Cacbohiđrat X, Y, Z, T tương ứng có nhiều trong trái nho, cây mía, phân tử gạo và quả bông:


*

Khi nghiên cứu và phân tích về các chất trên, một học viên đã chiếm được các kết quả sau:

(a): X, Y, Z, T đều có phản ứng thủy phân

(b): X, Y có cả dạng mạch hở và vòng


(c): X, Z đều sở hữu phản ứng tráng gương

(d): Z, T là polisaccarit

(e): mang lại X bội phản ứng cùng với H2 chiếm được sobitol.

Bạn đang xem: Saccarozo và glucozo đều có chung phản ứng:

(f): vào T có rất nhiều liên kết $alpha - 1,4 - glicozit$

Số hiệu quả đúng là:


Để dự đoán đúng chuẩn liệuSaccarozơ với glucozơ đều sở hữu phản ứng với hợp hóa chất nào, các em cần nắm vững kiến thức tương quan đến tính chất hóa học và các phải ứng thường sảy ra củaSaccarozơ với glucozơ để dễ dàng đưa ra đáp án đúng chuẩn nhất.Mọi thông tin được shop chúng tôi giải đáp cụ thể dưới đây, mời các em học sinh và thầy cô tham khảo.

Saccarozơ và glucozơ đều phải sở hữu phản ứng:

A.phản ứng cùng với Cu(OH)2ở ánh nắng mặt trời thường tạo thành thành hỗn hợp xanh lam.

B.phản ứng với hỗn hợp NaCl.

C.phản ứng thuỷ phân trong môi trường thiên nhiên axit.

D.phản ứng với AgNO3trong hỗn hợp NH3, đun nóng.

Đáp án đúng: C

Giải thích:

+ Đáp án A sai vì chưng chỉ bao gồm glucozo làm phản ứng cùng với Cu(OH)2, làm cho nóng trong môi trường thiên nhiên kiềm, tạo kết tủa đỏ gạch.

+ Đáp án B sai bởi vì cả saccarozo cùng glucozo phần đông không phản ứng cùng với NaCl

+ Đáp C đúng vì chưng cả saccarozo và glucozo đều có không ít nhóm OH lắp vào những C cạnh nhau cần đều bội phản ứng với Cu(OH)2 ở ánh sáng thường, tạo ra dung dịch màu xanh lá cây làm.

+ Đáp án D sai vì chưng chỉ tất cả saccarozo thủy phân trong môi trường xung quanh axit vì chưng saccarozo là dissaccarit

Kiến thức ứng dụng:

I. đặc điểm hóa học của saccarozo

Vì không tồn tại nhóm chức andehit (-CH=O) đề xuất saccarozo không có tính khử như glucozo (không tất cả phản ứng tráng bạc). Saccarozơ chỉ có đặc điểm của ancol đa chức và có phản ứng của đisaccarit.

1. Tính chất của ancol đa chức

hỗn hợp saccarozơ hài hòa kết tủa Cu(OH)2thành dung dịch phức đồng – saccarozơ greed color lam

2C12H22O11+ Cu(OH)2→ (C12H21O11)2Cu + 2H2O

2. Bội nghịch ứng của đisaccarit (thủy phân)

Saccarozơ bị thủy tạo thành glucozơ và fructozơ khi:


+ Đun rét với dung dịch axit

+ gồm xúc tác enzim trong tiêu hóa của người


*

II. đặc điểm hóa học của Glucozo

Glucozơ tất cả các đặc điểm của anđehit với ancol đa chức

1. Tính chất của ancol nhiều chức (poliancol xuất xắc poliol)

a. Chức năng với Cu(OH)2

vào dung dịch, ở nhiệt độ thường glucozơ tổng hợp Cu(OH)2cho hỗn hợp phức đồng - glucozơ có màu xanh lá cây lam:


*

→ phản nghịch ứng này chứng tỏ glucozo có khá nhiều nhóm OH

b. Làm phản ứng chế tác este

Khi chức năng với anhiđrit axetic, glucozơ rất có thể tạo este cất 5 nơi bắt đầu axetat vào phân tử C6H7O(OCOCH3)5

CH2OH(CHOH)4CHO + 5(CH3CO)2O → CH3COOCH2(CHOOCCH3)4CHO + 5CH3COOH

→ phản ứng này sử dụng để minh chứng trong phân tử glucozơ bao gồm 5 nhóm OH.

2. đặc thù của anđehit

a. Lão hóa glucozơ

- Với dung dịch AgNO3trong NH3, đun nóng (thuốc thử Tollens) đến phản ứng tráng bạc


*

- Với hỗn hợp Cu(OH)2trong NaOH, làm cho nóng (thuốc thử Felinh) Glucozo khử Cu (II) thành Cu (I) tạo thành kết tủa đỏ gạch ốp Cu2O.


*

- Với dung dịch nước brom:


→ các phản ứng này chứng tỏ glucozơ có nhóm CHO.

b. Khử glucozơ

khi dẫn khí hiđro vào dung dịch glucozơ nấu nóng (xúc tác Ni), nhận được một poliancol có tên là sobitol:


Khi nhóm –OH sống C1đã gửi thành đội –OCH3, dạng vòng cấp thiết chuyển thanh lịch dạng mạch hở được nữa.

File mua miễn phí chỉ dẫn trả lời thắc mắc kèm lý thuyết ứng dụng:

Hy vọng tài liệu đang hữu ích cho các em học sinh và quý thầy cô xem thêm và so sánh đáp án bao gồm xác.

Xem thêm: Giải Hóa 8 Bài Luyện Tập 1 Hóa 8 Trang 30 31 Sgk Hóa Học 8, Giải Hóa 8 Bài 8: Bài Luyện Tập 1

►Ngoài ra những em học sinh và thầy cô có thể đọc thêm nhiều tài liệu hữu ích cung ứng ôn luyện thi môn toán như đề kiểm tra, hướng dẫn giải sách giáo khoa, vở bài xích tập được update liên tục tại chăm trang của bọn chúng tôi.

Đánh giá bài bác viết


Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng

A.

cùng với Cu(OH)2ở ánh nắng mặt trời thường, sinh sản thành dung dịch màu xanh lá cây lam.

B.

thuỷ phân trong môi trường thiên nhiên axit.

C.

D.

cùng với Cu(OH)2, đun nóng trong môi trường kiềm, tạo thành kết tủa đỏ gạch.


Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Saccarozo và glucozo đều sở hữu chung phản bội ứng