S + HNO3 → H2SO4 + NO2 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn là phương trình phản ứng oxi hóa khử, làm việc phương trình này diêm sinh đóng mục đích là chất khử. Hy vọng với phản ứng này để giúp đỡ bạn phát âm viết và cân đối chính xác, cũng như vận dụng tốt vào những dạng bài xích tập liên quan. Từ đó học xuất sắc môn hóa học hơn. Mời chúng ta xem chi tiết phản ứng dưới đây.

Bạn đang xem: #25


S miêu tả tính khử khi công dụng có tính thoái hóa mạnh

2. Điều khiếu nại phản ứng xảy ra giữa S cùng HNO3 

Nhiệt độ, HNO3 đặc

Bạn đang xem: S + HNO3 → H2SO4 + NO2 + H2O


3. đặc thù hóa học tập của giữ huỳnh 

a. Tính năng với kim loại và hidro

S bộc lộ tính thoái hóa khi tính năng với sắt kẽm kim loại và hidro.

Tác dụng với hiđro:

H2 + S → H2S (350oC)

Tác dụng với kim loại (có to, tạo thành phầm có số oxh thấp của kim loại).

Fe + S

*
FeS

Zn + S

*
ZnS

Hg + S

*
HgS

(Thủy phân sunfua, phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường nên thường dùng S khử độc Hg)

Chú ý: một trong những muối sunfua gồm màu quánh trưng: CuS, PbS, Ag2S (màu đen); MnS (màu hồng); CdS (màu vàng) → hay được dùng làm nhận biết cội sunfua.

– muối bột sunfua được phân thành 3 loại:

+ một số loại 1. Chảy trong nước gồm Na2S, K2S, CaS cùng BaS, (NH4)2S.

+ loại 2. Không tan vào nước dẫu vậy tan vào axit bạo phổi gồm FeS, ZnS, …

+ loại 3. Không tan vào nước cùng không tan trong axit bao gồm CuS, PbS, HgS, Ag2S, …

b. Công dụng với phi kim và hợp chất

S biểu hiện tính khử khi tác dụng với 1 số ít phi kim và một số ít hợp chất có tính oxi hóa.

Tác dụng với oxi:

S + O2

*
SO2

S + F2

*
SF6

Tác dụng với các chất gồm tính lão hóa mạnh:

S + H2SO4 quánh

*
3SO2 + 2H2O

S + 4HNO3 quánh

*
2H2O + 4NO2 + SO2

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. tính chất vật lí nào tiếp sau đây không bắt buộc của lưu lại huỳnh

A. Chất rắn color vàng, giòn

B. Không tan vào nước

C. Có ánh nắng mặt trời nóng chảy rẻ hơn ánh nắng mặt trời sôi của nước

D. Tan nhiều trong benzen, ancol etylic


Đáp án D

Câu 2. Hơi thủy ngân rất dộc, vì vậy khi làm vỡ nhiệt kế thủy ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thủy ngân rồi tụ lại là

A. Vôi sống.

B. Cát.

C. Muối hạt ăn.

D. Giữ huỳnh.


Đáp án D

Thủy ngân tính năng với diêm sinh ngay tại điều kiện thường:

Hg + S → HgS ↓

Do đó khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thì hóa học bột được dùng để rắc lên thuỷ ngân rồi gom lại là lưu huỳnh.


Câu 3. Đun nóng 4,8 gam bột Mg cùng với 9,6 gam bột lưu huỳnh (trong điều kiện không tồn tại không khí), thu được hóa học rắn X. Cho toàn thể X vào lượng dư dung dịch HCl, chiếm được V lít khí (đktc). Quý hiếm của V là

A. 2,24

B. 3,36

C. 4,48

D. 6,72


Đáp án C

Phương trình hóa học

Mg + S

*
MgS

nMg = 4,8/24 = 0,2 (mol);

nS = 9,6/32 = 0,3 (mol)

Xét tỉ trọng số mol ⇒ S dư; lượng chất các chất trong bài tính theo số mol của Mg

nMg = nMgS = 0,2 (mol)

Phương trình hóa học

MgS + 2HCl → MgCl2 + H2S ↑

⇒ V = 0,2.22,4 = 4,48 (lít)


Câu 4. Cho 11 gam các thành phần hỗn hợp bột sắt và bột nhôm tác dụng với bột lưu huỳnh trong điều kiện không có không khí) thấy có 12,8 gam sulfur tham gia phản ứng. Trọng lượng sắt bao gồm trong 11 gam hỗn hợp đầu là

A. 5,6 gam.

B. 11,2 gam.

C. 2,8 gam.

D. 8,4 gam.


Đáp án A

nS = 12,8/32 = 0,4 (mol)

⇒ mhh = mFe + mAl

Bảo toàn electron: 2nFe+ 3nAl = 2nS

⇒ 56nFe + 27nAl = 11 ; 2nFe + 3nAl = 2.0,4)

⇒ nFe = 0,1 nAl = 0,2) ⇒ mFe = 0,1.56 = 5,6 (gam)


Câu 5. Đun nóng 9,6 gam bột Mg với 9,6 gam bột lưu hoàng trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp rắn A. Hòa tan trọn vẹn A vào dung dịch HCl dư, thu được tất cả hổn hợp khí B. Xác định cân nặng mol khí B

A. 9

B. 13

C. 26

D. 5


Đáp án C

Phương trình hóa học

Mg + S → MgS

MgS + 2HCl → MgCl2 + H2S

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

nMg = 0,4 (mol); nS = 0,3 (mol)

nH2S = nMgS = nS = 0,3 mol;

nH2 = nMg (dư) = 0,4 – 0,3 = 0,1 (mol)

=> MY = (0,3.34 + 0,1.2)/(0,3 + 0,1) = 26


Câu 6. Hấp thụ 3,36 lít khí SO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch KOH xM. Tính a biết sau phản nghịch ứng chỉ thu được muối trung hòa.

A. 0,75M

B. 1,5M

C. 0,5M

D. 0,25M


Đáp án A

Vì đề mang đến chỉ chế tác muối trung hòa nên chỉ có thể xảy ra phản ứng

SO2 + 2KOH → K2SO3 + H2O

0,15 → 0,3

nSO2 = 0,15 mol ,

VKOH = 200 ml = 0,2 lít

→ a = CMKOH = 0,15/0,2 = 0,75M


Câu 7. Dẫn khí SO2 qua 200 ml dung dịch Ca(OH)2 xM chiếm được 21,7 g kết tủa, thêm tiếp hỗn hợp NaOH đến dư vào lại thu thêm 10,85 gam kết tủa nữa. Tính x

A. 0,75M

B. 1,5M

C. 0,5M

D. 0,25M


Đáp án A

Thêm NaOH lại thu thêm kết tủa, chứng tỏ trong hỗn hợp tồn tại muối bột Ca(HSO3)2, mà vẫn có kết tủa

→ vĩnh cửu 2 muối

n↓(1) = 21,7/217 = 0,1 mol

n↓(2) = 10,85/217 = 0,05 mol

Ca(OH)2 + SO2 → CaSO3 ↓+ H2O

0,1 0,1

Ca(OH)2 + 2SO2 → Ca(HSO3)2

0,05 ← 0,05

Ca(HSO3)2 + 2NaOH → CaSO3 ↓ + Na2SO3 + 2H2O

0,05 ← 0,05

nCa(OH)2 = 0,1 + 0,05 = 0,15 mol → a = = 0,75M

Cách 2: ∑n↓ = 0,1 + 0,05 = 0,15 mol

Ca(OH)2 → CaSO3

0,15 ← 0,15

→ a = 0,15/0,2 = 0,75M


Câu 8. Đung lạnh 9,75 gam kali với một phi kim X dư nhận được 13,75 gam muối. Hỏi X là phi kim nào sau đây?

A. Cl

B. Br

C. S

D. N


Đáp án C

Mời chúng ta tham khảo tư liệu liên quan 

………………………………

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đã giới thiệu S + HNO3 → H2SO4 + NO2 + H2O. Để có kết quả học tập tốt và công dụng hơn, trung học phổ thông Sóc Trăng xin reviews tới các bạn học sinh tư liệu Giải bài tập hóa học 10, siêng đề thứ Lý 10, siêng đề hóa học 10, Giải bài xích tập Toán 10. Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 10 mà trung học phổ thông Sóc Trăng tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Xem thêm: Các Tên Con Gái Hay Và Ý Nghĩa, Mang Lại Nhiều May Mắn, Đặt Tên Con Gái 2022


Ngoài ra, trung học phổ thông Sóc Trăng đã ra đời group chia sẻ tài liệu học tập tập thpt miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 10 để có thể update thêm các tài liệu mới nhất.