Bạn vẫn xem: Số oxi hoá của diêm sinh (S) trong H2S, SO2, SO3^(2-), SO4^(2-) thứu tự là |

SO2

,

SO3–

,

SO42–

lần lượt là

A. 0, +4, +3, +8. B. -2, +4, +6, +8.

Bạn đang xem: Số oxi hóa của lưu huỳnh trong so3 là

C. -2, +4, +4, +6. D. +2, +4, +8, +10

xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Đăng bởi: Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản Tân Phú

Đăng bởi: câu hỏi Tự Luận


A.– 2, 0, + 6, + 4, + 6, – 2, – 1.

B.– 2, 0, + 6, + 6, + 4, – 2, – 1.

C.– 2, 0, + 4, + 6, + 6, – 2, – 1

D.– 2, 0, + 6, + 4, + 4, – 2, – 1.

Câu hỏi trên nằm trong đề trắc nghiệm sau đây !

Số câu hỏi: 39


Số lão hóa của nguyên tố lưu huỳnh trong số chất: Na2SO4, SO3; H2S; S thứu tự là:

A.

B.

C.

D.


Nhận định làm sao sau đấy là đúng về năng lượng điện hoá trị:

Nhận định như thế nào chưa đúng chuẩn về số oxi hoá:

Điện hóa trị của Al trong hợp chất AlCl3 là

Chọn nội dung đúng để xong câu sau : “Trong toàn bộ các phù hợp chất,...”

Điện hoá trị của canxi (Ca) vào CaCl2 là:

Hợp chất mà yếu tố clo có số oxi hoá +3 là :

Số lão hóa của nguyên tử C trong CO2, H2CO3, HCOOH, CH4 lần lượt là

Số oxi hóa của N, O, S, Cl, Br, Cr, Mn trong số chất và ion: NH4+, CH3COOH, SO42–, Cl2, KBrO3, K2Cr2O7, K2MnO4 thứu tự là:

Hoá trị vào hợp chất ion được call là :

Cộng hoá trị của một nguyên tố là:

Công thức hóa học của hợp hóa học tạo vị nhôm và nhóm nitrat (NO3-) là:


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Hãy tính số oxi hoá của crom (Cr) vào hợp chất K2Cr2O7

Số oxi hoá của nitơ vào NO2-,NO3-, NH3 theo thứ tự là

A. -3, +3, +5 B. +3, -3, -5

C. +3, +5, -3. D. +4, +6, +3.

Số oxi hoá của clo (Cl) trong hợp chất HClO3là

A. +1. B.-2. C. +6. D.+5.

Hãy viết công thức cấu trúc của những phân tử : N2,CH4,NH3,H2O

Dựa vào quy tắc trở thành thiên độ âm điện của những nguyên tố vào một chu kì, hãy cho thấy trong các phân tử nói trên, phân tử nào có liên kết không phân cực, phân tử làm sao có link phân cực khỏe khoắn nhất.

Xem thêm: Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Cơ Bản & Mẹo Học Siêu Hiệu Quả, 100 Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Giao Tiếp Hằng Ngày

cho các chất và ion : Mn, MnO, MnCl4,MnO4-Số oxi hoá của Mn trong các chất cùng ion trên theo thứ tự là

A. +2 , -2, -4, +8. B. 0, +2, +4, +7.

C. 0, -2, -4, -7. D. 0, +2, -4, -7

Trong dãy oxit : Na2O, MgO, Al2O3,SiO2,P2O5,SO3,Cl2O7. Hầu như oxit có liên kết ion là

A.Na2O,SiO2,P2O5B.Na2O, MgO,Al2O3

C. MgO,Al2O3,P2O5D.SO3,Cl2O7,Na2O


câu hỏi hot cùng chủ thể

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI trung học phổ thông QUỐC GIA 2022

UNIT 9: LANGUAGE - NGỮ PHÁP TRỌNG TÂM BUỔI 2 - 2k5 Livestream TIẾNG ANH cô QUỲNH TRANG