỏng , lỏng nhanh hơn khí

vì tốc độ truyền âm trong rắn nhanh hơn khí

ô nhiễm tiếng ồn là tiếng ồn phát ra to lâu

VD : trường ở gần hộp chợ

làm màng rạ nhung , trồng nhiều cây xanh


Đúng 1
Bình luận (0)

Câu 2:Âm có thể truyền được trong môi trường nào? Âm không truyền được trong môi trường nào? So sánh sự truyền âm trong các môi trường ? Tại sao khi áp tai vào tường ta có thể nghe rõ được tiếng cười nói ở phòng bên cạnh.? Thế nào là ô nhiễm tiếng ồn? Em hãy cho 01 ví dụ về ô nhiễm tiếng ồn và nêu biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn đó.


Lớp 7 Vật lý
1
1
Gửi Hủy

Âm thanh có thể truyền được trong những môi trường:Rắn,lỏng,khíÂm thanh ko thể truyền trong môi trường : chân khôngV của chất rắn là lớn nhất: 6100m/sV của chất khí là nhỏ nhất: 340m/s


Đúng 1

Bình luận (0)

Câu 2:Âm có thể truyền được trong môi trường nào? Âm không truyền được trong môi trường nào? So sánh sự truyền âm trong các môi trường ? Tại sao khi áp tai vào tường ta có thể nghe rõ được tiếng cười nói ở phòng bên cạnh.? Thế nào là ô nhiễm tiếng ồn? Em hãy cho 01 ví dụ về ô nhiễm tiếng ồn và nêu biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn đó.


Lớp 7 Vật lý
1
1
Gửi Hủy

TK:

- Âm có thể truyền được trong môi trường: rắn,lỏng,khí

- Âm không thể truyền trong môi trường chân không

- Vì khi áp tai vào tường, âm thanh truyền qua chất rắn là bức tường nên ta nghe được tiếng ở phòng bên cạnh.

- Ô nhiễm tiếng ồn là tiếng ồn trong môi trường vượt quá ngưỡng nhất định gây khó chịu cho người hoặc động vật.

- Biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn:

+)Bố trí lại không gian sống. Điều đầu tiên cần làm để bảo vệ bản thân khỏi ô nhiễm tiếng ồn chính là hạn chế tiếng ồn đi vào không gian sống của bạn. ...

+)Tạo môi trường âm thanh dễ chịu hơn. ...

+)Kiểm soát stress để giảm ảnh hưởng của tiếng ồn.

- VD : Tiếng máy bay cất cánh


Đúng 1
Bình luận (0)

1. Quan sát 1 cây đàn ghita, độ cao của dây đàn phát ra thay đổi như thế nào ? Giải thích điều đó?

2. Âm có thể truyền được trong môi trường nào? Trong khi lan truyền , độ to của âm thay đổi như thế nào?

Giúp nha! Mai mình phải thi rồi!


Lớp 7 Toán
2
0
Gửi Hủy

1/ Nếu chỉnh dây thì nó sẽ thay đổi độ cao, trầm

Đó là vì các dây có độ căng khác nhau. Với dây căng thì âm phát ra bổng do tần số lớn. Với dây không căng thì âm phát ra trầm do tần số nhỏ

2/ Âm có thể truyền trong môi trường rắn, lỏng, khí

Khi lan truyền, độ to của âm giảm dần


Đúng 0

Bình luận (0)

**** tui đi tui làm cho


Đúng 0
Bình luận (0)

Âm truyền được trong những môi trường nào? Môi trường nào truyền âm tốt? Lấy một thí dụ chứng tỏ môi trường truyền âm tốt nhất ?

giúp mik đc k ạ!!

 


Lớp 7 Vật lý Bài 13. Môi trường truyền âm
2
0
Gửi Hủy

tham khảo:

 

1. Âm có thể truyền qua những môi trường như rắn, lỏng, khí và không truyền qua chân không. VD: Truyền âm trong chất khí: hai người nói chuyện với nhau. Truyền âm trong chất rắn: một bạn áp tai vào bàn gỗ, một bạn lấy tay gõ vào bàn. Truyền âm trong chất lỏng: để một đồng hồ cơ đang chạy vào trong nước. 2.
Đúng 1
Bình luận (0)

âm truyền được trong môi trường : chất rắn, chất lỏng, chất khí

môi trường truyền âm tốt là khí

vd: 

+ Bạn A dùng đầu bút gõ xuống mặt bàn, bạn B áp tai vào bàn nghe được âm thanh do âm truyền trong gỗ. Âm truyền được trong chất rắn.

+Thả một chiếc đồng hồ báo thức được bọc nilong (ngăn thấm nước) vào trong bể nước. Ta vẫn nghe được tiếng chuông báo do âm truyền trong nước. Âm thanh truyền được trong chất lỏng.

+ Cô giáo giảng bài, các học sinh ngồi trong lớp đều nghe được lời cô giảng do âm truyền trong không khí. Âm thanh truyền được trong chất khí.


Đúng 0
Bình luận (0)

Câu 1: Âm có thể truyền được trong nhưng môi trường nào?

Câu 2: Âm không thể truyền được trong nhưng môi trường nào?

Câu 3: So sánh tốc độ truyền âm trong thép, nước, không khí?

 


Lớp 7 Toán
1
2
Gửi Hủy

 Chúng ta đã biết Âm thanh truyền được trong môi trường rắn, lỏng, khí

Âm thanh không thể truyền trong môi trường Chân không. Bởi vì, âm thanh là sóng cơ học dọc nên truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi (lỏng rắn khí). Khi các nguồn âm dao động, nó sẽ làm cho các hạt cấu tạo nên chất rắn, lỏng, khí ở sát nó cũng dao động theo.

Xem thêm: Ôn Tập Làm Văn Lớp 2 Học Kỳ 2 Tập Làm Văn Lớp 2, Tổng Hợp Các Bài Tập Làm Văn Lớp 2 Cuối Học Kì 2

 vận tốc truyền âm trong thép lớn hơn trong nước lớn hơn trong không khí.


Đúng 0

Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
91neg.com