Cùng 91neg.com họcphân biệt phương pháp phát âm nguyên âm/u:/ với /ʊ cực chuẩn chỉnh trong tiếng Anh

*

A. Bí quyết phát âm/u:/ cùng /ʊ/

1. Phân phát âm nguyên âm /u:/

- Giữ vị giác thấp, va nhẹ hàm răng phía trước

- khi nói, nâng cấp đuôi lưỡi về phía vòm miệng mà lại không va vào vòm miệng

- Cong môi lại với chu ra

Ví dụ:

food /fuːd/ (n) lương thựcsoon /suːn/ (adv) chẳng bao thọ nữa, chẳng mấy chốc nữaremove /rəˈmuːv/ (v) di chuyển, dọnbamboo /bӕmˈbuː/ (n) cây tremusic /ˈmjuːzik/ (n) âm nhạc

2. Phạt âm nguyên âm /ʊ/

- Đọc âm u rồi dần dần kéo ngắn thời gian đọc u lại

- Cong môi chỉ thực hiện cơ môi tương đối giống bí quyết đọc âm ư

- phạt âm thực hiện đồng thời phát âm âm u trong những lúc miệng tương đối ư

Lưu ý:Không được đọc thành ư xuất xắc ơ chỉ khẩu hình khá giống bí quyết đọc của 2 âm này thôi.

Bạn đang xem: Quy tắc phát âm u

Ví dụ:

put /put/ (v) đặt, đểfoot /fut/ (n)bàn chânshould /ʃud/ (v) đề xuất (nên làm gì)sugar /ˈʃuɡə/ (n) đường

B. Cách nhận ra âm/u:/ và /ʊ/

1. Nhận thấy âm /u:/

"o” thường được vạc âm là /uː/ trong một vài từ bỏ thông dụng gồm tận cùng bằng “o” giỏi “o” + phụ âm

Ví dụ:

tomb /tuːm/: mộ, mồremove /rɪ’muːv/: vứt đi, làm mất đi đi

“u” được phạt âm là /uː/

Ví dụ:

brutal /’bruːtl/: thô bạo, dã manlunar /ˈluːnə/: nằm trong về phương diện trăng

“oo” được phát âm là /uː/

Ví dụ:

tool /tuːl/: thiết bị dùngtooth /tuːθ/: chiếc răng

“ou” được vạc âm là /uː/

Ví dụ:

group /gruːp/: một nhóm, một đámtroupe /truːp/: gánh hát

“ui” được phạt âm là /uː/

Ví dụ:

juice /dʒuːs/: nước cốt, nước trái câycruise /kruːz/: cuộc đi chơi trên biển

2. Nhận ra âm /ʊ/

“o” được phạt âm là /ʊ/

Ví dụ:

wolf /wʊlf/: chó sóiwoman /’wʊmən/: bọn bà

“oo” hay được vạc âm là /ʊ/

Ví dụ:

book /bʊk/: sáchgood /gʊd/: tốt

“ou” được phân phát âm là /ʊ/

Ví dụ:

could /kʊd/: tất cả thểshould /ʃʊd/: phải, nên

C. Rèn luyện cách phát âm/u:/ và /ʊ/

Luyện đọc số đông câu sau, chú ý những từ in đậ

1.

Xem thêm: Các Dạng Đồ Thị Hàm Số Cơ Bản, Nhận Dạng Đồ Thị Hàm Số Toán 12

Âm /u:/

You must chew your food.He proved he knew the truth.The group flew khổng lồ New York in June.

2. Âm/ʊ/

It should be good wool.The woman took a good look at the wolf.Look at the cookbook for a good pudding.