Sách Giáo Khoa chất hóa học Lớp 11 được bộ giáo dục và đào tạo và Đào Tạo soạn và phát hành. Sách có chín chương khá đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chăm đề chất hóa học …

Nội dung sách gồm các phần:

Sự điện liNito, PhotphoCacbon, silicĐại cương cứng về hóa học hữu cơHidrocacbon noHidrocacbon không noHidrocacbon thơmDẫn xuất halogen – ancol – phenolAndehit – Xetol – Axit cacboxylic


Bạn đang xem: Sách hóa học 11

CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI

Bài 1. Sự năng lượng điện liBài 2. Axit, bazơ cùng muốiBài 3. Sự năng lượng điện li của nước. PH. Chất thông tư Axit – bazơBài 4. Phản ứng thảo luận ion vào dung dịch các chất năng lượng điện liBài 5. Luyện tập: Axit, bazơ với muối. Phản ứng thương lượng ion trong dung dịch những chất điện liBài 6. Bài thực hành thực tế 1: Tính axit-bazơ. Bội nghịch ứng điều đình ion trong dung dịch các chất năng lượng điện liĐề chất vấn 15 phút – Chương I – chất hóa học 11Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương I – hóa học 11

CHƯƠNG 2: NITƠ – PHOTPHO

Bài 7. NitơBài 8. Amoniac với muối amoniBài 9. Axit nitric cùng muối nitratBài 10. PhotphoBài 11. Axit photphoric và muối photphatBài 12. Phân bón hóa họcBài 13. Luyện tập: đặc thù của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúngBài 14. Bài thực hành thực tế 2: tính chất của một số hợp hóa học nitơ, photphoĐề soát sổ 15 phút – Chương II – hóa học 11Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương II – chất hóa học 11

CHƯƠNG 3: CACBON – SILIC

Bài 15. CacbonBài 16. Hợp chất của cacbonBài 17. Silic với hợp chất của silicBài 18. Công nghiệp silicatBài 19. Luyện tập: đặc điểm của cacbon, silic và các hợp hóa học của chúngĐề bình chọn 15 phút – Chương III – chất hóa học 11Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương III – hóa học 11

CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

Bài 20. Bắt đầu về hoá học hữu cơBài 21. Phương pháp phân tử hợp hóa học hữu cơBài 22. Kết cấu phân tử hợp chất hữu cơBài 23. Bội nghịch ứng hữu cơBài 24. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, cách làm phân tử và cách làm cấu tạoĐề soát sổ 15 phút – Chương IV – chất hóa học 11Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương IV – hóa học 11

CHƯƠNG 5: HIDROCACBON NO

Bài 25. AnkanBài 26. XicloankanBài 27. Rèn luyện ankan với xicloankanBài 28. Bài thực hành số 3 : đối chiếu định tính nguyên tố. Điều chế và đặc điểm của metanĐề khám nghiệm 15 phút – Chương V – chất hóa học 11Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương V – chất hóa học 11

CHƯƠNG 6: HIDROCACBON KHÔNG NO

Bài 29. AnkenBài 30. AnkađienBài 31. Luyện tập: Anken với AnkadienBài 32. AnkinBài 33. Luyện tập: AnkinBài 34. Bài thực hành thực tế 4 : Điều chế và tính chất của etilen với axetilenĐề đánh giá 15 phút – Chương VI – hóa học 11Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương VI – chất hóa học 11

CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM, NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON

Bài 35. Benzen cùng đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khácBài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơmBài 37. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiênBài 38. Khối hệ thống hóa về hiđrocacbonĐề soát sổ 15 phút – Chương VII – hóa học 11Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương VII – hóa học 11

CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL

Bài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbonBài 40. AncolBài 41. PhenolBài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenolBài 43. Bài thực hành thực tế 5: tính chất của etanol, glixerol cùng phenolĐề khám nghiệm 15 phút – Chương VIII – chất hóa học 11Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương VIII – hóa học 11

CHƯƠNG 9: ANĐEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLIC

Bài 44. Anđehit – xetonBài 45. Axit cacboxylicBài 46. Luyện tập: Anđehit – xeton – axit cacboxylicBài 47. Bài thực hành 6: đặc điểm của anđehit cùng axit cacboxylicĐề kiểm tra 15 phút – Chương IX – hóa học 11Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương IX – chất hóa học 11
*

*

*

*

*

Đắc nhân tâm – How to lớn win friends and Influence People của Dale Carnegie là quyển sách lừng danh nhất, bán chạy nhất và gồm tầm...


Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Bài 132: Luyện Tập Chung, Bài 132 : Luyện Tập Chung

Tải Sách Miễn tầm giá là website hiểu sách, hiểu truyện online; tải sách, tải truyện miễn phí. Ebook các định dạng pdf/epub/mobi/prc/azw3 được sưu tầm từ không ít nguồn trên internet. Chúng ta có thể đọc online hoặc tải về về máy để tiện theo dõi.