hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học 12
Lớp 11
chất hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử hào hùng 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học tập 11
Lớp 10
hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử vẻ vang 10 Địa lí 10 GDCD 10 technology 10 Tin học tập 10
Lớp 9
hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử dân tộc 9 Địa lí 9 GDCD 9 technology 9 Tin học tập 9 Âm nhạc cùng mỹ thuật 9
Lớp 8
chất hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử hào hùng 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học 8 Âm nhạc cùng mỹ thuật 8
Lớp 7
Sinh học 7 lịch sử vẻ vang 7 Địa lí 7 Khoa học tự nhiên 7 lịch sử vẻ vang và Địa lí 7 GDCD 7 technology 7 Tin học tập 7 Âm nhạc với mỹ thuật 7
lịch sử và Địa lí 6 GDCD 6 công nghệ 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6

Câu hỏi Số oxi hoá của clo trong các hợp chất HCl, HClO, NaClO2, KClO3 và HClO4 lần lượt là

A

−1, +1, +2, +3, +4.

B

−1, +1, +3, +5, +6.

C −1, +1, +3, +5, +7. D −1, +1, +4, +5, +7.

Phương pháp giải:

Quy tắc xác định số oxi hóa:

1. Trong những đơn chất, số thoái hóa của nguyên tố bằng 0

2. Vào một phân tử, tổng số oxi hóa của các nguyên tố nhân với số nguyên tử của từng nguyên tố bởi 0.

Bạn đang xem: Số oxi hóa của kcl

3. Trong số ion đối chọi nguyên tử, số oxi hóa của nguyên tố bởi điện tích của ion đó. Vào ion đa nguyên tử, tổng số số oxi hóa của những nguyên tố nhân với số nguyên tử của từng nguyên tố bởi điện tích của ion.

4. Trong phần lớn các hợp chất, số oxi hóa của H bởi +1 (trừ hiđrua kim loại). Số lão hóa của O bằng -2 (trừ OF2 với peoxit).

Xem thêm: Tìm Tỉ Số Về Khối Lượng Của Electron So Với Proton So Với Nơtron


Lời giải bỏ ra tiết:

HCl: H+1 => Cl: -1

HClO, H+1, O-2 => Cl: +1

NaClO2, Na+1, O-2 => +1 + Cl + (-2) .2 = 0 => Cl: + 3

KClO3: K+1, O-2 => (+1) + Cl + (-2) .3 = 0 => Cl + 5

HClO4 : H+1, O-2 => (+1) + Cl + (-2) .4 = 0 => Cl + 7

Đáp án C


*
thắc mắc trước thắc mắc tiếp theo
*

Luyện bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - xem ngay


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép 91neg.com gửi các thông tin đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.