Trả lời thắc mắc 3 bài bác 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1. Hãy nêu giải pháp dựng góc nhọn

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 4 bài xích 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 bài bác 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1. Cho hình 19, hãy cho biết thêm tổng số đo...

Bạn đang xem: Soạn bài tỉ số lượng giác của góc nhọn

Xem giải mã


bài xích 11 trang 76 sgk Toán 9 - tập 1

Tính các tỷ số lượng giác của góc B, từ đó suy ra các tỷ số lượng giác của góc A.

Xem giải thuật


bài 12 trang 76 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 12 trang 76 SGK Toán 9 tập 1. Hãy viết các tỉ con số giác sau thành tỉ con số giác của các góc nhỏ...

Xem giải mã


bài 13 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài bác 13 trang 77 SGK Toán 9 tập 1. Dựng góc α biết:

Xem lời giải


bài xích 14 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1

Sử dụng tư tưởng tỉ số các lượng giác của một góc nhọn để bệnh minh...

Xem lời giải


bài bác 15 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 15 trang 77 SGK Toán 9 tập 1. Cho tam giác ABC vuông trên A, hãy tính những tỷ số lượng giác của góc C

Xem giải thuật


bài 16 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài bác 16 trang 77 SGK Toán 9 tập 1. Mang đến tam giác vuông bao gồm một góc, cạnh huyền...

Xem thêm: Tia Tử Ngoại Được Dùng Để - Chụp Ảnh Bề Mặt Trái Đất Từ

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 1 - bài 2 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học 9

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học tập 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học 9

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài 2 - Chương 1 - Hình học tập 9

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 - bài 2 - Chương 1 - Hình học tập 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học 9

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học tập 9

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép 91neg.com giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.