Câu trả lời này còn có hữu ích không?


0
0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Câu như thế nào đúng, câu nào sai trong các câu sau đây:

A. Sự oxi hóa một yếu tố là lấy bớt electron của nhân tố đó, là tạo nên số thoái hóa của nguyên tố kia tăng lên.

Bạn đang xem: Số oxi hóa của no

B. Chất oxi hóa là hóa học thu electron, là chất chứa nguyên tố cơ mà số oxi hóa của nó tăng sau bội nghịch ứng.

C. Sự khử một nguyên tố là việc thu thêm electron mang đến nguyên tố đó, tạo nên số oxi hóa của thành phần đó sút xuống.

D. Chất khử là chất thu electron, là chất cất nguyên tố nhưng số oxi hóa của nó bớt sau bội phản ứng.

E. Toàn bộ đều sai


Câu 2:


Loại phản ứng nào tiếp sau đây luôn luôn là bội nghịch ứng thoái hóa – khử?


Câu 3:


Cân bằng các phương trình phản bội ứng oxi hóa – khử sau đây bằng phương thức thăng bằng electron và cho biết thêm chất khử, hóa học oxi hóa ở mỗi phản nghịch ứng:

a) Al+Fe3O4→Al2O3+Fe

b) FeSO4+KMnO4+H2SO4→Fe2(SO4)3+MnSO4+K2SO4+H2O

c) FeS2+O2→Fe2O3+SO3

d) KClO3→KCl+O2

e) Cl2+KOH→KCl+KClO3+H2O


Câu 4:


Cho phản nghịch ứng: M2Ox+HNO3→M(NO3)3+ …

Khi x có mức giá trị là bao nhiêu thì bội phản ứng trên ko thuộc nhiều loại phản ứng oxi hóa – khử?


Câu 5:


Dựa vào sự biến đổi số oxi hóa, tìm chất oxi hóa và chất khử giữa những phản ứng sau:

a) 2H2+O2→2H2O.

b) 2KNO3→2KNO2+O2.

c) NH4NO2→N2+2H2O.

d) Fe2O3+2Al→2Fe+Al2O3.


Câu 6:


Cho đông đảo chất sau: CuO, hỗn hợp HCl, H2, MnO2.

a) lựa chọn từng cặp một trong những chất đã cho để xẩy ra phản ứng oxi hóa – khử với viết phương trình bội phản ứng.

b) cho thấy thêm chất oxi hóa, chất khử, sự oxi hóa với sự khử một trong những phản ứng hóa học nói trên.


Câu 7:


Cho biết đã xảy ra sự oxi hóa cùng sự khử phần lớn chất nào một trong những phản ứng vắt sau:

a) Cu+2AgNO3→Cu(NO3)2+2Ag

b) Fe+CuSO4→FeSO4+Cu

c) 2Na+2H2O→2NaOH+H2.


Câu 8:


Loại phản nghịch ứng nào dưới đây luôn luôn luôn không là một số loại phản ứng thoái hóa – khử?


Câu 9:


Có thể điều chế MgCl2bằng:

- phản ứng hóa hợp.

- phản ứng thế.

- làm phản ứng trao đổi.


Câu 10:


Dựa vào sự chuyển đổi số oxi hóa, hãy cho biết thêm vai trò những chất tham gia trong những phản ứng oxi hóa – khử sau:

a) Cl2+2HBr→2HCl+Br2.

b) Cu+2H2SO4→CuSO4+SO2+2H2O.

c) 2HNO3+3H2S→3S+2NO+4H2O.

d) 2FeCl2+Cl2→2FeCl3.

Xem thêm: Nrbc Là Gì - Nrbc: Nucleated Các Tế Bào Máu Đỏ


Câu 11:


Hòa tan 1,39g muối bột FeSO4.7H2O trong dung dịch H2SO4loãng. đến dung dịch này chức năng với dung dịch KMnO40,1M. Tính thể tích hỗn hợp KMnO4tham gia phản bội ứng.


Hỏi bài
*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam