*
*
*
*
*
*
*
*

Những hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học (cis-trans)?

CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II); CH3CH=C(CH3)2 (III); C2H5–C(CH3)=C(CH3)–C2H5(IV);

C2H5–C(CH3)=CCl–CH3 (V)


Cho những chất sau: CH2=CH–CH2–CH2–CH=CH2; CH2=CH–CH=CH–CH2–CH3;

CH3–C(CH3)=CH–CH3; CH2=CH–CH2–CH=CH2; CH3–CH2–CH=CH–CH2–CH3;

CH3–C(CH3)=CH–CH3–CH3; CH3–CH2–C(CH3)=C(C2H5)–CH(CH3)2; CH3-CH=CH-CH3.

Bạn đang xem: Số đồng phân của c4h8

Số chất gồm đồng phân hình học là


Cho các chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3); 3-metylpent-2-en (4); đông đảo chất nào là đồng phân của nhau?


3 hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, trọng lượng phân tử của Z cấp 2 lần trọng lượng phân tử của X. X, Y, Z thuộc hàng đồng đẳng


Cho những nhận xét sau:

(1) Anken là hiđrocacbon mà phân tử tất cả chứa 1 liên kết đôi C=C.

(2) hầu như hiđrocacbon có công thức phân tử là CnH2n là anken.

(3) Anken là hiđrocacbon ko no, mạch hở có CTPT CnH2n.

(4) Anken là hiđrocacbon mạch hở có chứa 1 link đôi C=C, còn lại là links đơn.

Những tuyên bố đúng là


Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm pha trộn Y từ dung dịch X.

Xem thêm: Bari Clorua ( Bacl2 Kết Tủa Màu Gì ? Bacl2 Có Kết Tủa Không? Kết Tủa Màu Gì?

*

X hoàn toàn có thể chứa


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ thông tin và Truyền thông.